deficiens jelentése

 • halódó, kiveszőben lévő
 • matematika hiányos (szám)
 • latin, ‘fogyatkozó’ ← deficere, lásd még: deficiál

További hasznos idegen szavak

banlon

 • textilipar gyapjúszerű szintetikus szál, ill. a belőle készült szövet
 • angol márkanév: Ban(croft) a gyártó cég neve | -lon (műszálra utaló toldalék, lásd még: (ny)lon)

interferál

 • fizika (két hullám) egymásra hat, egymást erősíti vagy kioltja
 • német interferieren ‘ua.’, lásd még: interferencia
A deficiens és még több tízezer szóban és írásban is használt idegen szó jelentése megtalálható a topszótár – idegen szavak szótárában. Az idegen szavak értelmezésében és megértésében további segítséget nyújt, hogy a szótárban egymástól elválasztva, csoportosítva láthatóak az egyes előfordulási témakörök szerinti magyarázatok, jelentések.

flódni

 • konyhaművészet emeletes lepény rétegenként más töltelékkel (mák, dió, lekvár, gyümölcs)
 • hazai német flódn ‘ua.’ ← német Fladen ‘lepény’

bivakol

 • katonai szabad ég alatt táborozik
 • lásd még: bivak

novellista

 • irodalom novellaíró
 • német Novellist ‘ua.’, lásd még: novella

propulzor

 • hajtómű, meghajtó szerkezet
 • angol propulsor ‘ua.’, lásd még: propulzió

rekruta

ozonoszféra

 • meteorológia a légkörnek 40–80 km magasságban elhelyezkedő övezete, amelyben az oxigénmolekulák jelentős része a Nap ibolyántúli sugarainak hatására ózonmolekulává alakul
 • tudományos latin ozonosphaera ‘ua.’, lásd még: ózon, szféra

civilizál

 • polgárosít
 • az anyagi és szellemi fejlettség magasabb szintjére emel
 • német Zivilisierenfrancia civiliser ‘ua.’, lásd még: civil

avers

kiejtése: aver
 • érem vagy fémpénz előlapja, fej
 • francia, ‘ua.’ ← latin advertere, adversus ‘odafordít’: ad- ‘hozzá’ | vertere ‘fordít’

pancreatitis

kiejtése: pankreatitisz
 • orvosi hasnyálmirigy-gyulladás
 • tudományos latin, ‘ua.’: lásd még: pancreas | -itis (gyulladásra utaló toldalék)

szupé

 • étkezés a késő esti órákban
 • francia souper ‘ua.’ ← germán (alnémet supen ‘kortyol, hörpöl’, német Suppe, angol sup ‘leves’)

szintaktikus

 • nyelvtan mondattani
 • német syntaktisch ‘ua.’, lásd még: szintaxis

dioptria

 • fizika optikai lencsék fénytörő képességének mértékegysége, a méter és a gyújtótávolság hányadosa
 • tudományos latin, ‘ua.’ ← görög dioptreia ‘szintező műszer’ ← diopteuó ‘kémlelődik’: dia- ‘át’ | opteuó ‘néz, figyel’

likvidáció

 • kereskedelem felszámolás, kiárusítás
 • jogtudomány eltörlés, megsemmisítés
 • sajtó kivégzés, kiirtás
 • angol, német liquidation ‘ua.’, lásd még: likvidál

katolicizmus

 • vallás a (római) katolikus vallás, annak tanítása és szelleme
 • német Katholizismus ‘ua.’, lásd még: katolikus