subiectum jelentése

kiejtése: szubjektum
 • nyelvtan alany
 • tudományos latin, ‘ua.’, lásd még: szubjektum

További hasznos idegen szavak

etnicitás

 • egy etnikumhoz való tartozás tudata és érzülete, ennek kifejezése és ápolása
 • német Ethnizität ‘ua.’, lásd még: etnikus

gassenhauer

kiejtése: gasszenhauer
 • utcanóta, városi népdal
 • sláger
 • német, ‘ua.’, eredetileg ‘utcán kószáló’: Gasse ‘utca’ | hauen ‘járkál’, tkp. ‘üt, vés’
A subiectum és még több tízezer szóban és írásban is használt idegen szó jelentése megtalálható a topszótár – idegen szavak szótárában. Az idegen szavak értelmezésében és megértésében további segítséget nyújt, hogy a szótárban egymástól elválasztva, csoportosítva láthatóak az egyes előfordulási témakörök szerinti magyarázatok, jelentések.

reuma

 • orvosi ízületekben és izmokban támadó fájdalmas, gyulladásos betegség, csúz
 • latin, görög rheuma, rheumatosz ‘ua.’, eredetileg ‘folyás, áramlás’ (ti. kórokozó nedveké az ókori felfogás szerint) ← rheó ‘folyik’

szaltó

normáltranszverzális

 • matematika két kitérő egyenest metsző, mindkettőre merőleges egyenes, azaz a kitérők távolsága
 • lásd még: normál, transzverzális

futballista

 • labdarúgó, focista
 • magy: lásd még: futball | -ista (valaminek a művelőjére, résztvevőjére utaló toldalék)

kondenzátor

 • villamosság elektromos töltést tároló készülék
 • műszaki gőzt cseppfolyósító berendezés
 • német Kondensator ‘ua.’, lásd még: kondenzál

muszka

 • orosz
 • elvonás a régi Muszkaország (‘Oroszország’) szóból (mint Csehországcseh) ← latin Musco(via) ‘Moszkva’

prefektus

 • történelem római testőrparancsnok, városi elöljáró
 • közigazgatás (Franciaországban, Romániában) megyefőnök
 • (egyes országokban) rendőrfőnök
 • vallás katolikus papnevelde tanulmányi felügyelője
 • oktatás katolikus fiúnevelő intézet fegyelmi elöljárója
 • vallás a szentszéki kongregációk vezető főpapja
 • latin praefectus ‘elöljáró, felügyelő, parancsnok’, tkp. ‘(a többiek) elé tett’: prae- ‘elé’ | facere, factum ‘tesz, csinál’

ciceró

 • nyomdászat 12 pontos betűnagyság
 • Cicero római államférfi nevéből (ilyen betűmérettel adták ki Rómában 1476-ban Cicero leveleit)

abducens

 • anatómia elvezető (ideg)
 • tudományos latin, ‘ua.’ ← abducere, abductum ‘elvezet, eltérít’: ab- ‘le, el’ | ducere ‘vezet’
 • lásd még: duce

spektrográf

 • fizika színképvonalakat fényképészeti úton rögzítő műszer
 • lásd még: spektrográfia

nominál-

 • névleges (pl. bér)
 • német nominal ‘ua.’, lásd még: nominális

kalander

 • műszaki lemezek nyújtására, simítására való, egymáson forgó hengerekből álló berendezés
 • német Kalanderfrancia calandre ‘mángorló’ ← holland kalandern ‘csúszkál’

allozim

 • biokémia egy enzimnek az aminosavak eltérő sorrendjével jellemezhető, öröklődő változata
 • német Allozym, tkp. Allo(en)zym ‘ua.’, lásd még: allo-, enzim

partikularizmus

 • politika törekvés az államtól vagy a központi irányítástól való függetlenedésre
 • helyi érdekek érvényesítése a nagyobb közösség érdekeinek rovására
 • német Partikularismus ‘ua.’, lásd még: partikuláris, -izmus