stangli jelentése

 • rúd alakú kis péksütemény, aprósütemény
 • bajor-osztrák kicsinyítő képzős stangl ‘ua.’ ← német Stange ‘rúd’

További hasznos idegen szavak

orchioptosis

kiejtése: orhioptózis
 • orvosi heresüllyedés
 • tudományos latin, ‘ua.’: lásd még: orchis | görög ptószisz ‘esés’ ← (pi)ptó ‘esik’
A stangli és még több tízezer szóban és írásban is használt idegen szó jelentése megtalálható a topszótár – idegen szavak szótárában. Az idegen szavak értelmezésében és megértésében további segítséget nyújt, hogy a szótárban egymástól elválasztva, csoportosítva láthatóak az egyes előfordulási témakörök szerinti magyarázatok, jelentések.

detronizál

 • trónjától megfoszt, letesz, letaszít
 • elűz, megdönt, megbuktat
 • késő latin dethronisare ‘ua.’: de- ‘le, el’ | thronus ‘trón’ ← görög thronosz ‘ua.’

hadron

 • fizika az erős kölcsönhatásban részt vevő elemi részecskék (barion és mezon) gyűjtőneve
 • angol, ‘ua.’: ← görög hadrosz ‘hatalmas, erős’ | -on (elemi részecskére utaló toldalék)

moldován

 • néprajz moldáv, moldvai, a Keleti-Kárpátok és a Prut folyó között, ill. Moldova államban élő román nyelvű népcsoport
 • román moldovean ‘ua.’ ← Mold(o)va ‘a fenti tájegység’ ← román nyelvjárás molid ‘lucfenyő’

subiectum

kiejtése: szubjektum
 • nyelvtan alany
 • tudományos latin, ‘ua.’, lásd még: szubjektum

cella

 • építészet kis szoba, fülke kolostorban
 • építészet zárka, börtönhelyiség
 • villamosság vegyi áramforrás egységnyi eleme
 • biológia sejt
 • művészet ókori építmény belső, ablaktalan helyisége, templom szentélye az istenszoborral
 • latin, ‘ua.’, eredetileg ‘kamra, pince, méhsejt’ ← celare ‘elfed, elrejt’

deficiencia

 • hiba
 • büntetés, felelősségre vonás
 • orvosi hiány
 • latin deficientia ‘ua.’, lásd még: deficiens

kóda

 • zene függelék, befejező szakasz zenemű tételének végén
 • olasz coda ‘ua.’ ← latin cauda ‘farok’

denaturáció

 • biokémia makromolekulák természetes térszerkezetének megszűnése és így biológiai aktivitásuk elvesztése
 • angol denaturation ‘ua.’, lásd még: denaturál

bubu

 • öltözködés fehér ingköntös, sok fekete-afrikai nép nemzeti viselete
 • francia, angol boubou ‘ua.’ ← bennszülött nyelvből

milliom

 • (régi népnyelvi) millió
 • lásd még: millió

smorzando

kiejtése: zmorcandó
 • zene fokozatos halkítással, elhalóan (adandó elő)
 • olasz, ‘ua.’ ← smorzarenépi latin *exmortiare ‘kihal, elhal’: ex- ‘ki, el’ | gyakorító *mortiare ‘haldokol’ ← latin mori, mortuus ‘meghal’

agrikultúra

 • közgazdaságtan mezőgazdaság, földművelés
 • késő latin agricultura ‘földművelés’: ager, agri ‘szántóföld’ | cultura ‘művelés’ ← colere, cultum ‘művel’