társít szinonimái

ige
 • egyesít, összekapcsol, kapcsol, párosít, összefüggésbe hoz, összeköt, asszociál, vonatkoztat

További hasznos szavak a szinonimaszótárból

lámpaoszlop

főnév
 • kandeláber, kandelábertartó, lámpatartó, lámpavas

analízis

főnév
 • elemzés, vizsgálat, boncolgatás, tanulmányozás, taglalat (régies)
 • pszichoanalízis, lélekelemzés, lélekbúvárkodás
A szinonimaszótárban megtalálhatóak a társít szinonimái és még több tízezer, szóban és írásban is használt gyakori, illetve kevésbé használt szó rokon értelmű szavai. Az egyes szavak és szinonimák értelmezésében és megértésében további segítséget nyújt, hogy a szótárban egymástól elválasztva, csoportosítva láthatóak az egyes előfordulási témakörök és szófajok szerinti magyarázatok, jelentések.

tagolt

melléknév
 • (részekre) osztott, bontott, ízelt
 • artikulált (szaknyelvi), érthető

származik

ige
 • ered, leszármazik, sarjad, eredezik, gyökerezik, fakad, jő (régies), jön, fajzik
 • visszanyúlik, visszaeredeztethető
 • születik
 • elszármazik, kikerül, vetődik
 • deriválódik (idegen)
 • létrejön, keletkezik, támad, adódik, indul, kifejlődik, kialakul

szajkó

főnév
 • mátyás, mátyásmadár, cserszajkó (tájnyelvi)

röhög

ige
 • vihog, hahotázik, rötyög (tájnyelvi), höcsörít (tájnyelvi), hinnyog (tájnyelvi)
 • kikacag
 • (tájnyelvi): nyerít (pejoratív), nyikog

tántorog

ige
 • dülöngél, ide-oda dől, ingadozik, imbolyog, szédeleg, botorkál, támolyog, botladozik, bukdácsol Sz: úgy jár, mint akit a szél megüt; vargabetűt vet; szűk neki az utca
 • ingadozik, habozik, tétovázik, tépelődik, töpreng, vívódik, bizonytalankodik, hezitál

tilalmas I.

melléknév
 • tiltott, tilos, tilalmazott (régies), illicit (idegen)

publikáció

főnév
 • írásmű, kiadvány, közlemény, közlés
 • közzététel, nyilvánosságra hozatal, kiadás, megjelentetés

pótol

ige
 • helyettesít, szubsztituál (idegen), szuppleál (idegen), képvisel, örökébe lép
 • kipótol, kiegészít, teljessé tesz, kompletál (idegen)
 • behoz, ledolgoz
 • jóvátesz, helyrehoz, kárpótol, kártalanít, kompenzál, visszatérít, megtérít, visszafizet

mérv

főnév
 • mérték, arány, fok

rákiált

ige
 • rákiabál, ráordít, ráförmed, ráripakodik, rárivall, ráreccsent (bizalmas), rádörrent, lehurrog, rárivaszkodik (régies)

tolakodik, tolakszik

ige
 • nyomakodik, furakodik, lökdösődik, tolong, nyomul, törtet, furakszik, gyurakodik (tájnyelvi), tomakodik (tájnyelvi), turakodik (tájnyelvi), tülekedik
 • (valakihez): szemtelenkedik, pofátlankodik, arcátlankodik, nyaggat, nyakára jár, ostromol

tünékeny

melléknév
 • elmúló, futó, röpke, tiszavirág-életű, mulandó, tünelgő (régies), változékony, efemer (idegen)
 • szertefoszló, tovatűnő, eltűnő

ifjonc

főnév
 • suhanc, siheder, fickó, süvölvény
 • fiatalember, legény, gyermekifjú, srác, kamasz, tizenéves, tinédzser, serdülő
 • ficsúr

vesekő

főnév
 • veseporond (régies), nefrolit (szaknyelvi)

tartalékjátékos

főnév
 • cserejátékos, kispados (bizalmas), tarcsi (szleng)

szüretel

ige
 • betakarít, leszed, arat

teremt

ige
 • létrehoz, alkot, megalkot, készít, csinál, előállít, gyárt, produkál, kreál, megvalósít, szervez
 • termeszt, tenyészt
 • előidéz, okoz, kelt
 • szerez, kerít, előteremt, biztosít
 • (bizalmas): üt, vág, csap, ver

verbális

melléknév
 • (szaknyelvi): igei
 • szóbeli, beszélt

tégely

főnév
 • csésze, tálka

szégyell

ige
 • átall, restell, rühell (bizalmas), perhorreszkál (idegen), szemérel (tájnyelvi)
 • húzódozik, derogál (valakinek)
 • (szégyelli magát): szégyenkezik, pironkodik, irul, irul-pirul, majd kisül a szeme

tervrajz

főnév
 • alaprajz
 • vázlat, skicc (bizalmas), séma

vérszomjas

melléknév
 • vérengző, állatias, kegyetlen, bosszúvágyó, vérszopó, bestiális, fenevad, ragadozó