megritkul szinonimái

ige
 • meggyérül
 • elkopik (haj), kihullik

További hasznos szavak a szinonimaszótárból

takarítónő

főnév
 • takarítóasszony, bejárónő, házirézi (szleng), maris (szleng)
A szinonimaszótárban megtalálhatóak a megritkul szinonimái és még több tízezer, szóban és írásban is használt gyakori, illetve kevésbé használt szó rokon értelmű szavai. Az egyes szavak és szinonimák értelmezésében és megértésében további segítséget nyújt, hogy a szótárban egymástól elválasztva, csoportosítva láthatóak az egyes előfordulási témakörök és szófajok szerinti magyarázatok, jelentések.

meghökken

ige
 • meglepődik, elcsodálkozik, megdöbben, megütközik, megrökönyödik, elhűl, hüledezik, megriad (régies), elképed, visszahőköl, paffá lesz (bizalmas), ledöbben (szleng), megbökken (tájnyelvi), megtokik (tájnyelvi), meghőkől (tájnyelvi)
 • megdermed, megretten, megszeppen, megfélemledik (régies), eláll a szava, eláll a lélegzete(szleng)

leszúr

ige
 • ledöf, megkésel, agyonszúr, leterít, lebök (bizalmas), leszudorint (tájnyelvi), megolt (szleng)
 • (disznót): levág, leöl
 • (összeget): kifizet, leszurkol (szleng), leperkál (bizalmas), lepörköl (szleng), letejel (szleng), lepenget (szleng)
 • leszid, lehord (bizalmas), letol (bizalmas), lebarnít (bizalmas), legorombít (bizalmas), leteremt (bizalmas), kioszt (bizalmas), rendreutasít
 • lecáfol (tájnyelvi), lekap (bizalmas), lemindenel (tájnyelvi), lebaltáz (szleng), megmosdat (tájnyelvi), lerudal (tájnyelvi), lebasz (durva), ledorongol (bizalmas)

leköt

ige
 • odakötöz, odaköt, megköt, megkötöz, leláncol, rögzít
 • lebilincsel, lenyűgöz, elkápráztat
 • elfoglal, kitölt
 • lefoglal
 • lefoglalóz, leelőlegez, rezervál
 • rögzít, előjegyez, fixál, biztosít, megrendel
 • (leköti magát): elígérkezik, elkötelezi magát, ígéretet tesz

következésképpen

határozószó
 • tehát, szóval, úgyhogy, egyszóval, ebből kifolyólag, eszerint, így hát, ennélfogva, ilyenformán, ennek következtében, következőleg

megmukkan

ige
 • (bizalmas): megszólal, beszél, hangot ad, felmordul, megkukkan (tájnyelvi)

messzelátó II.

főnév
 • távcső, látcső, teleszkóp, gukker (bizalmas)

zákányos

melléknév
 • nyálkás, zavaros, üledékes
 • ittas, mámoros, kapatos, részeg
 • másnapos, katzenjammeros (bizalmas)
 • hóbortos, különc
 • (idő): latyakos, lucskos

kirajzolódik

ige
 • kiválik, elhatárolódik, körvonalazódik, kiemelkedik, tükröződik, kiugrik, szembeötlik, előtűnik, kitűnik, kimagaslik
 • kialakul, kibontakozik

kikövetkeztet

ige
 • megtud, megállapít, levezet, kiszámít, kiderít, leszűr, kisüt, kihámoz, kibölcsel (tájnyelvi), kombinál, kiolvas, kibányász (bizalmas), felismer, rájön (valamire)

harcképtelen

melléknév
 • fegyvertelen, erőtlen, eszköztelen, tehetetlen, legyőzött

kiürít

ige
 • kipakol, kirámol, kirak, kiüresít
 • elfogyaszt, lehajt, kiiszik
 • kitelepít, kilakoltat, kiköltöztet, evakuál (szaknyelvi)
 • (régies): kifoszt, kizsebel (bizalmas)

mindenünnen

határozószó
 • mindenhonnan, mindenfelől

nahát

indulatszó
 • (bizalmas): ejha
 • nos, no, nohát, hát, tehát, egyszóval

csapás2

főnév
 • gyalogút, ösvény, gyalogösvény, csapa (tájnyelvi), vadjárás, nyom
 • (tevékenységé) irány, eljárásmód

pompa

főnév
 • dísz, csillogás, diszély (régies), ékesség, fényűzés, luxus, pazarfény (régies), fény, ragyogás, tündöklés, látványosság, fitogtatás, hivalkodás
 • gála, parádé, díszmenet, díszszemle
 • változatosság, gazdagság, sokrétűség, sokszínűség

öntevékeny

melléknév
 • aktív
 • műkedvelő, amatőr

megrothad

ige
 • megrohad, elromlik, szétbomlik, szétmállik, elporlik, elpusztul, elenyészik, elrőkönyödik (tájnyelvi), megresved (tájnyelvi)

meghálál

ige
 • viszonoz, megszolgál, megköszön, honorál, megfizet, rekompenzál (idegen), megadózik (tájnyelvi)

méltóságteljes

melléknév
 • dicső, daliás, tiszteletet parancsoló, tekintélyes, komoly, büszke, fejedelmi, emelkedett, fennkölt, patetikus, felséges, magasztos, ünnepélyes, ünnepi, impozáns, nagyszerű, méltóságos

öklel

ige
 • döf, taszít, szúr, bök, döfköd, bökdös, lököl (tájnyelvi), tusál (tájnyelvi)
 • viaskodik, mérkőzik, küzd, párbajozik

megtalál

ige
 • meglát, észrevesz, fölfedez, meglel, feltalál (régies), fellel, ráakad, rátalál, rájön, rábukkan, nyomára akad, nyitjára akad
 • kikeres, kikutat, kifürkész, kiderít, felfed, feltár, előkerít

leveseskanál

főnév
 • nagykanál, evőkanál
 • merőkanál, szedőkanál, merítőkanál, levesmerő kanál, levesmerő (tájnyelvi)

méredzkedik

ige
 • mérkezik (tájnyelvi), mérekezik

önkielégítés

főnév
 • maszturbálás (szaknyelvi), maszturbáció (szaknyelvi), onanizálás (szaknyelvi), onánia (szaknyelvi), önfertőzés (régies), fürge ujjak öt perce (tréfás)
 • (férfié): rejsz (szleng), rejszolás (szleng), zsebhoki (tréfás), hokizás (szleng)