elszakít szinonimái

ige
 • eltép, széttép, széjjeltép, szétszakít, kettéhasít, hasít, kettérepeszt, repeszt, szétszaggat, elszaggat, összeszaggat, kitép, kiszakít

További hasznos szavak a szinonimaszótárból

rövidít

ige
 • kurtít, tömörít, kisebbít, kevesbít, elvon, elvesz, visszanyer, megnyirbál, csökkent, rövidre fog, meghúz
 • összevon, levág, nyír

rövid I.

melléknév
 • kurta, rövidke, arasznyi, nyúlfarknyi, rövides, kurtácska, kis, bokorugró, mini (bizalmas), kusza (tájnyelvi) Sz: akkora, mint a nyúl farka; akkora, mint egy veréblépés; hosszú, mint a téli nap karácsony felé; kurta, mint a barátgatya (ruhadarab)
 • múló, múlékony, mulandó, tűnő, tünékeny, röpke, pillanatnyi, kérészéletű, tiszavirág-életű, efemer (idegen)
 • szűkszavú, tömör, lakonikus
A szinonimaszótárban megtalálhatóak a elszakít szinonimái és még több tízezer, szóban és írásban is használt gyakori, illetve kevésbé használt szó rokon értelmű szavai. Az egyes szavak és szinonimák értelmezésében és megértésében további segítséget nyújt, hogy a szótárban egymástól elválasztva, csoportosítva láthatóak az egyes előfordulási témakörök és szófajok szerinti magyarázatok, jelentések.

élmunkás

főnév
 • sztahanovista (régies)

dúl-fúl

ige
 • mérgelődik, morog, dühöng, tombol, tajtékzik, magánkívül van, haragszik, mérgeskedik, bufog (tájnyelvi), dummaszkodik (tájnyelvi), agyarkodik (régies), begőzöl (szleng), berág (szleng)

disszonáns

melléknév
 • diszharmonikus, összhangtalan, széthangzó, fülsértő, fülhasogató, kakofonikus (idegen)
 • zavaró, oda nem illő, össze nem illő, kirívó, elütő

csákány

főnév
 • krampács (szaknyelvi), bucsák (tájnyelvi)

előtódul

ige
 • előtör, előrohan, előnyomul, előront

érthető

melléknév
 • megérthető, felfogható, kézzelfogható, félreérthetetlen, közérthető, belátható, logikus, egyértelmű, megfogható, világos, áttekinthető, tiszta, épkézláb Sz: világos, mint a túlsó sor
 • kivehető, artikulált, tagolt, szabatos

megmárt

ige
 • megmerít, beleereszt, belesüllyeszt, belemerít, alámerít, alábuktat
 • megmos, megfürdet
 • bevizez, benedvesít, megnedvesít
 • (kést): beledöf, beleszúr

bifláz, biflázik

ige
 • memorizál, tanul, emlékezetébe vés, betanul, magol, megtanul, beverkliz (bizalmas), beszajkóz, bevág (bizalmas), bebifláz (bizalmas), beemléz (régies), benyal (szleng), beseggel (durva)

beszív

ige
 • belélegez, beszippant, belehel, inhalál (szaknyelvi)
 • felszív, magába szív, felitat, beiszik (bizalmas), elnyel, abszorbeál (szaknyelvi)
 • (szleng): berúg, beiszik (bizalmas), benyakal (bizalmas), betintázik, beszeszel (bizalmas), bevedel, felönt a garatra, bepiál (szleng), bekávézik (szleng)

bolt2

főnév
 • bolthelyiség, üzlet, üzlethelyiség, elárusítóhely, kereskedés, áruház, áruda (régies), butik, shop (idegen), store (idegen), magazin, konzum (régies)
 • (bizalmas): üzletkötés, (üzleti) ügy, ügylet

ésszerűsítés

főnév
 • racionalizálás, megreformálás, reform, célszerűsítés, átszervezés, változtatás, újítás

felelet

főnév
 • válasz, viszontválasz, válaszolás, válaszadás, viszonzás, visszavágás, riposzt (választékos), replika (régies)
 • válaszbeszéd (választékos)
 • számadás, beszámoló

halvány, halovány

melléknév
 • világos, sápadt, vértelen, színehagyott, holtsápadt, vérszegény, fakó, fénytelen, sápkóros (tájnyelvi), lányszínű (tájnyelvi), múlomszínű (tájnyelvi), hóka (tájnyelvi), hókadt (tájnyelvi), holdult (tájnyelvi), vérevett (tájnyelvi)
 • színtelen, tompa
 • homályos, elmosódott, sejtelmes, derengő, pislákoló, ködös, borult, borús, fátyolos, álomszerű, alig kivehető
 • gyenge, erőtlen, lankadt, fáradt, elhaló
 • bágyadt, lagymatag, petyhüdt, kókadt, gyér

furnér, furnír

főnév
 • fatábla, falemez
 • borítólemez

elszánt

melléknév
 • eltökélt, elhatározott, hajthatatlan, megingathatatlan, rendületlen, rendíthetetlen, állhatatos, fáradhatatlan, törhetetlen, rettenthetetlen, céltudatos, tántoríthatatlan, szívós, konok, kitartó, megátalkodott, kérlelhetetlen, szilárd, bátor, merész, halálmegvető, sziklaszilárd, erős lelkű, fanatikus, rezolút (régies), vakmerő, akaraterős, tetterős, tettre kész, erőskezű, vaskezű Sz: nem ijed meg az árnyékától

elmarasztal

ige
 • elítél, megbüntet, megfenyít, megbírságol
 • kifogásol, helytelenít, rosszall

epigramma

főnév
 • sírfelirat, xénia (szaknyelvi)

főnixpálma

főnév
 • datolyapálma

eltűnődik

ige
 • elgondolkozik, eltöpreng, eltűnölődik (tájnyelvi), elmereng, elmélázik, elábrándozik

édesszájú

melléknév
 • torkos, nyalánk, kapsita (tájnyelvi)

eretnek

melléknév
 • szakadár, hitehagyó, elhajló, heretikus (idegen), heterodox (idegen), schizmatikus (idegen)

funkcionál

ige
 • működik, üzemel, dolgozik, tevékenykedik, ügyködik