ó1 szinonimái

melléknév
 • ódon, ősi, ősrégi, prehisztorikus (szaknyelvi), archaikus, antik, klasszikus, egykori, hajdani, volt, vén (választékos)
 • elavult, avult, elhasznált, ósdi, idejétmúlt, régimódi, vaskalapos (pejoratív)
 • levitézlett
 • (tájnyelvi): régi, sokéves, állott

ó2 szinonimái

indulatszó
 • óh!, oh!, ah!, aj!, jaj!, jé!, á!, ejnye!

További hasznos szavak a szinonimaszótárból

juttat

ige
 • küld, továbbít
 • ad, adományoz, ajándékoz, kioszt, odaítél, folyósít, biztosít, nyújt, részesít
 • hagyományoz, ráhagy, ráruház

szőrös

melléknév
 • gyapjas, bolyhos, pelyhes, pihés, molyhos, borzas, bozontos, sörtés
 • borotválatlan, borostás
 • szúrós
A szinonimaszótárban megtalálhatóak a ó szinonimái és még több tízezer, szóban és írásban is használt gyakori, illetve kevésbé használt szó rokon értelmű szavai. Az egyes szavak és szinonimák értelmezésében és megértésében további segítséget nyújt, hogy a szótárban egymástól elválasztva, csoportosítva láthatóak az egyes előfordulási témakörök és szófajok szerinti magyarázatok, jelentések.

norma

főnév
 • szabály, szabvány, minta, előírás, elvárás, mérce, mérték, követelmény, irányelv

mersz

főnév
 • bátorság, merészség, kurázsi (bizalmas), elszántság, vakmerőség, lelkierő, rettenthetetlenség, kiállás

melléképület

főnév
 • oldalépület, toldaléképület, szárnyépület

megcsúszik

ige
 • elcsúszik, megcsusszan, csuszamlik, megsikamlik (tájnyelvi)
 • megsuvad (tájnyelvi), megfarol

nyiszál

ige
 • (bizalmas): vagdal, metél, sarabol, nyeszetel (tájnyelvi), szegdel (régies), szeldel (tájnyelvi)

öntudatlan

melléknév
 • akaratlan, szándéktalan, tudatlan
 • önkéntelen, ösztönös
 • eszméletlen, ájult, alélt, bódult, kába, kábult, kómás, elbódított

lemerül

ige
 • alámerül, lesüllyed, alászáll, leereszkedik, lemegy, suhad (tájnyelvi)

legott

határozószó
 • (régies): legottan (régies), azonnal, azon nyomban, rögtön, rögvest, hamar, tüstént, mindjárt, máris, nyomban, haladéktalanul, menten, egyszerre, íziben (tájnyelvi), azonhamar (régies), azonhelyt (régies), azon hevenyében (régies)

jóképű

melléknév
 • vonzó, csinos arcú, megnyerő, jóvágású
 • szemrevaló, kellemes, tetszetős, mutatós

levizsgázik

ige
 • átmegy, vizsgát tesz, kollokvál
 • szigorlatozik
 • megszégyenül, felsül, lebőg (szleng)

összeborzol

ige
 • szétzilál, zilál, összekuszál, összekócol, felborzol, összegubancol, megtép

pásztor

főnév
 • juhász, juhpásztor, számadó, bacsó (tájnyelvi), pakulár (tájnyelvi)
 • disznópásztor, kondás, csordás, tehénpásztor, gulyás, csordapásztor, marhapásztor, cowboy (idegen), gaucho (idegen) Sz: hordozza a botot
 • (tájnyelvi): csősz, őr
 • pap, lelkipásztor, atya, lelkész, tisztelendő, tiszteletes

elkártyáz

ige
 • eljátszik, elveszteget, elveszít

strand

főnév
 • strandfürdő, fürdő
 • vízpart, szabad strand

reklám

főnév
 • hirdetés, hírverés, felhívás, propaganda, reklámozás
 • plakát, falragasz, transzparens
 • reklámfilm

obskúrus

melléknév
 • (választékos): gyanús, kétes, bizonytalan, vitás
 • rejtélyes, titokzatos, talányos, enigmatikus (idegen)
 • homályos, ködös, zavaros, kusza, zagyva, összevissza, pontatlan, érthetetlen, értelmetlen, összefüggéstelen
 • ismeretlen, név nélküli

nevezetesség

főnév
 • híresség, hírnév, tekintély, renomé (választékos)
 • fontosság, jelentőség
 • látnivaló, látványosság, érdekesség, néznivaló, attrakció, vonzerő, specialitás, kuriózum

ostorcsapás

főnév
 • korbácsütés

ravasz

melléknév
 • ravaszdi, ravaszkás, agyafúrt, furfangos, álnok, fifikus, fineszes (szleng), firkás (szleng), dörzsölt (bizalmas), cseles, fortélyos, csalafinta, ördöngös, körmönfont, kitanult, rafinált, rafinírozott (régies), ármányos, furmányos, hétpróbás, firnyákos (szleng), fúrtagyú (régies), fúrteszű (régies), trükkös (bizalmas), simlis (szleng), sumák (szleng), fondorlatos (választékos), fondor lelkű (választékos), rókalelkű, bogáncseszű (tájnyelvi), tekeres-facsaros (tájnyelvi) Sz: átlépi a szelet; az ördögöt is be tudja meszelni; az oroszlánbőrt rókabőrrel toldja; bérbe szegődött a rókához; cigánykanállal eszik; csavaros az esze; ebhájjal kenték meg az alfelét; elöl-hátul szemfüles; érti a mórest; érti a csíziót; farkát csóválja, mint a róka; fiskális esze van; hat likra jár az esze; jól tudja keverni a kártyát; két lelke van, mint a székelynek; kifog a sánta ördögön is; luteránus eszét vette elő; minden hájjal megkent; ravasz embernek ad enni; ravasz, mint a róka; róka beszél belőle; rókamája lakomája; rókamálat szeret bélésnek; rókát szopott; sok ágra áll az esze, mint a százrétű pacal; srófra jár az esze; tudja, mitől döglik a légy; versenyt fut a rókákkal

óhajt

ige
 • kíván, áhít, szeretne, remél, kér, liheg (valamiért) (pejoratív), les, sóvárog, vágyakozik, ácsingózik, örömest lát, eped, fohászkodik, eseng (választékos)
 • számít (valamire), szomjúhozik (választékos)(valamitől)
 • akar, szándékozik, készül, törekszik, igényel, megkövetel, sürget, parancsol

miatt

névutó
 • következtében, mián (tájnyelvi), végett (tájnyelvi), miá (tájnyelvi), kifolyólag, által (régies), okért (régies)
 • tekintettel (valamire)
 • felől

ökumenikus

melléknév
 • egyetemes, egyetemleges, ökumeni (régies)

rejlik

ige
 • lakozik, leledzik, lappang, rejtőzik, rejtőzködik, benne van, fekszik