pereskedik, pörösköd szinonimái

ige
 • perlekedik, perel, törvénykezik (régies), pert folytat, perben áll, patvarkodik (régies), kereskedik (tájnyelvi), ellenségeskedik

További hasznos szavak a szinonimaszótárból

gleccser

főnév
 • jégár (régies)

légnemű

melléknév
 • gáznemű, illó
 • gázszerű
A szinonimaszótárban megtalálhatóak a pereskedik, pörösköd szinonimái és még több tízezer, szóban és írásban is használt gyakori, illetve kevésbé használt szó rokon értelmű szavai. Az egyes szavak és szinonimák értelmezésében és megértésében további segítséget nyújt, hogy a szótárban egymástól elválasztva, csoportosítva láthatóak az egyes előfordulási témakörök és szófajok szerinti magyarázatok, jelentések.

párás

melléknév
 • páradús, páratelt, nedves, nyirkos, ködös
 • (szem): fátyolos, könnyes, homályos

odamond

ige
 • visszavág, beolvas (valakinek), megmondja a magáét, odavág, kifakad, nekimegy, megmossa a fejét, lerak (tájnyelvi), szemére vet, szapul (bizalmas), fedd, dorgál, leszedi a keresztvizet (valakiről)

nyiratkozás

főnév
 • hajvágatás, hajnyíratás, hajvágás, hajnyírás, birkanyírás (tréfás)

móring

főnév
 • hozomány, jegyajándék

pech

főnév
 • balszerencse, kellemetlenség, szerencsétlenség, malőr (bizalmas), baj, galiba(bizalmas)(tájnyelvi)

puhány

melléknév
 • elpuhult, puha, elkényeztetett, elkényelmesedett, enervált, pipogya, szibarita (régies), teddide-teddoda, tutyimutyi (bizalmas), kényeskedő, lottyadt, lágymártás (tájnyelvi), majrés (szleng), takony (szleng), lekvár (bizalmas)
 • befolyásolható, gerinctelen

megőriz

ige
 • elraktároz, összegyűjt, félretesz, tartogat, tartalékol, félrerak, elrak, eltesz, elzár, tartósít, konzervál, bezár
 • megóv, biztosít, megtart, megkímél, megbecsül, megvéd
 • átment
 • emlékezetbe vés, emlékezik

megkér

ige
 • felkér, kérlel, megkeres, könyörög, rimánkodik, esedezik, kunyerál, rekvirál (régies), instál (régies)
 • felszólít, követel
 • feleségül kér, nőül kér
 • elkér, visszakér, visszakövetel, visszaigényel (választékos)(valamiről)
 • megigényel, megkérvényez, megpályáz, kérelmez, folyamodik, meginstál (régies), felkér (tájnyelvi)

kipuhatol

ige
 • megtudakol, kinyomoz, kifürkész, kikutat, kitud, kérdezősködik, kiderít, kémkedik, kikémlel, kiszimatol, kitapogat, körüljár, kivizslat (régies), rekognoszkál (idegen), kitimporál (tájnyelvi)

megtorlás

főnév
 • bosszú, leszámolás, retorzió, szankció, visszaütés, represszália (idegen), represszió (idegen), revans (idegen), büntetés, visszavágás, megfizetés, bosszúállás, elégtétel

ráfázik

ige
 • (szleng): ráfizet, pórul jár, felsül, koppan, megjárja, megüti a bokáját, csalódik, bevásárol (szleng), befürdik (szleng), megszívja (szleng)

rezzen

ige
 • megrezzen, rezdül, rebben, moccan, mozdul, riad
 • (régies): rendül, ijed, rázódik

falubeli

melléknév
 • idevaló, idevalósi, földi, kebelbeli (régies)
 • ismerős, szomszéd
 • falusi, vidéki

taccsbíró

főnév
 • (szaknyelvi): partjelző, partbíró, vonalbíró

szállító II.

főnév
 • fuvaros, fuvarozó, szállítmányozó, transzportőr (bizalmas), speditőr (szaknyelvi)
 • kihordó, kézbesítő, küldönc
 • hordár
 • szállítómunkás

periodikus

melléknév
 • ismétlődő, visszatérő, időszaki
 • szakaszos, kőrkörös
 • váltakozó (áram)

papizik

ige
 • eszik, hamizik (bizalmas), nyamizik (bizalmas), csemmeg (tájnyelvi)

pótkocsi

főnév
 • utánfutó
 • oldalkocsi

szabotázs

főnév
 • szabotálás, gáncs, szabotázscselekmény
 • terrorcselekmény

piperecikk

főnév
 • illatszer, toalettcikk

olajfestmény

főnév
 • olaj, olajkép

próbarepülés

főnév
 • kísérleti repülés, berepülés (szaknyelvi)

szalad

ige
 • fut, siet, repül, futkos, fáradozik, spurizik (szleng), rohan, lohol, lót-fut, szedi a lábát, iramlik, kotrecel (tájnyelvi), limel (tájnyelvi), lófol (tájnyelvi), inal, őringel (tájnyelvi), rőföl (tájnyelvi), trappol (bizalmas), skerál (szleng) Sz: fut, mint az agár; jól felszedi a kapcát
 • (idő): múlik, száll
 • menekül, megfutamodik, elszéled, iszkol
 • terjed, halad, tódul, hatol
 • (lakás): táncol, feje tetején áll, tótágast áll