oszcilláció szinonimái

főnév
 • (szaknyelvi): rezgés, rezgőmozgás
 • ingadozás, hullámzás
 • habozás

További hasznos szavak a szinonimaszótárból

cigányút

főnév
 • hamis torok (régies), egérút (tájnyelvi), koldusút (tájnyelvi)

megforgat

ige
 • megpörget, megteker, megserget (tájnyelvi)
 • meghemperget, hengerít
 • (földet): felszánt, felás, rigolíroz (szaknyelvi), megregáloz (régies)
 • (pénzt): kamatoztat, gyümölcsöztet
 • kikérdez, vizsgáztat, egzaminál (régies)
 • megtáncoltat
A szinonimaszótárban megtalálhatóak a oszcilláció szinonimái és még több tízezer, szóban és írásban is használt gyakori, illetve kevésbé használt szó rokon értelmű szavai. Az egyes szavak és szinonimák értelmezésében és megértésében további segítséget nyújt, hogy a szótárban egymástól elválasztva, csoportosítva láthatóak az egyes előfordulási témakörök és szófajok szerinti magyarázatok, jelentések.

odakapat

ige
 • (bizalmas): odasüt, odaéget, leéget
 • odaszoktat, magához szoktat, odaédesget

mostanában

határozószó
 • napjainkban, jelenleg, manapság, most, mostanság, újabban, mainapság (tájnyelvi), manap (tájnyelvi)
 • nemrég, röviddel ezelőtt
 • hamarosan, a napokban, záros határidőn belül, sürgősen

mindentudó

melléknév
 • bölcs, orákulum (régies), tudós, polihisztor (idegen)
 • (pejoratív): nagyokos, tudálékos, tudákos (tájnyelvi), kisokos (bizalmas)

meglazul

ige
 • kilazul, fellazul, tágul, enged, lötyög (bizalmas), megereszkedik, meggyengül, elernyed (választékos), lanyhul (választékos)
 • kibomlik, kifűződik, kioldódik

onanizál

ige
 • önkielégítést végez, maszturbál (szaknyelvi), játszik magával, magához nyúl, (férfi) zsebhokizik (tréfás), (férfi) rejszol (szleng), hokizik (szleng)
 • (nő) pöcögtet (szleng)

pacifista

melléknév, főnév
 • békeszerető, békebarát, békepárti, háborúellenes

lökhajtásos

melléknév
 • sugárhajtású, léglökéses, hőlégsugár-hajtású, gázsugármotoros (szaknyelvi), reaktív (idegen)

leválik

ige
 • lefeslik, lefoszlik, elrongyolódik, lekopik, lenyúzódik
 • lemállik, leázik, lemegy, levásik (tájnyelvi), lenyűvik (tájnyelvi), lesuvad (tájnyelvi)
 • lepattog, elválik
 • lehasad, lereped, letörik
 • lehullik, lehámlik, leguvad (tájnyelvi)
 • eltér, elágazik, elkanyarodik, elhajlik, elhajol, elfordul

kárpitoz

ige
 • párnáz
 • bevon, áthúz
 • tapétáz

mappa

főnév
 • írómappa, tartó, tok, iratgyűjtő, iratrendező, irattartó, dosszié
 • irattáska
 • (régies): térkép, földabrosz (régies)

papizik

ige
 • eszik, hamizik (bizalmas), nyamizik (bizalmas), csemmeg (tájnyelvi)

plató

főnév
 • magasföld, fennsík, hátság, felföld, terasz (szaknyelvi), fenntérség (régies), hegylapály (régies), lapos (tájnyelvi)
 • tálca, felszolgálótálca
 • rakterület, rakfelület

előtódul

ige
 • előtör, előrohan, előnyomul, előront

szántszándékkal

határozószó
 • készakarva, akarattal, eltökélve, tudatosan, szándékosan, direkt

romlik

ige
 • rongálódik, kopik, vásik
 • poshad, rothad, fülled, avasodik, enyekesedik (tájnyelvi)
 • (tojás): zápul
 • (fog): szuvasodik, odvasodik, vásik
 • rosszabbodik, rosszabbra fordul, súlyosbodik, hanyatlik
 • (látás, hallás): gyengül
 • lesüllyed, züllik, lejtőre kerül, korrumpálódik (idegen)
 • (pénz, árfolyam): esik, csökken, zuhan, értéktelenedik, devalválódik

osztag

főnév
 • kommandó, különítmény, alakulat, szakasz, raj, őrs, csoport, osztály (régies), brigád, csapat, trupp (régies), banda, részleg, egység

ócskavas

főnév
 • vashulladék, vasforgács, hulladék vas, törtvas, fémhulladék, hulladék fém, vastörmelék, hitványvas (tájnyelvi)
 • limlom
 • selejt

összefügg

ige
 • kapcsolódik, érintkezik, összetartozik, hozzátartozik, ízül (régies), koherens (szaknyelvi)
 • kapcsolatos, kapcsolatban áll (valamivel)

rikolt

ige
 • kiált, rikkant, rikít (tájnyelvi), rivalg (régies), kurjant, harsog, ordít, üvölt, visít, sivít, sikolt, sikít, süvölt, orgonál (tájnyelvi)

önállóság

főnév
 • függetlenség, autonómia, independencia (idegen), szuverenitás, szabadság
 • önrendelkezés, önkormányzat

munkabíró

melléknév
 • munkaképes, egészséges, dologbíró (tájnyelvi), magabíró (tájnyelvi), dologképes (tájnyelvi), győző (tájnyelvi), győzős (tájnyelvi)
 • tetterős, erős, energikus

összetapos

ige
 • letapos, széttipor, letipor, legázol, lejár, széttapos
 • összejár

rokonszenv

főnév
 • szimpátia, vonzódás, vonzalom, szeretet, rokonérzet (régies)
 • barátság