sarj szinonimái

főnév
 • sarjadék, sarjú, sarjazat (régies), rügy, hajtás, ágacska, csemete
 • ivadék, utód, leszármazott, származék, gyermek, magzat (választékos), csemete (bizalmas), fióka, poronty (bizalmas), családfi (tájnyelvi), csimota (tájnyelvi), csimatka (tájnyelvi)

További hasznos szavak a szinonimaszótárból

kikapar

ige
 • kivakar, kiváj, kikotor, kitúr, kimélyít
 • kiürít, kitisztít
 • megszerez

delegáció

főnév
 • küldöttség, követség (régies), deputáció (idegen)
 • bizottság
A szinonimaszótárban megtalálhatóak a sarj szinonimái és még több tízezer, szóban és írásban is használt gyakori, illetve kevésbé használt szó rokon értelmű szavai. Az egyes szavak és szinonimák értelmezésében és megértésében további segítséget nyújt, hogy a szótárban egymástól elválasztva, csoportosítva láthatóak az egyes előfordulási témakörök és szófajok szerinti magyarázatok, jelentések.

robbant

ige
 • felrobbant, szétrobbant
 • (kőzetet): repeszt, porlaszt, jöveszt (szaknyelvi)
 • feloszlat, felbomlaszt

pompázik

ige
 • ékeskedik, virít, díszlik, nyílik
 • (pejoratív): hivalkodik, díszeleg, pompázik, parádézik, feszít, flancol (szleng), gáláz (tájnyelvi)

pikszis

főnév
 • doboz, skatulya, szelence (régies), persely

örökmozgó

főnév
 • perpetuum mobile (idegen)
 • páternoszter

rövidtávfutó

főnév
 • vágtázó, sprinter (idegen)

súly

főnév
 • nehezék, nyűg, béklyó, kolonc, cölönk (régies)
 • megterhelés, teher, terhelés, rakomány, szállítmány
 • súlyzó
 • súlygolyó
 • jelentőség, fontosság, horderő
 • presztízs, nimbusz, autoritás (idegen), tekintély
 • erő, hatalom, befolyás
 • (régies): hangsúly, nyomaték

nosztalgia

főnév
 • sóvárgás, vágyakozás, vágyódás, óhajtás, epekedés, kívánkozás, áhítozás
 • honvágy

nélkülözés

főnév
 • szűkölködés, éhezés, nyomor, ínség, szűkösség, szegénység, nincstelenség, hiány, nyomorúság, szükség, szorultság, koldusélet, tengődés, nyavalygás, sanyarúság, baj

leereszkedik

ige
 • aláereszkedik, alászáll, alábbszáll, lemegy, lemászik, legördül
 • (repülőgép): landol, leszáll, földet ér
 • (valakihez): lehajol, lealacsonyodik, megalázkodik

nyögés

főnév
 • sóhaj, panasz
 • hörgés, nyögej (tájnyelvi), nyögdécselés, nyöszörgés, zökögés (tájnyelvi), jajgatás

szabotázs

főnév
 • szabotálás, gáncs, szabotázscselekmény
 • terrorcselekmény

szennyvízcsatorna

főnév
 • kanális, kloáka (szaknyelvi)

gabona

főnév
 • cereália (szaknyelvi), szemes termény, gabonanemű, gabonanövény, kalászos, élet (tájnyelvi), élés (tájnyelvi), kenyérnekvaló
 • gabonaszem, mag
 • kalász
 • gabonavetés, gabonatábla, földi vetemény (régies)

tyúkól

főnév
 • tyúkketrec, baromfiketrec, csirkeól, baromfiól

tehetetlenség

főnév
 • mozgásképtelenség, bénultság, bénaság
 • impotencia, képtelenség
 • gyengeség, erőtlenség, cselekvőképtelenség
 • alkalmatlanság, ügyefogyottság, ügyetlenség, esetlenség, erélytelenség, határozatlanság, tanácstalanság, hasznavehetetlenség, gyámoltalanság, tompultság

sarkít

ige
 • (szaknyelvi): polarizál (idegen), szétválaszt
 • (választékos): kiélez

rikolt

ige
 • kiált, rikkant, rikít (tájnyelvi), rivalg (régies), kurjant, harsog, ordít, üvölt, visít, sivít, sikolt, sikít, süvölt, orgonál (tájnyelvi)

sor

főnév
 • sorrend, rend, gléda (régies)
 • rangsor, hierarchia
 • (szaknyelvi): számsor, haladvány
 • sorozat, láncolat, füzér, széria
 • (régies): utca, sétány, út, szer (tájnyelvi)
 • barázda
 • írás, vonal, linea (választékos)
 • verssor
 • libasor (bizalmas), emberkígyó (választékos)
 • csatasor, hadoszlop, menetoszlop
 • sorozás
 • (bizalmas): sors, életpálya, életsors, helyzet, állapot
 • végzet
 • (jelzőként): számos, sok, seregnyi

tatár

melléknév, főnév
 • (régies): mongol, kutyafejű (régies)

semleges

melléknév
 • (szaknyelvi): neutrális (idegen), inaktív (idegen), indifferens (idegen)
 • pártatlan, elfogulatlan, részrehajlatlan, tárgyilagos, objektív
 • közömbös, közönyös, érdektelen

potroh

főnév
 • has, pocak, bendő, poh (régies)

spiritusz

főnév
 • szesz, etilalkohol, alkohol, borszesz
 • denaturált szesz
 • (régies): értelem, ész, szellem, szellemesség, elmésség
 • lélek, szellem, tehetség, képesség

tehén

főnév
 • ünő, riska (tájnyelvi), búbece (tájnyelvi)
 • szarvastehén, szarvasünő, nőstényszarvas
 • (szleng): trampli (durva), elhízott (nő)