belecsavar szinonimái

ige
 • becsavar
 • belefacsar, belecsepegtet, belecsorgat, kiprésel
 • belegöngyöl, beleteker

További hasznos szavak a szinonimaszótárból

szauna

főnév
 • gőzfürdő

palánta

főnév
 • ültetvény
 • emberpalánta, gyerek, kisgyerek
A szinonimaszótárban megtalálhatóak a belecsavar szinonimái és még több tízezer, szóban és írásban is használt gyakori, illetve kevésbé használt szó rokon értelmű szavai. Az egyes szavak és szinonimák értelmezésében és megértésében további segítséget nyújt, hogy a szótárban egymástól elválasztva, csoportosítva láthatóak az egyes előfordulási témakörök és szófajok szerinti magyarázatok, jelentések.

álláspont

főnév
 • nézet, felfogás, vélemény
 • nézőpont, szempont, szemszög, beállítottság

alapállás

főnév
 • alaphelyzet, pozitúra, kiinduló helyzet
 • álláspont, vélemény

behasít

ige
 • bevág, berepeszt, beszakít, bemetsz, beró
 • (tájnyelvi): (fát) felhasogat, berepeget (tájnyelvi)

birkózik

ige
 • dulakodik, tusakodik, viaskodik, küszködik, huzakodik, gyúr, tusáz, hempereg, birokra kel, ölre megy, csülökre megy (tréfás), birakodik (tájnyelvi), küzdölődik (tájnyelvi), győzködik (tájnyelvi)
 • (valamivel): küzd, igyekszik, erőlködik, vívódik, bajlódik, hadakozik

kertész

főnév
 • kertépítő, kertmívelő (régies)

bognár

főnév
 • kerékgyártó, kerekes, kerékács (régies), kocsigyártó, szekérgyártó, kollár (tájnyelvi)

céltudatos

melléknév
 • célratörő, meggondolt, szándékolt, tervszerű, eltökélt, átgondolt, megfontolt, lényegre törő, törekvő, kitartó, szilárd, határozott, biztos, megingathatatlan, rendíthetetlen, tántoríthatatlan, törhetetlen, elszánt, következetes, rámenős, szívós, makacs
 • szándékos, akaratlagos, szántszándékos

elnémul

ige
 • elhallgat, elszótlanodik, elcsendesedik, befogja a száját (bizalmas), torkán akad a szó, megkukul (bizalmas), megszűnik (szleng) Sz: takarékra teszi magát (szleng), hallgat, mint a csuka

döfés

főnév
 • szúrás, bökés, öklelés
 • lökés, taszítás
 • sértés, megbántás

belefárad

ige
 • beleun, ráun, elun, belefásul, elfásul, elege lesz (valamiből), megelégel

bár I.

kötőszó
 • noha, ugyan, pedig, de, ellenben, ámbár, holott, jóllehet, habár, bárha (választékos), ámbátor, annak ellenére, mindazonáltal, mindannak dacára

betanít

ige
 • kiképez, megtanít, begyakoroltat, bemagoltat, szájába rág, fejébe ver, kitanít, kioktat, idomít, betör, treníroz, edz, dresszíroz, abriktol (régies)

disszidens

főnév
 • disszidált, emigráns (idegen), külföldre szakadt hazánkfia, idegenbe szakadt hazánkfia
 • szakadár
 • menekült

belopódzik, belopózi

ige
 • belopakodik, beoson, besurran, besettenkedik, besompolyog, beszökik, besündörög, beóvakodik, beorozkodik (tájnyelvi), besurrant (tájnyelvi), besittyen (tájnyelvi), besuttyan (tájnyelvi), becsullankodik (tájnyelvi), beslisszol

altat

ige
 • ringat, álomba ringat, nyugtat, csicsígat (tájnyelvi), csucsujgat (tájnyelvi), csucsultat (tájnyelvi), alít (tájnyelvi), szenderít (régies), hunytat (régies)
 • kábít, bódít, érzéstelenít, narkotizál (szaknyelvi)

bever

ige
 • beüt, bekalapál
 • (valamijét valamibe): beleüt, belevág, megüt
 • betör, beüt, beszakít
 • (sárral) (tájnyelvi): összefröcsköl, befröcsköl, összespriccel, besároz, ráspriccel
 • (eső): becsap, bevág, beesik
 • beűz, bekerget, bezavar
 • (valakinek) (szleng): közösül, kefél (durva), megbasz (durva)
 • (valakinek) (szleng): behúz, beakaszt, bemos

dopping

főnév
 • doppingszer
 • (szleng): kábítószer, kábszer, energia (szleng)