szemtelenség szinonimái

főnév
 • neveletlenség, csintalanság (tájnyelvi), arcátlanság, orcátlanság, cinizmus, pofátlanság, inszolencia (idegen), pimaszság, pökhendiség, nyegleség, hetykeség, arrogancia (idegen), impertinencia (idegen), kotnyelesség

További hasznos szavak a szinonimaszótárból

lándzsa

főnév
 • dárda, kopja, gerely, alabárd, dzsida (régies), kelevéz, cúca (tájnyelvi), pika (tájnyelvi)

leköszön

ige
 • lemond, felmond, visszavonul, távozik, megválik, lelép (bizalmas), renunciál (régies)
A szinonimaszótárban megtalálhatóak a szemtelenség szinonimái és még több tízezer, szóban és írásban is használt gyakori, illetve kevésbé használt szó rokon értelmű szavai. Az egyes szavak és szinonimák értelmezésében és megértésében további segítséget nyújt, hogy a szótárban egymástól elválasztva, csoportosítva láthatóak az egyes előfordulási témakörök és szófajok szerinti magyarázatok, jelentések.

szandál

főnév
 • saru, pantonett (idegen), szandálcipő

röhög

ige
 • vihog, hahotázik, rötyög (tájnyelvi), höcsörít (tájnyelvi), hinnyog (tájnyelvi)
 • kikacag
 • (tájnyelvi): nyerít (pejoratív), nyikog

ríkat

ige
 • megindít, elérzékenyít, megrendít, megríkat, könnyekre fakaszt, megnyíkat (tájnyelvi), megvirgat (tájnyelvi)
 • megszólaltat, (hegedűt) nyekerget

pöfög

ige
 • gőzt ereszt, töfög (bizalmas), pufog
 • méltatlankodik
 • bosszankodik, háborog
 • dohog, morog, dúl-fúl
 • pöfékel, füstöl, füstöt ereget, pipázik, dohányzik
 • (tájnyelvi): (kelő tészta) pukkog
 • (tájnyelvi): (erjedő bor) puttyog
 • szellent, fingik, poszog (tájnyelvi), elszólja magát (tréfás)

szélkakas

főnév
 • érckakas, szélforgattyú (régies), szélzászló, szélforgony (régies), szélvitorla, anemoszkóp (idegen), szélmutató, szélzsák
 • szélfogó (kéményen)
 • köpönyegforgató, kétkulacsos
 • szeles, szeleburdi

szőlőlugas

főnév
 • boráglugas (régies)

összezavar

ige
 • megzavar, zavarba hoz, zavarba ejt, elbizonytalanít, kizökkent
 • megbont, megkavar (bizalmas), összekavar, összekever, megkever, feje tetejére állít, összegubancol (bizalmas), összekuszál, bonyolít, összegabalyít, összezilál, felforgat, összeforgat, szétzilál, feldúl, összezagyvál, konfundál (választékos)
 • összetéveszt, összecserél, felcserél, összekever, összekutyul (bizalmas)

összeér

ige
 • határos, összenyúlik, összeszolgál (tájnyelvi), összefut, érintkezik, összetalálkozik, találkozik, összejön, konvergál (szaknyelvi)(szaknyelvi)

megdöbbenés

főnév
 • meghökkenés, megrendülés, döbbenet, megrökönyödés, elképedés, konsternáció (idegen), perplexitás (idegen), megbotránkozás

parázs II.

melléknév
 • heves, égő, szenvedélyes, izzó
 • élénk, éles (vita)
 • (étel): puha, omlós, porhanyós, purzsás (tájnyelvi)
 • (tájnyelvi): silány, sovány

szűkül

ige
 • kisebbedik, keskenyedik, fogy
 • (régies): szűkölködik, nyomorog

tejes II.

főnév
 • tejesember, tejárus, tejkihordó, tejszállító

hármas I.

melléknév
 • háromszoros, tripla

vétkes I.

melléknév
 • bűnös, hibás, ludas, peccabilis (idegen), bűnfentes (tájnyelvi)

ugye

határozószó
 • nemde, nemdebár, nemdenem (tájnyelvi), ugyebár, ugyi (tájnyelvi), ugyebizony (tájnyelvi)
 • lám

szendereg

ige
 • bóbiskol, szundít, alukál (bizalmas), alszik, szundikál, szunnyadozik, szunnyad, szunyókál, félálomban van, csucsul (tájnyelvi), gyökint (tájnyelvi)

számfejtés

főnév
 • könyvelés

szivar

főnév
 • (szleng): cigaretta, koporsószeg (tréfás)
 • kábítószeres cigaretta, dzsoint (szleng)
 • (szleng): férfi, alak, pasas (bizalmas), pacák (szleng), ipse (bizalmas), tag (szleng), krapek (szleng), fickó, fej (bizalmas), muksi (szleng), pofa (szleng), pali (bizalmas)

tüneményes

melléknév
 • csodálatos, csodás, fantasztikus, meseszerű, káprázatos, elképesztő, bámulatos, feledhetetlen, rendkívüli, bájos, fenomenális

szertartásos

melléknév
 • ünnepélyes, feszes, merev, előírásos, ceremoniális, körülményes, mesterkélt, rituális
 • külsőséges, tartalmatlan, formális

sajnos

módosítószó
 • kár, sajnálatos, fájdalom (választékos), sajna (bizalmas)

szombatos

melléknév, főnév
 • sabbatharius (idegen), sabbatheus (idegen)

ugrifüles I.

melléknév
 • szeleburdi, zöldfülű, tapasztalatlan, mazsola (bizalmas), ugribugri, ugrabugra, csintalan, cafrinka (tájnyelvi)