próbareggeli szinonimái

főnév
 • próbakása

További hasznos szavak a szinonimaszótárból

mostanáig

határozószó
 • eddig, ez ideig, mindeddig, a mai napig, eddigelé (tájnyelvi)

tekintet

főnév
 • pillantás, nézés, szemvillanás, kacsintás, hunyorgás
 • ábrázat, arckifejezés
 • tekintetbevétel, figyelembevétel, figyelem
 • szempont, vonatkozás, nézőpont, aspektus, megvilágítás
 • (régies): tisztelet, tekintély
A szinonimaszótárban megtalálhatóak a próbareggeli szinonimái és még több tízezer, szóban és írásban is használt gyakori, illetve kevésbé használt szó rokon értelmű szavai. Az egyes szavak és szinonimák értelmezésében és megértésében további segítséget nyújt, hogy a szótárban egymástól elválasztva, csoportosítva láthatóak az egyes előfordulási témakörök és szófajok szerinti magyarázatok, jelentések.

piszkít

ige
 • piszkol, mocskol, maszatol, szutykol, szennyez, koszol
 • székel, rondít, undokít

önmérséklet

főnév
 • önfegyelem, önuralom, magatűrhetés, önmegtartóztatás, visszafogottság

országhatár

főnév
 • határ, államhatár, gránic (régies), gyepű (régies)
 • sorompó

négyszög

főnév
 • négyzet, kvadrangulum (idegen)

poshad

ige
 • áporodik, posvad, posvadoz (régies)
 • megromlik, megbüdösödik, penészedik, peshed (tájnyelvi), rothad, zápul
 • (tájnyelvi): savanyodik, csiccsen (tájnyelvi)

remélhetőleg

határozószó
 • bizonyára, valószínűleg, feltehetőleg, előreláthatólag, alighanem

menetel II.

főnév
 • út, menés, menet, mozgás, vonulás, gyaloglás

megváltoztat

ige
 • átalakít, megmásít, módosít, megfordít, megreformál, átváltoztat, elváltoztat, modifikál (szaknyelvi), átformál, újjáalakít, alterál, megmásol (tájnyelvi), átnevel, meghamisít, átkölt, revideál, transzformál, átgyúr (bizalmas), átdolgoz, variál, felcserél

kompánia

főnév
 • társaság, baráti kör, csapat, csoport, banda, bagázs, brancs (bizalmas), galeri (szleng)
 • (régies): század, centuria (idegen)

mikulás

főnév
 • télapó, miku (bizalmas), miki (bizalmas)

reszelő

főnév
 • ráspoly, ráspolyozó
 • körömreszelő, körömráspoly

segédtiszt

főnév
 • hadsegéd, szárnysegéd, adjutáns, ordonánctiszt (régies)

felismerés, fölismer

főnév
 • azonosítás, ráismerés, megismerés, agnoszkálás (idegen), identifikálás (idegen), identifikáció (idegen)
 • percepció (idegen)
 • érzékelés, észlelés
 • észrevétel, meglátás, megállapítás
 • megoldás, felfedezés

teherautó

főnév
 • tehergépkocsi, teherkocsi
 • furgon, kamion

szépszerével

határozószó
 • békésen, barátságosan
 • önként, magától

profán

főnév
 • világi
 • avatatlan
 • hétköznapi, közönséges, köznapi, mindennapi, prózai, megszokott, szokványos, sablonos, lapos, banális
 • tiszteletlen, kegyeletsértő, szentségtörő
 • durva, otromba, neveletlen, szemtelen, arcátlan, pimasz, impertinens (régies), udvariatlan, modortalan, faragatlan

pintér

főnév
 • kádár, bodnár, hordókészítő, hordócsináló (régies)

rangos

melléknév
 • jelentékeny, elismert, tekintélyes, fontos, előkelő, kiemelkedő, színvonalas, nívós (bizalmas), értékes
 • méltóságteljes, előkelő, gőgös

szemfényvesztés

főnév
 • bűvészkedés, varázslat, káprázat, hókuszpókusz, kóklerség, sarlatánság, illúziókeltés, porhintés, alakosság, mágia, humbug (bizalmas)
 • ámítás, csalás, szélhámosság, svindli (bizalmas), bolondítás, szédelgés, becsapás

purdé

főnév
 • cigánygyerek, romagyerek, rajkó (bizalmas), purcenás (régies)
 • (jelzőként): meztelen, csupasz, ruhátlan

örökzöld

melléknév, főnév
 • télizöld (régies)

recés

melléknév
 • bordás, rovátkás, rovátkolt, rovátkos (régies), redes (tájnyelvi)

szép I.

melléknév
 • esztétikus, tetszetős, szemrevaló, mutatós, dekoratív, szemkápráztató, jóképű, csinos, takaros, formás, idomzatos (régies), kecses, festői, daliás, deli, csecse (tájnyelvi)
 • bájdús, örökszép, gyönyörű, fenséges, isteni, angyali Sz: a napra lehet nézni, de rá nem; elnyerte az aranyalmát; kép alá való (lány); orcáján hordozza az ajánlólevelet; szemet gyönyörködtető; szép, mint a hajnal; szép, mint az álom; szép, mint a pünkösdi rózsa
 • kellemes, kedvező, kedves
 • derült, derűs, tiszta, felhőtlen, fellegtelen, verőfényes
 • (eredmény): kiváló, jó, kifogástalan, helyes, helyénvaló
 • barátságos, jóindulatú, szelíd
 • nagy, jókora, tetemes, jelentős