sehonnai szinonimái

melléknév
 • hazátlan, földönfutó, ágrólszakadt, jöttment, bitang (tájnyelvi), vízhajtotta (régies)
 • senkiházi, semmirekellő, mihaszna, haszontalan, csavargó

További hasznos szavak a szinonimaszótárból

rak

ige
 • tesz, odatesz, biggyeszt, illeszt, fektet, állít, helyez, vet, támaszt, teddegél (régies)
 • rakosgat, pakol, rámol, halmoz, felhalmoz, összehord, rakodik, rendez, elrendez, rendezget, elhelyez, rendszerez, csoportosít, eligazgat, besorol, rangsorol, sorakoztat, rakol (régies), összeszed
 • megtölt, feltölt, kitölt, teletölt, telerak, megtöm, eláraszt, teledugdos
 • készít, épít, fölépít, összeilleszt, összerak, összeállít, összetákol

műtős

főnév
 • műtőasszisztens
A szinonimaszótárban megtalálhatóak a sehonnai szinonimái és még több tízezer, szóban és írásban is használt gyakori, illetve kevésbé használt szó rokon értelmű szavai. Az egyes szavak és szinonimák értelmezésében és megértésében további segítséget nyújt, hogy a szótárban egymástól elválasztva, csoportosítva láthatóak az egyes előfordulási témakörök és szófajok szerinti magyarázatok, jelentések.

rostos

melléknév
 • szálas, szálkás, fibrózus (idegen), rágós, inas, rostokos (tájnyelvi)
 • fás

pótülés

főnév
 • pótszék
 • csapóülés, utóülés, tyúkrázda (bizalmas)

pitizik

ige
 • (kutya) szolgál
 • (szleng): kér, könyörög, kunyerál, esedezik

összefércel

ige
 • megvarr, megölt (tájnyelvi), megaggat (tájnyelvi)
 • összecsap, összevág, összeüt, elnagyol

sandít

ige
 • sandikál (bizalmas), sanda pillantásokat vet, pillantgat, pillog, sandalít (tájnyelvi), sandal (tájnyelvi)
 • kancsalít, bandzsít, kancsít (bizalmas), bandzsalít (tájnyelvi)

szabadjegy

főnév
 • tiszteletjegy, ingyenjegy, potyajegy (bizalmas)

nyárfa

főnév
 • nyár, jegenyefa, topolyafa, topolya

nett

melléknév
 • csinos, takaros, szemrevaló, mutatós, vonzó, elegáns, fess (bizalmas), guszta (bizalmas), hercig (bizalmas)
 • tiszta, ápolt, gondozott, rendes, kifogástalan, makulátlan, tipp-topp (bizalmas), tüchtig (bizalmas)

légzés

főnév
 • lélegzés
 • lélegzetvétel

odaáll

ige
 • elhelyezkedik, odaplántálja magát (választékos), megveti a lábát(valahonnan)
 • melléáll, csatlakozik (valakihez), kiáll (valami mellett)(valamitől)

szállásadó

főnév
 • gazda, házigazda, háziúr, házibácsi (bizalmas), házinéni (bizalmas)
 • főbérlő
 • tulajdonos, tulaj (szleng)

szervező I.

melléknév
 • kezdeményező, mozgató, intézkedő

gáznemű

melléknév
 • gázszerű, légnemű, gáz halmazállapotú
 • illó, elillanó, illékony

újságárus

főnév
 • újságos, hírlapárus, lapárus
 • lapkihordó, újságkihordó, lapterjesztő, rikkancs

télikert

főnév
 • üvegház, melegház, növényház, glazhaus (régies)

selejt

főnév
 • hulladék, maradék, szemét, limlom, alja (valaminek), hitványa (valaminek), ócskaság, kacat, bóvli
 • (jelzőként): selejtes, hibás, hitvány, ócska, vacak, értéktelen, ragyva (régies)

romantikus

melléknév
 • regényes, vadregényes, kalandos, meseszerű, meglepő, délibábos
 • ábrándos, ábrándozó, álmodozó, érzelmes, szentimentális, fellegjáró, holdvilágos (régies)
 • érzelgős

spicc2

főnév
 • (bizalmas): mámor, kapatosság

teherhordó I.

melléknév
 • málhás, igavonó

siket

melléknév, főnév
 • (választékos): süket, hallássérült, nagyothalló

próbatétel

főnév
 • kipróbálás, próbatét, kísérlet, próba
 • megpróbáltatás, igénybevétel
 • vizsga (választékos), teszt

súly

főnév
 • nehezék, nyűg, béklyó, kolonc, cölönk (régies)
 • megterhelés, teher, terhelés, rakomány, szállítmány
 • súlyzó
 • súlygolyó
 • jelentőség, fontosság, horderő
 • presztízs, nimbusz, autoritás (idegen), tekintély
 • erő, hatalom, befolyás
 • (régies): hangsúly, nyomaték

telepes

melléknév, főnév
 • letelepedő, letelepülő, kitelepülő, betelepülő, gyarmatos, farmer, földhöz juttatott, telepgazda