emlékezés szinonimái

főnév
 • visszaemlékezés, visszaidézés, felidézés, visszagondolás, visszatekintés, visszapillantás
 • megemlékezés, kommemoráció (régies)
 • emlékirat, memoár (választékos), naplójegyzet

További hasznos szavak a szinonimaszótárból

elfűrészel

ige
 • elmetsz, elvág, szétfűrészel, kettéfűrészel
 • (bizalmas): elgáncsol, megakadályoz, fölrúg, meghiúsít, megfúr (bizalmas), elnyír, keresztbe tesz (valakinek) (bizalmas)

csiszol

ige
 • dörzsöl, fényesít, fényez, súrol, gyalul, políroz, reszel, smirgliz, tisztáz, koptat, köszörül, csuszol (tájnyelvi), gyeszöl (tájnyelvi), csiszorál (tájnyelvi), váslal (tájnyelvi), fen
 • palléroz (választékos), kiművel, farag, finomít, tökéletesít, javít, cizellál, fejleszt
A szinonimaszótárban megtalálhatóak a emlékezés szinonimái és még több tízezer, szóban és írásban is használt gyakori, illetve kevésbé használt szó rokon értelmű szavai. Az egyes szavak és szinonimák értelmezésében és megértésében további segítséget nyújt, hogy a szótárban egymástól elválasztva, csoportosítva láthatóak az egyes előfordulási témakörök és szófajok szerinti magyarázatok, jelentések.

elsőrangú

melléknév
 • elsőrendű, kiemelkedő, finom, előkelő, kiváló, minőségi, jeles, nevezetes, osztályon felüli, nagyszerű, pompás, remek, kitűnő, elismerést érdemlő, rendkívüli, első osztályú, élvonalbeli, remekbe készült, hírneves, híres, híres-neves, neves, utolérhetetlen, ragyogó, kimagasló, mesteri, felséges, fenséges, szakszerű, szakavatott, príma, szuper, klasszis (bizalmas), tipp-topp (bizalmas), profi (bizalmas)

egységesít

ige
 • egybehangol, szabványosít, egyesít, összevon, egybeforraszt, összekovácsol, összeolvaszt, társít, összhangba hoz, uniformizál, integrál, standardizál, normalizál, sematizál, szintetizál (idegen)

édesít

ige
 • cukroz, mézez
 • (választékos): enyhít, jobbít, könnyít

csillan

ige
 • felcsillan, megcsillan, felvillan, megvillan, felragyog

elvár

ige
 • igényel, igényt tart, igényt támaszt, követel, megkövetel, előír, megkíván (valakitől), számít (valamire)(valamiről)

fagy2

főnév
 • hideg, jég, dér, zúzmara

megtárgyal

ige
 • megbeszél, megvitat, konzultál, pertraktál (idegen), megtanácskoz, meghány-vet, eszmecserét folytat, diszkutál (régies)

borgőzös

melléknév
 • ittas, spicces, boros, borközi (állapot), mámoros

biztosíték

főnév
 • zálog, jelzálog (szaknyelvi), óvadék, kaució (régies)
 • garancia, jótállás
 • kezesség
 • árammegszakító

bukfencezik

ige
 • bucskázik, bukfencet vet, bukfencet hány, hengerbucskázik (tájnyelvi)

faszén

főnév
 • faparázs, cérkó (tájnyelvi)

felperzsel, fölperzs

ige
 • feléget, feltüzel (valamit), felgyújt, lángba borít, földig éget, porig éget, elhamvaszt, elpusztít
 • kiszárít, elfonnyaszt, kiéget, kiszikkaszt

hathatós

névmás
 • hatásos, hatékony, eredményes, sikeres, nyomós (érv), meggyőző
 • (régies): megható, hatásos
 • (tájnyelvi): gyógyító

gépszíj

főnév
 • hajtószíj, heveder, hajtóheveder

említ

ige
 • felemlít, megemlít, megjegyez, említést tesz, szóba hoz, szóvá tesz, előhoz, előhozakodik (valamivel), felhoz, előszámlál, érint (választékos), felvet, idéz, céloz, utal, hivatkozik, kitér, pedz

elrémít

ige
 • megrémít, elijeszt, elborzaszt, megijeszt, megfélemlít, elképeszt, megrendít

eszeget

ige
 • csipeget, majszol, nassol (bizalmas), szemelget, rágcsál, eddegél, csiperész (tájnyelvi), rájár (valamire)

garzon

főnév
 • garzonlakás, legénylakás, egyszobás lakás, kis lakás
 • (régies): legényember, agglegény

érdeklődés

főnév
 • figyelem, kíváncsiság, kereslet
 • kérdés, tudakozódás, informálódás, kérdezősködés(idegen)

ekhós

melléknév
 • (szekér): ponyvás, ponyvatetős, sátoros

évi

melléknév
 • esztendei, annalis (idegen)
 • évenkénti, éves

gépész

főnév
 • gépkezelő, gépmester, erőmíves (régies), mechanikus (régies), gépjavító, szerelő
 • (régies): mozdonyvezető, masiniszta (régies)
 • gépészmérnök
 • gépészmérnök-hallgató