mormol szinonimái

ige
 • (tenger): morajlik, zúg, hullámzik, háborog
 • (patak): csobog, csörgedez, cseveg (választékos), csacsog
 • (ember): dünnyög, berbitél (tájnyelvi), mörmöl (tájnyelvi)
 • darál, ismételget

További hasznos szavak a szinonimaszótárból

tarkít

ige
 • tarkáz, színez, színesít, cicomáz, cifráz, mintáz, variál, változatossá tesz
 • (bizalmas): megtűzdel, megspékel

vékonypénzű

melléknév
 • sovány, vézna, girhes, vékonydongájú, vékonytagú, hitvány, keszeg (bizalmas), lefogyott, cingár, nyúlánk, szikár
A szinonimaszótárban megtalálhatóak a mormol szinonimái és még több tízezer, szóban és írásban is használt gyakori, illetve kevésbé használt szó rokon értelmű szavai. Az egyes szavak és szinonimák értelmezésében és megértésében további segítséget nyújt, hogy a szótárban egymástól elválasztva, csoportosítva láthatóak az egyes előfordulási témakörök és szófajok szerinti magyarázatok, jelentések.

messze I.

melléknév
 • messzi, távoli

megerősödik

ige
 • megizmosodik, megedződik
 • erőre kap, lábra kap, összeszedi magát, megiperedik (tájnyelvi)(bizalmas)
 • meghízik, kitelik, kigömbölyödik, megvállasodik, megtestesedik, kipofásodik (tájnyelvi), kicombosodik (szleng)
 • konszolidálódik, megszilárdul
 • (gyanú): bizonyossá válik, bebizonyosodik

megad

ige
 • juttat, nyújt, szolgáltat
 • megítél, megszavaz
 • engedélyez, megenged
 • megfizet, visszafizet, kifizet, megtérít, törleszt, visszaad
 • (információt): feltüntet, megállapít, közöl
 • (megadja magát): behódol, meghódol, felad (harcot)
 • (feladatot): meghatároz, előír, megszab

leköt

ige
 • odakötöz, odaköt, megköt, megkötöz, leláncol, rögzít
 • lebilincsel, lenyűgöz, elkápráztat
 • elfoglal, kitölt
 • lefoglal
 • lefoglalóz, leelőlegez, rezervál
 • rögzít, előjegyez, fixál, biztosít, megrendel
 • (leköti magát): elígérkezik, elkötelezi magát, ígéretet tesz

mirelit

melléknév
 • mélyhűtött, mélyhűtésű, fagyasztott, gyorsfagyasztott, konyhakész

nemzet

főnév
 • nép, faj, náció (régies)
 • ország, haza
 • (régies): nemesség
 • nemzetség, rokonság, család, had (tájnyelvi)

kőszén

főnév
 • szén, karbon (szaknyelvi), fekete gyémánt (választékos)
 • fekete szén

kotyvalék

főnév
 • keverék, elegy, zagyvalék, habarék, pancs, pacsmag, lötty, moslék, gezemice (tájnyelvi)

hörög

ige
 • szörtyög, herpitál (tájnyelvi), hireg-hürög (tájnyelvi)

közvélemény

főnév
 • a nép szava, közvélekedés, közfelfogás, közmeggyőződés, közhiedelem, közszellem, közhangulat, tömeghangulat, köztudat, közakarat

normatív

melléknév
 • irányadó, előírásos, standard, szabályzó, mérvadó, mértékadó, vezérfonalul szolgáló, előíró, meghatározó

ómen

főnév
 • (választékos): előjel, intő jel, balsejtelem, figyelmeztetés, jelzés

dolmány

főnév
 • kabát, férfikabát, felöltő, zubbony (régies), atilla, dóka (régies), bujka (tájnyelvi), öltönyke (régies)

restelkedik, röstelk

ige
 • szégyenkezik, pirul, szégyell, elszégyelli magát, irul-pirul, pironkodik, átall

perfektuál

ige
 • foganatosít, végrehajt, befejez, bevégez
 • megköt

mosakodik, mosakszik

ige
 • mosdik, tisztálkodik, mossa magát, fürdik, zuhanyozik, mosodózik (tájnyelvi), mosdódik (tájnyelvi), mosdókodik (tájnyelvi), korgálódik (tájnyelvi)
 • (macska): törleszkedik (régies)
 • mentegetőzik, exkuzálja magát, magyarázkodik, védekezik

mérővessző

főnév
 • mérőrúd, colstok (szaknyelvi)

nagyüzem

főnév
 • nagyvállalat, gyár, kombinát, tröszt

pejoratív

melléknév
 • rosszalló, elítélő, lekicsinylő, becsmérlő, megvető

munkaértekezlet

főnév
 • értekezlet, megbeszélés, szakmai összejövetel, szakmai megbeszélés, szeánsz (szleng), paláver (szleng)

meggyilkol

ige
 • megöl, legyilkol, leöldös, agyoncsap, agyonüt, agyonver, agyonvág, kiirt, kivégez, elpusztít, felnyársal, felkoncol, lemészárol, lekaszabol, kardélre hány, elolt (tájnyelvi), hazavág (szleng), hidegre tesz (bizalmas), eltesz láb alól, likvidál

négyszögöl

főnév
 • négyzetöl, öl (bizalmas), kvadrát (idegen), szögöl (tájnyelvi)

perc

főnév
 • ujjíz, ujjperc, ujjperec