celesztinus jelentése

 • vallás a bencés rend egyik ága, amelynek szabályzatát V. Celesztin pápa hagyta jóvá
 • latin Coelestinus ‘ua.’ ← coelestis ‘mennyei’ ← coelum ‘ég’

További hasznos idegen szavak

kreditor

 • kereskedelem hitelező, kölcsönző
 • latin creditor ‘ua.’, lásd még: kredit

keratitisz

 • orvosi szaruhártya-gyulladás
 • tudományos latin ceratitis ‘ua.’: görög kerasz, keratosz ‘szarv, szaru’ | -itisz (gyulladásra utaló toldalék)
A celesztinus és még több tízezer szóban és írásban is használt idegen szó jelentése megtalálható a topszótár – idegen szavak szótárában. Az idegen szavak értelmezésében és megértésében további segítséget nyújt, hogy a szótárban egymástól elválasztva, csoportosítva láthatóak az egyes előfordulási témakörök szerinti magyarázatok, jelentések.

ditirambus

 • irodalom csapongó lírai költemény
 • átvitt értelemben túlzott magasztalás
 • latin dithyrambusgörög dithürambosz ‘Dionüszosz mámoristen egyik mellékneve’ ← (?) thriambosz ‘az isten diadalmenete’
 • lásd még: triumfus

fibrózis

 • orvosi rostos szövet képződése, elrostosodás
 • tudományos latin fibrosis ‘ua.’: fibra ‘szál, rost’ | -ózis (folyamatra utaló toldalék)

mieder

mandzsu

 • néprajz Mandzsúriában lakó nép, ennek nyelve, ennek tagja
 • melléknév e néppel kapcsolatos
 • mandzsu-tunguz manchu ’tiszta’

replikáz(ik)

 • visszavág, találóan válaszol, felesel
 • lásd még: replika

stressz

 • biológia az emberi vagy állati szervezet védekező válasza a külvilágból érkező, veszélyt jelző ingerekre
 • lélektan az ennek folytán előállott feszült, szorongásokat okozó lelkiállapot
 • angol stress ‘nyomás, feszültség, hangsúly’ ← ófrancia estressier ‘összehúz, feszít’ ← népi latin strectiare ‘ua.’ ← latin strictus ‘szoros, feszes’ ← stringere, strictum ‘szorít, feszít’
 • lásd még: stretto, strigilis, strigula, strikt

heptika

pszeudomorfia

 • ásványtan álalakúság, más vegyületekre jellemző alakban való kristályosodás
 • tudományos latin pseudomorphia ‘ua.’: lásd még: pszeudo- | görög morphé ‘alak’

in regula

 • szabály szerint
 • latin, ‘ua.’: in ‘-ban’ | lásd még: regula

levulóz

 • kémia gyümölcscukor
 • angol laevulose ‘ua.’ ← tudományos latin kicsinyítő képzős laevuluslaevus ‘bal’ | -óz (cukorra utaló toldalék)

sztrabotómia

 • orvosi kancsalság javítását célzó műtét
 • tudományos latin strabotomia ‘ua.’: görög sztrabosz ‘kancsal’ | tomé ‘vágás’ ← temnó ‘vág’

periodice

 • időszakonként, szakaszosan, ismétlődően
 • latin, ‘ua.’, lásd még: periodikus

katarzis

 • irodalom a tragédia nézőjének lelki megtisztulása és felemelkedése a tragikai igazság átélése révén
 • tudományos latin catharsisgörög katharszisz ‘megtisztulás’ ← katharosz ’tiszta’
 • lásd még: katharevusza, katharok