fogamzás szinonimái

főnév
 • fogantatás, foganás, megtermékenyülés

További hasznos szavak a szinonimaszótárból

leszögez

ige
 • leszegez, lekalapál, rögzít
 • kijelent, bejelent, megállapít, kinyilvánít, kinyilatkoztat, kimond, megmond, állít, hangoztat
 • megszab, deklarál

számfejtés

főnév
 • könyvelés
A szinonimaszótárban megtalálhatóak a fogamzás szinonimái és még több tízezer, szóban és írásban is használt gyakori, illetve kevésbé használt szó rokon értelmű szavai. Az egyes szavak és szinonimák értelmezésében és megértésében további segítséget nyújt, hogy a szótárban egymástól elválasztva, csoportosítva láthatóak az egyes előfordulási témakörök és szófajok szerinti magyarázatok, jelentések.

felvilágosítás

főnév
 • tájékoztatás, információ, informálás, útbaigazítás, magyarázat(szleng)

étekfogó

főnév
 • (régies): étekhordó, felszolgáló
 • (régies): asztalnok

ernyedt

melléknév
 • lankadt, fáradt, elerőtlenedett, erőtlen, erejét vesztett, elcsigázott, kimerült, enervált, bágyadt, gyenge, lagymatag, pilledt (tájnyelvi), tikkadt, tottyadt (tájnyelvi)
 • petyhüdt, megereszkedett, lottyadt
 • (tájnyelvi): elnyűtt, kopott, vásott, foszladozó

ellep

ige
 • belep, beborít, elborít, eltakar, befed, elfed, bevon
 • (növény): benő, felver, befut
 • (ember, állat): megszáll, eláraszt, elözönöl, megtölt, elönt

figyelem

főnév
 • figyelés, éberség, elővigyázat, érdeklődés, szemügyre vétel
 • figyelmesség, kedvesség, előzékenység, udvariasság, tapintat
 • (régies): csend, csendesség, hallgatás

gasztronómia

főnév
 • szakácsművészet, ínyesmesterség, konyhaművészet
 • ínyencség

odaáll

ige
 • elhelyezkedik, odaplántálja magát (választékos), megveti a lábát(valahonnan)
 • melléáll, csatlakozik (valakihez), kiáll (valami mellett)(valamitől)

dünnyög

ige
 • motyog, pusmog, mormog, immog (tájnyelvi), ühmget, dörmög, dideg-dödög (tájnyelvi), dönög (tájnyelvi), káricál (tájnyelvi), hummog (tájnyelvi)
 • dohog, zsörtölődik, morog, zúgolódik, zsémbeskedik, sunnyog (tájnyelvi), böstörög (tájnyelvi), hümmög

domínium

főnév
 • földbirtok, birtok, uradalom, jószág, latifundium (szaknyelvi)
 • (régies): tartomány, provincia, társország, gyarmat (régies)

áthív

ige
 • átszól, átkiabál, áttelefonál
 • átszólít, átrendel, átkér, átcsábít

egyöntetű

melléknév
 • egységes, egyforma, egyenletes, változatlan, állandó, hasonnemű, egynemű, folyamatos, homogén, egyenértékű, egybehangzó, egyhangú, konformis (idegen), uniformis, harmonikus

gesztus

főnév
 • cselekedet, tett, eljárás, lépés
 • kézmozdulat, taglejtés, jelbeszéd, jelzés

háborúellenes

melléknév
 • pacifista, békebarát (választékos), békepárti

jótálló

melléknév
 • kezes, szavatos, garantáló
 • túsz

hordó

főnév
 • lajt, tartály

fogászat

főnév
 • fogkezelés, fogorvoslás, sztomatológia (szaknyelvi)
 • fogorvosi rendelő

felújítás, fölújítás

főnév
 • tatarozás, renováció (idegen), renoválás, újjáépítés, átalakítás, helyreállítás, rekonstitúció (idegen), rekonstrukció (idegen), restauráció (idegen)
 • felelevenítés, felélesztés, megújítás
 • (színházban): repríz (idegen), újrajátszás

furfang

főnév
 • lelemény, ravaszság, ravaszkodás, csalafintaság, góbéság, agyafúrtság, mesterkedés, ördöngösség, ügyeskedés, huncutság, fondorlat, ármány (választékos), rafináltság, fortély, trükk, csel, cselfogás, csíny, ötlet, fifika (bizalmas), finesz (szleng), fakció (tájnyelvi)

hódít

ige
 • előretör, terjed, növekszik, elharapódzik, fokozódik
 • terjeszkedik, birtokba vesz, megszerez, elfoglal, leigáz, tért nyer
 • vonz, megnyer, megszerez, befűz (szleng), levesz a lábáról

fondorlat

főnév
 • ármány, cselszövés, intrika, csel, csalás, rászedés, beugratás, félrevezetés, mesterkedés, fortély, manipuláció, machináció (bizalmas), fifika (bizalmas), furfang, csalafintaság, csalárdság, hamisság, ravaszság, szemfényvesztés, trükk, átverés (bizalmas)

ezalatt

határozószó
 • időközben, eközben, ezenközben, közben, addig

füstölög

ige
 • párolog, gőzölög
 • tüzeleg (régies)
 • (bizalmas): bosszankodik, mérgelődik, dohog, morog, fortyog, óg-móg, pufog

honfi

főnév
 • (régies): hazafi, patrióta, honbarát (régies)
 • honpolgár, hontárs, honfitárs