higroszkopikus jelentése

 • fizika nedvszívó
 • német hygroskopisch ‘ua.’, lásd még: higroszkóp

További hasznos idegen szavak

denigrál

 • befeketít, megrágalmaz
 • francia dénigrer ‘befeketít’ ← késő latin denigrare ‘ua.’: de- ‘le, el’ | niger, nigri ‘fekete’

filatélia

 • bélyeggyűjtés
 • német Philatelie ‘ua.’, tkp. ‘bélyegkedvelés’: görög philó ‘kedvel’ | ateleia ‘bérmentesség, mentesség szolgáltatások alól’: a- ‘nem’ | telosz ‘adó, vám, bér’ (a bélyeg a bérmentesítést tanúsítja)
A higroszkopikus és még több tízezer szóban és írásban is használt idegen szó jelentése megtalálható a topszótár – idegen szavak szótárában. Az idegen szavak értelmezésében és megértésében további segítséget nyújt, hogy a szótárban egymástól elválasztva, csoportosítva láthatóak az egyes előfordulási témakörök szerinti magyarázatok, jelentések.

reluktancia

 • villamosság az induktivitás fordított értéke
 • angol reluctance ‘ua.’, lásd még: reluktáns

integritás

 • politika sértetlenség, területi csorbítatlanság
 • feddhetetlenség, becsület, jellemszilárdság
 • latin integritas ‘ua.’, lásd még: integer

brosúra

 • röplap, röpirat
 • füzet, ismertető
 • vékony, fűzött könyvecske
 • (a pártállami idők elején) a kötelező ideológiai oktatás anyagát tartalmazó füzet
 • német Broschüre ‘ua.’ ← francia brochure ‘tűzés, füzet’ ← brocher ‘tűz’ ← késő latin brocca ‘tű’
 • lásd még: brokát

szintetikus

 • összefoglaló
 • összegző, egyesítő, egységesítő
 • kémia vegyi szintézis által létrejött, mesterséges (pl. festék, gyógyszer)
 • nyelvtan a mondatbeli viszonyokat ragokkal jelölő (nyelv)
 • német synthetisch, angol synthetic ‘ua.’, lásd még: szintézis

intrakrusztális

 • geológia a földkérgen belüli
 • német intrakrustal ‘ua.’: latin intra ‘belül’ | crusta ‘kéreg’

diszkontinuus

 • matematika nem folytonos, szakadt (függvény, görbe)
 • tudományos latin discontinuus ‘ua.’: dis- ‘szét, nem’ | continuus ‘szakadatlan, folyamatos’ ← continere ‘egybefog, összetart’, lásd még: kontinens

plein-pouvoir

kiejtése: plenpuvoár
 • teljhatalom
 • francia, ‘ua.’: plein ‘teli, teljes’ ← latin plenus ‘ua.’ ← plere ‘betölt’ | lásd még: puvoár
 • lásd még: plénum

palatum

 • anatómia szájpadlás
 • latin, ‘ua.’, eredetileg ‘nyitott száj’ ← palam ‘nyíltan, nyilvánosan’

allochthon

kiejtése: allohton
 • geológia más talajból, más vidékről eredő (kőzet)
 • biológia máshonnan származó, idegen eredetű, nem őshonos (faj)
 • német allochthon ‘ua.’: lásd még: allo- | görög khthonosz ‘föld’

fetisizmus

 • vallás kezdetleges vallás, fétisek tisztelete
 • átvitt értelemben kritikátlan, vak tisztelet valaki vagy valakinek a véleménye iránt
 • lélektan torz nemi kötődés testrészekhez vagy velük kapcsolatos tárgyakhoz (kesztyű, cipő stb.)
 • német Fetischismusfrancia fétichisme ‘ua.’, lásd még: fétis, -izmus

filatelista

 • bélyeggyűjtő
 • német Philatelist ‘ua.’, lásd még: filatélia

gasztromegália

 • orvosi gyomormegnagyobbodás
 • tudományos latin gastromegalia ‘ua.’: lásd még: gasztro- | görög megalosz ‘nagy’

obesitas

kiejtése: obezitás
 • orvosi elhízás, elhájasodás
 • tudományos latin, ‘ua.’ ← obesus ‘elhízott, kövér’ ← obedere, obesum ‘megesz, felfal’: ob- ‘meg-’ | edere ‘eszik’