bibi szinonimái

főnév
 • (bizalmas): seb, sérülés, sebesülés, szúrás, sebhely, horzsolás, zúzódás, fakadékocska (régies)
 • (bizalmas): bibe, akadály, baj, bökkenő, nehézség, gát, torlasz, galiba

További hasznos szavak a szinonimaszótárból

gokart

főnév
 • versenyautó

bearanyoz

ige
 • megszépít, felderít
A szinonimaszótárban megtalálhatóak a bibi szinonimái és még több tízezer, szóban és írásban is használt gyakori, illetve kevésbé használt szó rokon értelmű szavai. Az egyes szavak és szinonimák értelmezésében és megértésében további segítséget nyújt, hogy a szótárban egymástól elválasztva, csoportosítva láthatóak az egyes előfordulási témakörök és szófajok szerinti magyarázatok, jelentések.

bénultság

főnév
 • bénaság, mozgásképtelenség, mozgássérülés, mozgáskorlátozottság, bénulás, bénulat (régies), inaszakadtság (régies), erélytelenség, képtelenség, tehetetlenség, fásultság

ászok

főnév
 • gerenda, kantárfa, aljfa, párnafa, vánkosfa, alapgerenda, küszöbgerenda

arány

főnév
 • arányosság, méretarány, mértékviszony, nagyságviszony, hányad, kvóta (szaknyelvi), ráta (régies), méregyen (régies), menzúra (idegen), proporció (idegen), megoszlás
 • aránypár (szaknyelvi)
 • méret, nagyság, mérték, dimenzió, mérv (választékos)
 • összhang, megfelelés

betegeskedik

ige
 • gyöngélkedik, nyavalyog, szenved, nyavalyáskodik, kínlódik, sínylődik, kornyadozik, gunnyaszt, bágyadozik (tájnyelvi), bajlódik (tájnyelvi), döglődik (durva), göthösködik (tájnyelvi), nyomja az ágyat, rossz bőrben van, rossz színben van Sz: benne van a fene, mint az őszi malacban; gyenge lábon áll az egészsége

bumeráng

főnév
 • hajítófa, hajítófegyver

kikutat

ige
 • átkutat, átvizsgál, kikeres, megkeres, kikoboz (tájnyelvi)
 • felkutat, megkeres, kipuhatol, kikémlel, kiszimatol, kiszaglász (bizalmas), explorál (idegen)
 • feltár, kiderít, kifürkész, megvizsgál, áttanulmányoz, elemez, analizál, ízekre szed, mélyére hatol, vizitál, kibazsal (tájnyelvi), kikurkász (tájnyelvi)

cáfolhatatlan

melléknév
 • tagadhatatlan, kétségbevonhatatlan, kétségtelen, biztos, elvitathatatlan, megtámadhatatlan, letagadhatatlan, vitán felül álló, megdönthetetlen, apodiktikus (szaknyelvi)

csillan

ige
 • felcsillan, megcsillan, felvillan, megvillan, felragyog

elvisel

ige
 • elnyű, elkoptat, elhord, elhasznál, elrongyol, elszaggat, agyonhasznál, elnyúz (bizalmas), elhusol (tájnyelvi), elványul (tájnyelvi)
 • eltűr, tolerál, kibír, elbír, megtűr, elszenved, belenyugszik, elszível (választékos), megszenved (régies), kiáll (valamit), tűr, szupportál (régies), felvesz (tájnyelvi), áll (valamit), (sértést) lenyel (bizalmas)

él1

ige
 • életben van, van, egzisztál (idegen), létezik, éldegél, élődik (tájnyelvi), tengődik
 • átél, megél, eltölt
 • (valamiből): fenntartja magát
 • (valamiből): táplálkozik (valamivel), fogyaszt (valamit)
 • (valamivel): felhasznál, kihasznál, megragad
 • lakik, lakozik (választékos)
 • fennmarad, megmarad, megőrződik
 • használatos, járatos, járja

biceg

ige
 • sántít, sántikál, húzza a lábát, bicékel (tájnyelvi), bicereg (tájnyelvi), libbent (tájnyelvi), sajnálja a lábát
 • inog, billeg, döcög, kacsázik, imbolyog
 • (ritmus): hibás, akadozik, döcög, sántít, botladozik

bélyegilleték

főnév
 • illeték, bélyegdíj (régies)

borvörös

melléknév, főnév
 • gránátszín, bordó, sötétvörös, mélyvörös

egyszálbélű

melléknév
 • (tájnyelvi): kis étkű, sovány, keszeg (bizalmas), gebe, nyápic, nyeszlett, vékonydongájú, bőregér (szleng), csontkollekció, hámozott giliszta (szleng, tréfás), kákabélű (tájnyelvi)

biztatás

főnév
 • bátorítás, buzdítás, lelkesítés, nógatás, noszogatás, ösztökélés, ösztönzés, sarkallás, serkentés
 • késztetés, rábeszélés, unszolás
 • kecsegtetés, ígéret

átfűz

ige
 • átbújtat, áthúz, keresztülhúz, átdug, keresztüldug

brácsa

főnév
 • mélyhegedű, viola (szaknyelvi), nagyhegedű (régies), öreghegedű (régies)

ékesség

főnév
 • ék, dísz, ékszer, cifraság, cifrázat, cicoma, pompa, fux (szleng), pipesség (tájnyelvi), ékítmény, díszítés, dekoráció, (zenében) cikornya, fioritura (szaknyelvi), (zenében) melizma (szaknyelvi), ornamentika (szaknyelvi)
 • büszkeség, kiválóság