nagyböjt szinonimái

főnév
 • böjt, böjtölés, böjtidő, önmegtartóztatás, koplalás

További hasznos szavak a szinonimaszótárból

söpredék

főnév
 • csőcselék, plebs (pejoratív), csürhe, horda (pejoratív), népség, gyülevész, alja, bagázs (bizalmas)
 • (régies): szemét (durva), mocsok, hulladék

eliramodik

ige
 • eliramlik (választékos), elszalad, elfut, elmenekül, elszökik, elrohan, elillan, elinal, elszelel, elnyargal, elvágtat, elüget
 • elszökken, megugrik (bizalmas)
 • (idő): elszáll, elrepül, elmúlik, tovatűnik
A szinonimaszótárban megtalálhatóak a nagyböjt szinonimái és még több tízezer, szóban és írásban is használt gyakori, illetve kevésbé használt szó rokon értelmű szavai. Az egyes szavak és szinonimák értelmezésében és megértésében további segítséget nyújt, hogy a szótárban egymástól elválasztva, csoportosítva láthatóak az egyes előfordulási témakörök és szófajok szerinti magyarázatok, jelentések.

morc

melléknév
 • morcos, mogorva, zord, mord, morózus, mordiális (régies), barátságtalan, rideg, nyers, ingerült, rosszkedvű, harapós (bizalmas), kedvetlen, mísz
 • zsémbes, zsémbelődő, duzzogó, sértődött, nyűgös (bizalmas), házsártos, zsörtölődő, dörmögő, durcás (bizalmas)

megleckéztet

ige
 • kioktat, oktat, figyelmeztet, megszid, rendreutasít, megdorgál, megfedd, megpirongat, lehord (bizalmas), letol (bizalmas), kioszt (bizalmas), leckéz (régies), leckére fog, megreguláz, fincoltat (tájnyelvi), rendbe szed, ráncba szed, megmossa a fejét, móresre tanít

meggyilkol

ige
 • megöl, legyilkol, leöldös, agyoncsap, agyonüt, agyonver, agyonvág, kiirt, kivégez, elpusztít, felnyársal, felkoncol, lemészárol, lekaszabol, kardélre hány, elolt (tájnyelvi), hazavág (szleng), hidegre tesz (bizalmas), eltesz láb alól, likvidál

leveseskanál

főnév
 • nagykanál, evőkanál
 • merőkanál, szedőkanál, merítőkanál, levesmerő kanál, levesmerő (tájnyelvi)

muszkli

főnév
 • izom, karizom, bicepsz, béka (bizalmas), malacka (tájnyelvi)

nyilvános

melléknév
 • közismert, köztudomású, ismert, ismeretes, tudvalevő, tudott, publikus, leplezetlen, nyilvánvaló, világos, nyílt

kufár

főnév
 • kereskedő, szatócs (régies), üzér (régies), kalmár (régies)
 • (jelzőként): seftelő (bizalmas), üzletelő, nyerészkedő, haszonleső

közelség

főnév
 • közeliség, közellét
 • küszöbönállás
 • szomszédság, környezet
 • rokonság, hasonlóság

ihaj

indulatszó
 • csuhaj, sej-haj, sejehaj, ihaj-tyuhaj

lakóház

főnév
 • lakóépület, lakás, lak, villa

nyűglődik

ige
 • nyűgösködik, nyafog
 • bajlódik, vesződik, kínlódik

önmaga

névmás
 • magamaga, saját maga, önnönmaga, tulajdon maga, maga

egyazon

névmás
 • ugyanaz, ugyanazon, azonegy, egyforma, egyenlő, egybevágó, azonos, hasonló, ugyanilyen, ugyanolyan, megegyező, identikus (idegen)

rozzant

melléknév
 • rozoga, roskatag, roskadozó, roskadt, roggyant, düledező, omladozó, omlatag, kidőlt-bedőlt, ragyva (régies), viharvert, ütött-kopott, lepusztult, pusztuló, ócska, dugadőlt (tájnyelvi), tropa (szleng)
 • megviselt, erőtlen, gyenge, gyönge, legyengült, beteges, erőtlen, tántorgó, bizonytalan

por

főnév
 • szemcse, porszem, piszok, hamvadék
 • portenger, porfelhő, portány
 • (szleng): kábítószer, drog, kokain
 • puskapor
 • hamv (választékos)

nagyhatalom

főnév
 • világbirodalom, szuperhatalom, birodalom, impérium (régies)

molekulasúly

főnév
 • mólsúly

nézelődik

ige
 • bámészkodik, leskelődik, körülnéz, szétnéz, szemlélődik, őgyeleg, ókumlálódik (régies)

plebejus

melléknév, főnév
 • pór, paraszt, proli (pejoratív)
 • pórias (régies)
 • (régies): jogfosztott, elszegényedett

narancssárga

melléknév, főnév
 • narancs, narancsszín, sárgásvörös, narancspiros, narancsvörös, sötétsárga

megnyúz

ige
 • lenyúz, lefejti a bőrét, lebőröz, bőrtelenít, lehámoz, lehánt
 • kifoszt, kihasznál, tönkretesz, rászed (bizalmas), bepaliz (bizalmas), becsap

nyakló

főnév
 • (régies): hurok, nyakkarika, nyakörv
 • (régies): gát, fék

pompa

főnév
 • dísz, csillogás, diszély (régies), ékesség, fényűzés, luxus, pazarfény (régies), fény, ragyogás, tündöklés, látványosság, fitogtatás, hivalkodás
 • gála, parádé, díszmenet, díszszemle
 • változatosság, gazdagság, sokrétűség, sokszínűség