pluton jelentése

 • geológia a Föld nagy mélységeiben található magmás kőzet
 • Plutónnak, az alvilág görög istenségének nevéből

További hasznos idegen szavak

schl-

 • lásd még: sl-

check-in

kiejtése: csekin
 • közlekedés repülőgép utasainak bejelentkezése a repülőtéren jegykezelésre és poggyászfelvételre
 • angol, ‘ua.’: lásd még: check | in ‘be’
A pluton és még több tízezer szóban és írásban is használt idegen szó jelentése megtalálható a topszótár – idegen szavak szótárában. Az idegen szavak értelmezésében és megértésében további segítséget nyújt, hogy a szótárban egymástól elválasztva, csoportosítva láthatóak az egyes előfordulási témakörök szerinti magyarázatok, jelentések.

kontinuáció

 • folytatás
 • latin continuatio ‘ua.’, lásd még: kontinuál

akromatózis

 • orvosi színhiány, festékhiány (bőrben, szőrzetben)
 • tudományos latin achromatosis ‘ua.’: görög akhrómatosz ‘színtelen’, lásd még: akromát | -ózis (kóros folyamatra utaló toldalék)

diplex

 • informatika egy csatornán egyidejűleg két különféle jel átvitelét biztosító (üzemmód)
 • angol, ‘ua.’: görög di(sz)- ‘kétszer’ | plexisz ‘fonás, szövés’ ← plekó ‘fon, sző’

asszirológia

 • tudomány az ókori Asszíria, tágabb értelemben Mezopotámia és a Közel-Kelet nyelvével, kultúrájával és történetével foglalkozó tudományág
 • német Assyriologie ‘ua.’: lásd még: asszír, -lógia

perisztilium

 • építészet görög és római lakóház oszlopokkal körülvett belső udvara
 • latin peristyliumgörög perisztülion ‘ua.’: lásd még: peri- | görög sztülosz ‘oszlop’

konfidenciális

 • bizalmas, bizalmi, belső
 • latin confidentialis ‘ua.’, lásd még: konfidencia

nominaliter

 • névleg, név szerint
 • latin, ‘ua.’, lásd még: nominális

asztrokémia

 • csillagászat a csillagokban s más égitesteken zajló vegyi folyamatokat vizsgáló tudományág
 • lásd még: asztro-, kémia

fixáció

 • rögzítés, helyhez kötés
 • orvosi testrész rögzítése (pl. törés után)
 • lélektan tudattartalom kórosan merev rögzülése a tudatban
 • fényképezés előhívott kép rögzítése
 • kémia vegyi anyag megkötése
 • tudományos latin fixatio ‘ua.’, lásd még: fixál

brouillíroz

kiejtése: brujjíroz
 • összezördül, összekap
 • zavart kelt, felfordulást okoz
 • német brouillierenfrancia brouiller ‘ua.’, tkp. ‘összekever’ ← brouille ‘kavarodás’ ← brouet ← ‘húsleves’ ← germán (pl. angol broth ‘ua.’)

hemiszpazmus

 • orvosi féloldali görcs
 • tudományos latin hemispasmus ‘ua.’: görög hémi ‘fél’ | szpaszmosz ‘görcs’ ← szpaó ‘tép, marcangol’

ginzeng

 • növénytan erőgyökér, kelet-ázsiai borostyánféle, gyökereiből erősítő és nyugtató hatású glikozidokat vonnak ki
 • angol ginseng ← kínai dzsen-sen ‘ua.’, tkp. ‘ember-kép’ (a kétágú gyökér alapján)

amerikanid

 • néprajz a két amerikai kontinensen elterjedt őslakos emberfajta, a mongoloid változata
 • angol Americanid ‘ua.’: lásd még: amerikáner | -id ‘-szerű’ ← görög eidosz ‘külső’

elektricitás

 • fizika villamosság
 • német Elektrizität ‘ua.’ ← Elektrik, lásd még: elektrikus

behemót

 • idomtalanul nagy termetű, esetlen ember
 • Behemot, hatalmas, vízilószerű bibliai szörny Jób könyvében ← héber behémóth ‘ua.’ ← behémáh ‘állat, barom’