szöveggyűjtemény szinonimái

főnév
 • szemelvénygyűjtemény, olvasókönyv, kresztomátia (szaknyelvi), antológia, analekta (szaknyelvi)

További hasznos szavak a szinonimaszótárból

borvíz

főnév
 • (tájnyelvi): ásványvíz, savanyúvíz, csevice (régies)

ügyesség

főnév
 • képesség, tehetség, érzék, adottság, tálentum, rátermettség, készség, kézügyesség, perfekció (idegen), dexteritás (idegen)
 • gyakorlottság, jártasság, rutin
 • élelmesség, leleményesség, találékonyság, talpraesettség
A szinonimaszótárban megtalálhatóak a szöveggyűjtemény szinonimái és még több tízezer, szóban és írásban is használt gyakori, illetve kevésbé használt szó rokon értelmű szavai. Az egyes szavak és szinonimák értelmezésében és megértésében további segítséget nyújt, hogy a szótárban egymástól elválasztva, csoportosítva láthatóak az egyes előfordulási témakörök és szófajok szerinti magyarázatok, jelentések.

szín3

főnév
 • színpad, színpadkép
 • díszlet

spárga2

főnév
 • csirág (régies), istenlova-farka (tájnyelvi), nyúlárnyék (tájnyelvi), kalárisfű (tájnyelvi)

silány

melléknév
 • gyenge, fejletlen, satnya, gyatra, gyarló, gyarvány (tájnyelvi), nyápic, nyamvadt, nyámnyila, gyeszora (tájnyelvi)
 • értéktelen, haszontalan, olcsó, hitvány, vacak, gyenge, vásári (pejoratív), ócska, tré, tréfli (bizalmas), krajcáros (régies), gyepász (tájnyelvi), bóvli, csapnivaló, selejtes, eladhatatlan, dibdáb, lepra (durva), szar (durva)
 • alávaló, aljas, jellemtelen, mihaszna, romlott, semmirevaló, semmirekellő, erkölcstelen, gyalázatos, becstelen
 • tartalmatlan
 • szellemtelen, otromba, ildomtalan (tájnyelvi)

rejtőzik, rejtezik

ige
 • rejtőzködik, lapít, elbújik, bújik, megbújik, kuksol, latitál (régies), bujdokol, bujkál, lapul, dugik (tájnyelvi), dekkol (szleng)
 • lappang, rejlik

szomjúság

főnév
 • szomj (választékos)
 • vágyakozás

távíróoszlop

főnév
 • távírópózna, sürgönypózna

pihe

főnév
 • pehely, pelyhecske, toll, bolyh, szösz
 • hópehely, hópihe, pelle (régies), hókristály, hópili (tájnyelvi), hópilinke (tájnyelvi)

pedagógus

főnév
 • tanár, oktató, nevelő, nevelőtanár, tanító, tanárember, tanerő, tanférfiú (régies), mester (régies), iskolamester (régies)

megszakít

ige
 • félbehagy, megszakaszt, megakaszt
 • szüneteltet, szünetet tart, felfüggeszt, elnapol
 • megszüntet, abbahagy, felhagy (valamivel), véget vet (valaminek)
 • elválaszt (szót)
 • szétkapcsol, szétbont
 • közbevág, beleszól, félbeszakít

por

főnév
 • szemcse, porszem, piszok, hamvadék
 • portenger, porfelhő, portány
 • (szleng): kábítószer, drog, kokain
 • puskapor
 • hamv (választékos)

telefonelőfizető

főnév
 • telefontulajdonos, telefonbérlő

torok

főnév
 • gége, giga (tájnyelvi), nyeldeklő (tájnyelvi)
 • (üvegé, csőé): nyílás, száj, torkolat (régies), szád (régies)
 • garat (malomé)

hivatali

melléknév
 • hatósági, hivatalos, szolgálati, ügykezelési (választékos), adminisztrációs, munkaköri, officiális (idegen), funkcionális, bürokratikus

zavarodott

melléknév
 • zavaros, üledékes, felkavart, zákányos (tájnyelvi), kusza
 • bizonytalan, tanácstalan, tétova, határozatlan, dadogó, hebegő, hüledező, megrökönyödött, meghökkent, megdöbbent, elképedt, ijedt, piruló Sz: azt sem tudja, fiú-e vagy lány
 • háborodott, hibbant, ütődött (bizalmas), bomlott, zavart, bolond, elmebeteg, tébolyodott, őrült, eszeveszett, eszelős, tökéletlen
 • kába, elbódított, narkotizált (szaknyelvi)

válogatás

főnév
 • kiválasztás, szemelgetés, mazsolázás (bizalmas), tallózás, rostálás
 • osztályozás, szelektálás, szortírozás (bizalmas)
 • gyűjtemény, egyveleg, szemelvény, szöveggyűjtemény, antológia, kresztomátia (szaknyelvi), kompiláció (választékos)
 • kényeskedés, finnyáskodás, turkálás, fitymálás

szövevényes

melléknév
 • bonyolult, bonyodalmas, ágas-bogas, ügyes-bajos, tekervényes, kusza, sokrétű, komplikált, körülményes, összetett, komplex

szignál1

ige
 • jelez, jelt ad
 • aláír, láttamoz, kézjegyével ellát, ellenjegyez, hitelesít

tanulás

főnév
 • elsajátítás, készülés, memorizálás, emlézés (régies)

vájár

főnév
 • bányász, bányamunkás, aknász, bányaműves (régies), ércásó (régies)

szűr1

ige
 • megtisztít, elválaszt, kiemel, kiválaszt, kirostál, filtrál
 • derít (szaknyelvi)
 • (tájnyelvi): (kaviccsal) kacsázik, csesztet (tájnyelvi)

struktúra

főnév
 • szerkezet, felépítés, alkat, konstrukció, alakzat, váz, összetétel, kompozíció, rendszer, elrendezés, organizáció (idegen), mintázat

társ

főnév
 • partner, kolléga, munkatárs, üzlettárs, szaktárs
 • barát, cimbora, koma (tájnyelvi), pajtás, kamerád (régies), sorsos (régies), haver (bizalmas)
 • szövetséges, cinkos
 • pár, kedves, házastárs

vállalkozó I.

melléknév
 • lendületes, dinamikus, agilis (választékos), elszánt, törekvő, szorgalmas, buzgólkodó