ruházat szinonimái

főnév
 • ruha, ruhanemű, viselet, rajtavaló (régies), öltözet, öltözék, toalett, testi ruha (régies), risztung (tájnyelvi), szerelés (szleng)
 • mez, jelmez

További hasznos szavak a szinonimaszótárból

csákó

főnév
 • föveg (régies), csákós (régies), kalpag (régies)
 • papírcsákó

betűrím

főnév
 • előrím, alliteráció (idegen)
A szinonimaszótárban megtalálhatóak a ruházat szinonimái és még több tízezer, szóban és írásban is használt gyakori, illetve kevésbé használt szó rokon értelmű szavai. Az egyes szavak és szinonimák értelmezésében és megértésében további segítséget nyújt, hogy a szótárban egymástól elválasztva, csoportosítva láthatóak az egyes előfordulási témakörök és szófajok szerinti magyarázatok, jelentések.

revü

főnév
 • (régies): folyóirat, képeslap, magazin
 • operett

pláne II.

módosítószó
 • különösen, kivált

per2

határozószó
 • osztva, törve (valamivel)(valamivel)(valamivel)(valamivel)

önkényuralom

főnév
 • despotizmus (idegen), kényuralom, zsarnokság, zsarnokoskodás, abszolutizmus (idegen), tekintélyuralom, egyeduralom, autokrácia (idegen), autokratizmus (idegen), diktatúra, parancsuralom, parancsuralmi rendszer, terror

rostély

főnév
 • rács, rácsozat, gitter (szaknyelvi)
 • vasrács, tűzrács, kályhaellenző
 • sütőrostély, sütőrács, rostélyrács, rosta (régies)
 • sisakrostély

spiritusz

főnév
 • szesz, etilalkohol, alkohol, borszesz
 • denaturált szesz
 • (régies): értelem, ész, szellem, szellemesség, elmésség
 • lélek, szellem, tehetség, képesség

népszerűsítő

melléknév
 • ismeretterjesztő, tudománynépszerűsítő, propagatív (idegen)

narkózis

főnév
 • altatás, bódítás, érzéstelenítés, reusch (idegen), anesztézia
 • kábulat, kábultság, bódulat

lavina

főnév
 • hógörgeteg, hóomlás, hófuvatag (régies), hógulya (régies)
 • áradat, özön, görgeteg

nyersanyag

főnév
 • alapanyag, anyag, matéria (idegen)

sül1

ige
 • pirul, pörkölődik, barnul
 • aszik
 • izzad, melege van

szemetel1

ige
 • peszmetel (tájnyelvi), gazol (tájnyelvi)

fuvaroz

ige
 • szállít, szállítmányoz, transzportál (idegen), fuvarol (tájnyelvi), szekerez (régies), talicskázik
 • (valakit): visz, kocsiztat, kísér

tus4

főnév
 • (szaknyelvi): (sportban) találat, pont

tátott

melléknév
 • kitátott, eltátott, nyitott, kitárt

rügy

főnév
 • szem, hajtás, bimbó, sarj, sarjadék, csíra, gemma, fakadás (tájnyelvi)

részletez

ige
 • feltüntet, felsorol, elsorol, fejteget
 • tagol, taglal, elemez, boncol, tételez, tételekre bont, specifikál (idegen)

sirat

ige
 • gyászol, elsirat, siratgat, siratoz (régies)
 • búcsúztat, emleget, felidéz
 • sajnál, fájlal, bánkódik, búsul, szomorkodik, kesereg, keserül (régies), megbán

tárgyilagos

melléknév
 • objektív
 • elfogulatlan, pártatlan, józan, korrekt, részrehajlatlan, előítélet-mentes, semleges

sátáni

melléknév
 • gonosz, kegyetlen, embertelen, ördögi, démoni
 • alvilági, pokoli
 • gúnyos, kárörvendő, kísérteties, hátborzongató

pólyás

melléknév, főnév
 • pólyásbaba, baba, bébi, újszülött, csecsemő, csecsszopó, palánta, poronty (bizalmas)
 • kicsi, pici
 • bepólyázott

sorjázik

ige
 • sorakozik, áll, található, van

tárul

ige
 • nyílik, kinyílik, szétnyílik, nyitódik, széjjelnyílik, szétválik, széjjelválik