geóda jelentése

 • ásványtan gömb alakú kőzetüreg, amelyet kristályos vagy amorf ásványkiválások töltenek ki
 • tudományos latin geoda ‘ua.’ ← görög geódesz ‘földszerű’ ← lásd még: geo-

További hasznos idegen szavak

bodicsek

 • sport testtel való ütközés jégkorongjátékban
 • angol body check ‘testtel (való) akadályozás’: body ‘test’ | check ‘feltart’, eredetileg ‘sakk’ ← francia échec ‘ua.’, lásd még: sakk

konstituál

 • alkot, megalapít, létrehoz
 • meghatároz, megállapít, felállít
 • latin constituere, constitutum ‘összeállít, elrendez, alkot, szervez’: con- ‘össze’ | statuere ‘felállít, ítél, dönt’, lásd még: statuál
A geóda és még több tízezer szóban és írásban is használt idegen szó jelentése megtalálható a topszótár – idegen szavak szótárában. Az idegen szavak értelmezésében és megértésében további segítséget nyújt, hogy a szótárban egymástól elválasztva, csoportosítva láthatóak az egyes előfordulási témakörök szerinti magyarázatok, jelentések.

fátermörder

 • öltözködés magas álló gallér a 19. század elejének férfi viseletében
 • német Vatermörder ‘ua.’, tkp. ‘apagyilkos’ (a névadás okát nem ismerjük): Vater ‘apa’ | Mörder ‘gyilkos’ ← Mord ‘gyilkosság’

szinoptikusok

 • vallás a négy evangélista közül az a három (Máté, Márk, Lukács), aki lényegében egyezően adja elő Jézus életének eseményeit
 • lásd még: szinoptikus

causa sui

kiejtése: kauza szui
 • filozófia önmagának az oka, nem függ semmi külső októl, a hittudomány szerint Isten ismérve
 • latin, ‘ua.’: causa ‘ok, ügy’ | suus ‘saját, a magáé’

babirussza

 • állattan vadon élő délkelet-ázsiai disznóféle, a kannak igen fejlett agyara van
 • angol babiroussa ‘ua.’ ← maláj bábi rúsza ‘disznó-szarvas’

prodromális

 • orvosi a betegség előjeleit már mutató (szakasz a lappangási időben)
 • tudományos latin prodromialis ‘ua.’, lásd még: prodromus

disztén

 • ásványtan háromhajlású alumíniumszilikát, amely más-más irányban megkarcolva eltérő keménységet mutat
 • angol disthene ‘ua.’: görög di(sz)- ‘kétszer’ | szthenosz ‘erő’

metabiózis

 • biológia két élő szervezet olyan kapcsolata, amelyben az egyik anyagcseréje a másik életfeltételeit teremti meg
 • tudományos latin metabiosis ‘ua.’: lásd még: meta- | görög biószisz ‘élés, élet’ ← bioó ‘él’

metrikus

 • irodalom időmértékes (vers)
 • fizika a méterrendszeren alapuló (mérték)
 • matematika másodrendű, szimmetrikus (tenzor)
 • latin metricus ‘ua.’, lásd még: metrika

loyal-

lektus

 • nyelvtan egy adott nyelv különféle változatainak összefoglaló neve a modern nyelvtudományban
 • angol lect ‘ua.’ ← (dia)lect ‘tájszólás’, lásd még: dialektus
 • lásd még: regiolektus, szociolektus

flinta

 • katonai régi kovás puska
 • német Flinte ‘ua.’ ← Flint ‘tűzkő, kovakő’