reklám szinonimái

főnév
 • hirdetés, hírverés, felhívás, propaganda, reklámozás
 • plakát, falragasz, transzparens
 • reklámfilm

További hasznos szavak a szinonimaszótárból

megbicsaklik

ige
 • megrándul, kificamodik, kiugrik, kifordul, kimegy a helyéből, csikkan (régies), marjul, kimarjul (tájnyelvi), kicsuklik (tájnyelvi), kificamlik (tájnyelvi), kiszelik (tájnyelvi), fitorodik (tájnyelvi)
 • megakad, (lendület) megtörik, elfullad, elcsuklik

válságos

melléknév
 • súlyos, kritikus, nehéz, viszontagságos, fenyegető, szorongató
 • sorsdöntő, viharos, veszélyes
A szinonimaszótárban megtalálhatóak a reklám szinonimái és még több tízezer, szóban és írásban is használt gyakori, illetve kevésbé használt szó rokon értelmű szavai. Az egyes szavak és szinonimák értelmezésében és megértésében további segítséget nyújt, hogy a szótárban egymástól elválasztva, csoportosítva láthatóak az egyes előfordulási témakörök és szófajok szerinti magyarázatok, jelentések.

ráfanyalodik

ige
 • rákényszerül, rászorul

papsajt

főnév
 • papsajtmályva, mezei mályva, mályva
 • (tájnyelvi): kenyér

összevásárol

ige
 • megvásárol, összevesz, felvásárol

oázis

főnév
 • liget, homokliget
 • termékeny sziget

rátapint

ige
 • megtapint, megérint
 • rájön, eltalál, kitalál, ráhibáz, rátalál

sajnálkozik

ige
 • sajnál, röstell, szán, bán, szánakozik, bánkódik, fájlal
 • sopánkodik, kesereg, búslakodik, szepeleg (régies), sajnakodik (régies)

mozgató

melléknév
 • hajtó, lökő, mozgási, kinetikus (szaknyelvi), motorikus (szaknyelvi)
 • éltető, serkentő, ösztönző, stimuláló, motiváló
 • előidéző

mivolta

főnév
 • lényege, minősége, belsőny (régies), sajátság, tulajdonság

közép

főnév
 • középpont, gócpont, centrum
 • átlagérték, középérték

nagyhatalom

főnév
 • világbirodalom, szuperhatalom, birodalom, impérium (régies)

sebtében

határozószó
 • sebtiben, sebtén (régies), sebbel-lobbal, sietősen, gyorsan, sietve, egykettőre, hamar, íziben, hamarjában, lóhalálában, hevenyében (tájnyelvi), ripsz-ropsz, kapkodva, futtában, futólag

sürgöny

főnév
 • távirat, telegram (régies)

figyel

ige
 • odafigyel, idefigyel, megfigyel, figyelmet szentel, figyelemmel kísér, nyomon követ, kémlel, leskel, figyelmez (régies), fürkész, vizslat, vizsgál, fülel, hegyezi a fülét, hegyez (régies), les, figyuz (szleng), stíröl (szleng), skubiz (szleng), cserkél (tájnyelvi), neszel (tájnyelvi)
 • megfigyelés alatt tart
 • vigyáz, ügyel, szemmel tart, résen van, résen áll, lesben áll, ügyít (tájnyelvi) Sz: nem téveszt szem elől; rajta tartja a szemét; szemmel tartja, mint a rosszra indulót

tobzódik

ige
 • dőzsöl, dorbézol, mulatozik, tivornyázik, korhelykedik, részegeskedik, dáridóz, dombéroz (régies), lumpol (bizalmas), kicsapong, éjszakázik, murizik (bizalmas), züllik, vigad, duhajkodik, lakmározik, lakomázik, devernyázik (tájnyelvi), lumpíroz (tájnyelvi)
 • (valamiben): dúskál

szövevényes

melléknév
 • bonyolult, bonyodalmas, ágas-bogas, ügyes-bajos, tekervényes, kusza, sokrétű, komplikált, körülményes, összetett, komplex

relatív

melléknév
 • viszonylagos, viszonyított, függő, feltételes, aránylagos, vonatkozó
 • bizonytalan, ingadozó, megbízhatatlan

ráborít

ige
 • ráönt, leönt, rázúdít, ráfolyat, rádönt
 • ráterít, beborít, betakar, ráhúz, ráad, rátesz, rátakar (régies), ráföd (régies)
 • (régies): rávarr

román3

főnév
 • (régies): regény

szorgoskodik

ige
 • iparkodik, dolgozik, buzgólkodik, buzog, fárad, szorgolódik (tájnyelvi), sürgölődik, sürög-forog, serénykedik, forgolódik, munkálkodik, tevékenykedik, foglalatoskodik, ügyködik

repríz

főnév
 • felújítás, felújító előadás
 • visszatérés

paróka

főnév
 • vendéghaj, álhaj, póthaj, máshaj (tájnyelvi), dupé (régies)

rögtönzés

főnév
 • improvizáció, impromptu (idegen), extemporizáció (régies), ötlet, hevenyészés, geg

szörpöl

ige
 • iszik, kortyol, kortyint, szürcsöl, hörpöl, hörpint