szépfiú szinonimái

főnév
 • amorózó (idegen), nőcsábász, piperkőc, pojáca (pejoratív)

További hasznos szavak a szinonimaszótárból

összhang

főnév
 • összhangzat, akkord, harmónia
 • összecsengés, egybecsengés, összhangzás, egybehangzás
 • konszenzus, egyetértés, egyezség (régies), konkordancia (régies), összehangoltság, békesség

átlép

ige
 • áthalad, átmegy, keresztülmegy, túljut, keresztüllép, átlábol (tájnyelvi), általmegy (tájnyelvi)
 • kilép, elszakad (valahonnan)
 • átigazol, átszerződik
 • (szabályt): áthág, megsért, megszeg, keresztülhág, általhág, túllép
 • (életkort): betölt, elér
A szinonimaszótárban megtalálhatóak a szépfiú szinonimái és még több tízezer, szóban és írásban is használt gyakori, illetve kevésbé használt szó rokon értelmű szavai. Az egyes szavak és szinonimák értelmezésében és megértésében további segítséget nyújt, hogy a szótárban egymástól elválasztva, csoportosítva láthatóak az egyes előfordulási témakörök és szófajok szerinti magyarázatok, jelentések.

szarvasmarha

főnév
 • marha, barom, jószág, tulok, riska (tájnyelvi), Szent Péter agara (tájnyelvi)
 • bika
 • tehén
 • ökör

ruházkodik

ige
 • öltözik, öltözködik
 • (tájnyelvi): veszekedik, veszekszik

ródlizik

ige
 • szánkázik, szánkózik

privilégium

főnév
 • kiváltság, előjog, kedvezmény, szabadság, mentesség, kivétel, kegy, mentesítés
 • (régies): szabadalom

személyi I.

melléknév
 • egyéni, individuális, személyes, perszonális (idegen), magán

sztoikus

melléknév
 • szilárd, rendíthetetlen, állhatatos, kitartó
 • egykedvű, higgadt, nyugodt, kiegyensúlyozott, hidegvérű, érzéketlen, szenvtelen(szaknyelvi)

padlizsán

főnév
 • tojásgyümölcs, törökparadicsom, kékparadicsom (tájnyelvi), törökkobak (régies), salamontöke (tájnyelvi), vineté (tájnyelvi)

összeírás

főnév
 • népszámlálás
 • konskripció (idegen), konszignáció (szaknyelvi)
 • leltár

megerjed

ige
 • kiforrja magát
 • megbuggyan (bizalmas), megromlik

párta

főnév
 • koszorú, fejdísz, fejék, diadém
 • szüzesség, leányság
 • (szaknyelvi): korolla
 • (régies): eresz, eszterhéj (régies)
 • oromdísz (szaknyelvi), pártázat (szaknyelvi)

taccsbíró

főnév
 • (szaknyelvi): partjelző, partbíró, vonalbíró

telekiabál

ige
 • telelármáz, telekürtöl, elhíresztel

használ

ige
 • felhasznál, igénybe vesz, forgat, alkalmaz, fordít (valamire)
 • hasznosít, hasznára fordít, hasznát veszi (valaminek), hasznot húz (valamiből), kiaknáz
 • alkalmaz, él (valamivel)
 • (valakinek): hasznára van, hasznára válik, hat, javára van, javára válik, javára szolgál, egészségére szolgál, segít, üdvös, jót tesz
 • foganatja van, célra vezet
 • (tájnyelvi): fogyaszt, felhasznál
 • eszik

vidul

ige
 • derül, vidámkodik, mosolyog, nevet, mulat, vigad, dánomoz (tájnyelvi), mókázik, dáridózik
 • (tájnyelvi): (idő) kividul (tájnyelvi), kiderül, kitisztul, felderül, megjavul, kifényesedik, felragyog, kivirul, felfeslik (tájnyelvi)

újszülött

főnév
 • csecsemő, kisbaba, kisded, pólyás, pólyás baba, baba, apróság, csöppség, pici, kicsi, kicsike, kis jövevény, jövevény, csecsszopó, szopós (régies), bölcsős gyerek (tájnyelvi), pólyabébi (tájnyelvi), pólyabeli (tájnyelvi)

szépségtapasz

főnév
 • szépségflastrom, flastrom, legyecske (régies), lencse

szántszándékkal

határozószó
 • készakarva, akarattal, eltökélve, tudatosan, szándékosan, direkt

szóda

főnév
 • nátriumkarbonát (szaknyelvi)
 • mosószóda
 • szódavíz, szikvíz

tyúkól

főnév
 • tyúkketrec, baromfiketrec, csirkeól, baromfiól

széthull

ige
 • szétszóródik, széjjelszóródik, elszóródik, szétpereg, széjjelpereg, szétgurul, széjjelgurul
 • szétesik, szétbomlik, felbomlik, feloszlik

sárgaviola

főnév
 • aranymázibolya, sárgaibolya
 • gólyahír

szószegő

melléknév, főnév
 • hitszegő, esküszegő, csalárd, álnok, hamis, áruló, szavajátszó (régies), szótörő (régies), állhatatlan, hűtlen, megbízhatatlan, köpönyegforgató, perfid (idegen)

ujjé

módosítószó
 • evoé (idegen)
 • ojjé