mulandó szinonimái

melléknév
 • múló, múlékony, átmeneti, véges, tiszavirág-életű, kérészéletű, efemer (idegen), pusztuló, pillanatnyi, rövid, ideiglenes, tünékeny, röpke, futó, tovasuhanó (választékos)
 • halandó, veszendő

További hasznos szavak a szinonimaszótárból

elcipel

ige
 • elhurcol, elfuvaroz, elvisz, elhoz

körülötte

határozószó
 • körös-körül, körötte, közelében, környékén, közel, körben, körüle (tájnyelvi)
A szinonimaszótárban megtalálhatóak a mulandó szinonimái és még több tízezer, szóban és írásban is használt gyakori, illetve kevésbé használt szó rokon értelmű szavai. Az egyes szavak és szinonimák értelmezésében és megértésében további segítséget nyújt, hogy a szótárban egymástól elválasztva, csoportosítva láthatóak az egyes előfordulási témakörök és szófajok szerinti magyarázatok, jelentések.

mily, milyen

névmás
 • minő, mely, miféle, micsoda, micsodás, de
 • amilyen

meggyón

ige
 • bevall, megvall, beismer, megmond, feltár

megborotvál

ige
 • (tájnyelvi): megkopaszt, megkárosít, megvág (szleng)

lény

főnév
 • élőlény, teremtmény, istenteremtménye (tájnyelvi), létező
 • ember, egyén, egyed
 • (mesebeli) alak, szerzet
 • halandó
 • (valakinek): mivolta, egyénisége, valója, énje, szellemi arculata

monománia

főnév
 • rögeszme, kényszerképzet, hóbort, vesszőparipa, hepp (szleng)

névtábla

főnév
 • címtábla, cégér

közbeszólás

főnév
 • beleszólás, félbeszakítás, közbevetés, belebeszélés, közbevágás, megszakítás

könyvkereskedő

főnév
 • könyvárus, könyvbizományos, antikvárius (idegen)

húzódzkodik

ige
 • kapaszkodik, fogódzkodik, fogózkodik
 • (tájnyelvi): húzódozik, vonakodik

kullog

ige
 • bandukol, baktat, cammog, mendegél, ballag, sompolyog, somfordál, kuttog (tájnyelvi), sunnyog (tájnyelvi)
 • lemarad, elmarad

nyaral

ige
 • üdül, vakációzik, pihen
 • táborozik
 • (szleng): börtönben ül

országhatár

főnév
 • határ, államhatár, gránic (régies), gyepű (régies)
 • sorompó

drágalátos

melléknév
 • (régies): kedves, szeretett, drága, szeretetre méltó
 • dédelgetett, elkényeztetett
 • (pejoratív): haszontalan, gaz, hitvány, semmirekellő, alávaló

rezsó

főnév
 • főző, főzőlap, melegítő
 • villanyfőző, villanymelegítő
 • gázrezsó, gáztűzhely

pilóta

főnév
 • repülőgép-vezető, aviatikus (idegen), léghajós
 • révkalauz, navigátor (idegen)
 • (bizalmas): sofőr, vezető, gépkocsivezető, gépjárművezető, járművezető

múlik

ige
 • szűnik, tűnik, csökken, csillapodik, enyhül, oszlik
 • kimúlik, meghal, elpusztul
 • (idő): telik, megy, repül, rohan, halad, fut, szalad, pereg, elszáll, eljár, elillan, tovaröppen (választékos)
 • (évet): betölt, túlhalad
 • (valakin, valamin): függ (valakitől, valamitől), áll (valakin, valamin)

meztelen

melléknév
 • mezítelen, ruhátlan, pucér, csupasz, pőre, purdé (tájnyelvi), csóré (tájnyelvi), nudista, naturista, ádámkosztümös (tréfás), fedetlen, csurdé (tájnyelvi), rudi (szleng), takaratlan
 • kopasz, tar
 • pihétlen, tollatlan, szőrtelen
 • (növény): kopár, puszta, levéltelen, üres
 • (igazságos): nyers, leplezetlen, kendőzetlen

negyedrész

főnév
 • negyed, egynegyed, fertály (régies), firtli (régies)

peregrinus II.

főnév
 • idegen, jövevény, vándor, zarándok (régies)

működik

ige
 • tevékenykedik, dolgozik, munkálkodik, cselekszik, ténykedik, ügyködik, fungál (bizalmas)
 • praktizál
 • megy, jár, üzemben van, üzemel, funkcionál, szuperál (bizalmas), forog, prosperál
 • van, található, székel
 • (szleng): hat (kábítószer), beüt (szleng), bejön (bizalmas), megjön (szleng), megdob (szleng)

megindokol

ige
 • indokol, megokol, bizonyít, bebizonyít, kimutat, megvéd, alátámaszt, okadatol, motivál

nemzedék

főnév
 • generáció, korosztály
 • emberöltő, emberivadék (régies)
 • nép, nemzet, náció (régies)

piktográfia

főnév
 • (szaknyelvi): képírás