tárgyatlan szinonimái

melléknév
 • határozatlan, intranzitív (szaknyelvi)(szaknyelvi)

További hasznos szavak a szinonimaszótárból

mértékletes, mértékt

melléknév
 • mértékletes, fegyelmezett, józan, higgadt, megfontolt, tartózkodó, egyszerű, önmegtartóztató, mérsékelt, szolid
 • igénytelen, szerény, aszketikus (idegen), puritán
 • közepes, középszerű

tehermentesít

ige
 • szabaddá tesz, mentesít, felment
A szinonimaszótárban megtalálhatóak a tárgyatlan szinonimái és még több tízezer, szóban és írásban is használt gyakori, illetve kevésbé használt szó rokon értelmű szavai. Az egyes szavak és szinonimák értelmezésében és megértésében további segítséget nyújt, hogy a szótárban egymástól elválasztva, csoportosítva láthatóak az egyes előfordulási témakörök és szófajok szerinti magyarázatok, jelentések.

szűr1

ige
 • megtisztít, elválaszt, kiemel, kiválaszt, kirostál, filtrál
 • derít (szaknyelvi)
 • (tájnyelvi): (kaviccsal) kacsázik, csesztet (tájnyelvi)

szánakozó

melléknév
 • sajnálkozó, együtt érző, könyörületes, irgalmas, részvétteli

szabadságharcos

főnév
 • forradalmár, negyvennyolcas (régies)

rosszkor

határozószó
 • alkalmatlanul, időszerűtlenül

tanácstalanság

főnév
 • tehetetlenség, határozatlanság, tétovázás, habozás, zavar, zavartság, döntésképtelenség

tétova II.

melléknév
 • tétovázó, bizonytalan, tanácstalan, ingatag, habozó, ingadozó, félénk, határozatlan, álmatag, hezitáló, vacilláló (bizalmas), téveteg, révedező, réveteg (választékos)

proletariátus

főnév
 • munkásosztály

porol

ige
 • pall (tájnyelvi), portalanít, port töröl, üt, ver, páhol

mérföldkő

főnév
 • kilométerkő
 • határpont, korszakhatár

ráhajol

ige
 • ráhajlik, föléhajol, föléhajlik, fölémagasodik, ráborul

titkolódzik, titkoló

ige
 • alakoskodik, titokzatoskodik, konspirál (idegen), disszimulál (idegen), sugdolódzik Sz: van valami a füle mögött

turkál

ige
 • túr, kotor (tájnyelvi), kapirgál, kurkász (tájnyelvi), keresgél, kavar (régies), kutatgat, matat, guberál (bizalmas), butykászik (tájnyelvi), bözsmöl (tájnyelvi), vatat (tájnyelvi)
 • (ételt): piszkál, vájkál, maszmákol (tájnyelvi)

idény

főnév
 • évad, évszak, szezon
 • időszak
 • kampány (szaknyelvi)

vérpróba

főnév
 • vérvizsgálat
 • vérminta

tárház

főnév
 • raktár, kamra, lerakat
 • kincstár, kincsesház (régies)
 • magazin (régies)
 • lelőhely, forrás, kútfő

szűk

melléknév
 • szoros, keskeny, vékony, kicsi
 • testhez álló, feszes, passzentos (bizalmas)
 • rövid, kurta
 • szűkös, kevés, ínséges, szegényes, nyomorúságos, nehéz
 • közeli, közelálló, közvetlen, bensőséges, bizalmas, meghitt, intim
 • zártkörű, korlátozott, korlátolt
 • (idő): rövid, rövidre szabott

tenorista

főnév
 • tenor énekes, tenor

velejáró

főnév
 • tartozék, kísérő, függelék

táviratoz, táviratoz

ige
 • telegrafál (régies), sürgönyöz

százados1

melléknév
 • évszázados, szekuláris (idegen)

termelőszövetkezet

főnév
 • tsz, téesz, téeszcsé, mezőgazdasági szövetkezet, közös, kolhoz (régies)
 • kisipari szövetkezet

vergődés

főnév
 • kínlódás, tusakodás, vesződés, küszködés, csapkodás
 • görcs, rángás, vonaglás, konvulzió (szaknyelvi), hánykolódás