írástudatlan szinonimái

főnév, melléknév
 • analfabéta, írni-olvasni nem tudó, iskolázatlan
 • tanulatlan, műveletlen, képzetlen, pallérozatlan, kulturálatlan

További hasznos szavak a szinonimaszótárból

évelőszarkaláb

főnév
 • kerti sarkantyúfű, kerti szarkaláb, sarkantyúfű, sarkantyúvirág, szarkaláb

tervrajz

főnév
 • alaprajz
 • vázlat, skicc (bizalmas), séma
A szinonimaszótárban megtalálhatóak a írástudatlan szinonimái és még több tízezer, szóban és írásban is használt gyakori, illetve kevésbé használt szó rokon értelmű szavai. Az egyes szavak és szinonimák értelmezésében és megértésében további segítséget nyújt, hogy a szótárban egymástól elválasztva, csoportosítva láthatóak az egyes előfordulási témakörök és szófajok szerinti magyarázatok, jelentések.

igazságtalanság

főnév
 • törvénytelenség, jogtalanság, jogsértés, méltánytalanság, törvénysértés, jogtiprás, inkorrektség, részrehajlás, elfogultság
 • kivételezés

hát1

főnév
 • (dombé): felszín, felület
 • (könyvé) gerinc
 • támla, háttámla
 • (bizalmas): hátúszás

hangfelvétel

főnév
 • hanglemez, lemez, magnókazetta, kazetta, CD, fonogram
 • hanghordozó
 • hangrögzítés

gesztikulálás

főnév
 • gesztikuláció, hadonászás, taglejtés, mutogatás

informál

ige
 • tájékoztat, felvilágosít, értesít, tudósít, közöl, kihirdet, elmond, tudtul ad, tudat, közzétesz, nyilvánosságra hoz, útbaigazít

kajla

melléknév
 • lekonyuló, lelógó, kónya (régies), kukora (tájnyelvi), kajsza (tájnyelvi), csajla (tájnyelvi)
 • görbe, ferde, csálé
 • hebehurgya, komolytalan, meggondolatlan, szeles

sehonnai

melléknév
 • hazátlan, földönfutó, ágrólszakadt, jöttment, bitang (tájnyelvi), vízhajtotta (régies)
 • senkiházi, semmirekellő, mihaszna, haszontalan, csavargó

fényképészet

főnév
 • fotográfia (régies), fényképezés
 • fotóművészet

felszít, fölszít

ige
 • lángra lobbant, fellobbant, éleszt, gyújt, felgyújt, felizzít
 • felizgat, fölgerjeszt, felingerel, felbujt, fellázít, felpiszkál, feléleszt, feltüzel
 • heccel, stimulál, fokoz, kivált, felkelt, okoz, támaszt, kelt, előidéz, felszirkotál (tájnyelvi)

domborodik

ige
 • dagad, kidagad, duzzad, dudorodik, gömbölyödik, kigömbölyödik, csomósodik, bütykösödik, feldagad, dalmahodik (tájnyelvi)
 • kiemelkedik, domborul

fogamzás

főnév
 • fogantatás, foganás, megtermékenyülés

kapcsolás

főnév
 • összekötés, összefűzés, csatolás, társítás
 • asszociáció
 • összeköttetés

kétéves

melléknév
 • kétévi, másodévenkénti, kétévenkénti
 • kétnyári
 • másodfű

legyező

főnév
 • légkavaró, szellőző, ogi (idegen), facher (idegen)
 • (szleng): fül, lapát (szleng), kagyló (szleng), vitorla (szleng), takaró (szleng)

koponya

főnév
 • cranium (szaknyelvi)
 • halálfej
 • (bizalmas): fő, fej, kobak (bizalmas), ember, személy, kopoltyú (bizalmas)
 • (bizalmas): ész, agy, lángész, zseni, kapitórium (tájnyelvi)

irgalmaz

ige
 • kegyelmez, megkegyelmez, kegyelmet gyakorol, megkönyörül, könyörül, megszán, segít, megenged (tájnyelvi), megbocsát

időszak

főnév
 • korszak, időköz, szakasz, időtartam, ciklus, periódus, intervallum, éra
 • idény, szezon

jelzés

főnév
 • jeladás, inger (szaknyelvi)
 • tünet, szimptóma (szaknyelvi)
 • útmutatás, avizó (régies)
 • figyelmeztetés, intés, utalás, célzás, előjel, ómen
 • jel, szimbólum, ábra, felirat, márka, védjegy, szignatúra (idegen)
 • szignál (idegen)
 • jelzet, katalógusszám (szaknyelvi)

komplikáció

főnév
 • bonyodalom, baj, zavar, nehézség, akadály
 • (szaknyelvi): szövődmény

ítél

ige
 • dönt, határoz
 • (valamire): kötelez, obligál
 • ítéletet mond, ítélkezik, igazságot szolgáltat, törvénykezik, bíráskodik, törvényt hoz, bírósági határozatot hoz, bírósági végzést hoz, törvényt ül (régies), törvényt lát (régies), igazságot tesz, igazságot oszt, judikál (szaknyelvi)
 • büntet, elítél, sújt (valamivel)
 • megállapít, véleményt mond, véleményt alkot, vélekedik, gondol, tart, értékel, tekint, vél

hattyúdal

főnév
 • hattyúének (régies), búcsú, elköszönés, befejezés, utolsó mű, utolsó fellépés

jóváhagyás

főnév
 • engedély, engedélyezés, beleegyezés, hozzájárulás, ámen (bizalmas), konszenzus (szaknyelvi), approbáció (idegen), placetum (régies)
 • elfogadás, szentesítés, törvényesítés, törvénybe iktatás, becikkelyezés, ratifikáció (idegen), helybenhagyás, szankció, jogérvény (régies)
 • megerősítés, alátámasztás, igazolás, konfirmáció (szaknyelvi)

konyít

ige
 • ért (valamihez), sejt, fakít (valamihez) (tájnyelvi), hajaz (valamihez) (tájnyelvi)