ugyanott szinonimái

határozószó
 • ugyanottan (tájnyelvi), éppen ott, épp ott, ibidem (idegen)

További hasznos szavak a szinonimaszótárból

háborítatlan

melléknév
 • sima, szélmentes, csendes, zavartalan
 • békés, nyugodt, kiegyensúlyozott, higgadt
 • derűs, gondtalan

ökonómia

főnév
 • gazdaságtan, közgazdaság, közgazdaságtan
 • gazdaság
 • gazdálkodás
 • takarékosság, gazdaságosság
A szinonimaszótárban megtalálhatóak a ugyanott szinonimái és még több tízezer, szóban és írásban is használt gyakori, illetve kevésbé használt szó rokon értelmű szavai. Az egyes szavak és szinonimák értelmezésében és megértésében további segítséget nyújt, hogy a szótárban egymástól elválasztva, csoportosítva láthatóak az egyes előfordulási témakörök és szófajok szerinti magyarázatok, jelentések.

tréfacsináló

főnév, melléknév
 • mókamester, mulattató, tréfamester, komédiás, humorista, bohóc, paprikajancsi, nevettető, ugrató, heccelődő

társít

ige
 • egyesít, összekapcsol, kapcsol, párosít, összefüggésbe hoz, összeköt, asszociál, vonatkoztat

táltos

főnév
 • ló, paripa
 • varázsló, sámán, bűbájos (régies), javas, léleklátó, csillagtudó

szemtelenség

főnév
 • neveletlenség, csintalanság (tájnyelvi), arcátlanság, orcátlanság, cinizmus, pofátlanság, inszolencia (idegen), pimaszság, pökhendiség, nyegleség, hetykeség, arrogancia (idegen), impertinencia (idegen), kotnyelesség

főnév
 • varrótű
 • kötőtű
 • horgolótű
 • biztosítótű
 • gombostű
 • melltű, bross, mellcsat, gyöngytű, dísztű, kitűző
 • fibula
 • tűlevél
 • (szleng): fecskendő, injekciós tű, csúzli (szleng), eszköz, fegyver (szleng), kendő (szleng), műszer (szleng), pisztoly (szleng), puska (szleng)

válaszút

főnév
 • keresztút, útkereszteződés, általút (régies), válút (régies)
 • határ
 • döntéshelyzet

siralmas

melléknév
 • lesújtó, elcsüggesztő, elszomorító, fájdalmas, keserves, gyászos, jajos (régies), lehangoló
 • szánalomra méltó, sajnálatra méltó, lamentábilis (idegen), nyomorúságos, nyomorult, boldogtalan, mizerábilis (régies), istenverte Sz: a pogány is megszánná
 • szegényes, kopottas, nyomorúságos
 • (pejoratív): hitvány, silány, szánalmas, lesújtó, pocsék

segít

ige
 • segítségére van, segédkezik, segédkezet nyújt, asszisztál, szekundál (régies)
 • támogat, pártfogol, gyámolít, felkarol, protezsál (bizalmas), patronál, istápol, oltalmaz, gyámol (régies), segél (régies)
 • finanszíroz, szubvencionál (szaknyelvi), segélyez, szponzorál Sz: tolja a szekerét; a kezére játszik; a malmára hajtja a vizet (valakinek); a hóna alá nyúl (bizalmas); a háta mögött áll (valakinek); kiterjeszti a szárnyait (valaki fölött); lábat ad (valakinek)
 • könnyít, előrelendít, előrevisz
 • használ
 • (régies): megtámogat, karóz

obskúrus

melléknév
 • (választékos): gyanús, kétes, bizonytalan, vitás
 • rejtélyes, titokzatos, talányos, enigmatikus (idegen)
 • homályos, ködös, zavaros, kusza, zagyva, összevissza, pontatlan, érthetetlen, értelmetlen, összefüggéstelen
 • ismeretlen, név nélküli

stampedli

főnév
 • pohárka, kispohár, kupica, stramperli (tájnyelvi)

variál

ige
 • váltakoztat, váltogat, cserélget
 • változtat, módosít, tarkít, alakít, változatossá tesz, színesít, cifráz (régies)
 • ügyeskedik, umbuldál (szleng), manipulál

viharzik

ige
 • hullámzik
 • tombol, forrong, háborog
 • rohangál, száguldoz

kénye-kedve

személyragos főnév
 • tetszése, kívánsága, akarata, önkénye

úgyszólván

határozószó
 • jóformán, csaknem, majdnem, mintegy, szinte, valósággal, jószerével, voltaképpen, közel, kvázi (bizalmas)

traccsol

ige
 • fecseg, cseveg, tereferél, beszélget, pletykázik, trécsel (bizalmas), trafikál (régies), diskurál, locsog, csacsog, dumál (szleng)

üst

főnév
 • főzőüst, bogrács, kondér
 • kazán, katlan

uszítás

főnév
 • biztatás, nógatás, rászabadítás
 • lázítás, bujtogatás, felbujtás, heccelés

távoli

melléknév
 • messze, messzi, félreeső, isten háta mögötti
 • ködös, homályos, halvány, elmosódott, messzeségbe vesző, bizonytalan
 • szegről-végről való (rokonság)

vagdal

ige
 • aprít, darabol, vagdos, szeletel, eldiribel (tájnyelvi), szecskáz (tájnyelvi), trancsíroz, metél, ródal (régies), szabdal, irdal (tájnyelvi), nyiszál, hasogat
 • csipkéz, recéz, cakkoz, rovátkol
 • farag, vés, metsz, ró, bárdol (régies)
 • levág, öl, kaszabol, irt, mészárol, kardélre hány
 • csapkod, ütöget
 • sérteget, bántalmaz, bánt