jakobita jelentése

 • történelem az 1688-ban elűzött II. (Stuart) Jakab angol király skót párthívei, akik három évtizeden át több sikertelen felkelést indítottak Anglia ellen
 • angol Jacobite ‘ua.’: Jacob ‘Jákob, Jakab’ | -ita valakinek a párthívére utaló toldalék

További hasznos idegen szavak

caboclo

kiejtése: kaboklu
 • indián-fehér félvér Brazíliában
 • portugál, ‘ua.’, tkp. ‘rézszínű, bronzszínű ← ?
A jakobita és még több tízezer szóban és írásban is használt idegen szó jelentése megtalálható a topszótár – idegen szavak szótárában. Az idegen szavak értelmezésében és megértésében további segítséget nyújt, hogy a szótárban egymástól elválasztva, csoportosítva láthatóak az egyes előfordulási témakörök szerinti magyarázatok, jelentések.

cipszer

 • néprajz szepességi szász
 • felvidéki német Zipser ‘szepességi’ ← Zips ‘Szepesség’

spekulatív

 • számítgatáson alapuló
 • elvont, elméleti
 • töprengő, szemlélődő
 • német spekulativ ‘ua.’, spekulál

kolecisztitisz

 • orvosi epehólyag-gyulladás
 • tudományos latin cholecystitis ‘ua.’: koleciszta | -itisz (gyulladásra utaló toldalék)

epiciklus

 • matematika önmagában elmozgatható síkgörbe neve a különféle geometriai rendszerekben
 • csillagászat a Ptolemaiosz-féle geocentrikus rendszerben az égitestek mozgásának leírásához használt segédkör
 • tudományos latin epicyclus ‘ua.’: görög epi- ‘rajta’ | küklosz ‘kör’

szifilitikus

 • orvosi vérbajos, bujakóros
 • tudományos latin syphiliticus ‘ua.’, szifilisz

katalitikus

 • kémia katalízissel kapcsolatos, annak révén végbemenő
 • német katalytischfrancia catalytique ‘ua.’, katalízis

lótofág

 • mitológia lótuszevő, mesés észak-afrikai nép Odüsszeusz történetében, amely a lótusz felejtést hozó virágaival táplálkozott
 • görög lótophagosz ‘ua.’: lótosz ‘lótusz’ | phagein ‘eszik’

sperma

 • orvosi ondó, ondósejt, hím ivarsejt
 • tudományos latin, ‘ua.’ ← görög szperma, szpermatosz ‘mag’ ← szpeiró ‘hint, vet’

inviolábilis

 • sérthetetlen
 • latin inviolabilis ‘ua.’: in- ‘nem’ | violál

deiktikus

 • nyelvtan helyet, időt, módot vagy más körülményt jelölő, rámutató (lexikai elem)
 • német deiktischgörög deiktikosz ‘ua.’ ← deiknümi ‘jelez, mutat’

Chlorocid

kiejtése: klorocid
 • gyógyszerészet antibiotikus hatású bőrgyógyászati kenőcs
 • tudományos latin ‘ua.’: chlor(amphenicol) ‘nitrobenzol-származék, a gyógyszer hatóanyaga’ | latin -cida ‘ölő’ (ti. baktériumokat ölő) ← caedere, (ce)cidi ‘öl’

nominaliter

 • névleg, név szerint
 • latin, ‘ua.’, nominális