szőke I. szinonimái

melléknév
 • szöszi, szöszke, szöszhajú (tájnyelvi), kese hajú, kese, aranyszőke, aranyhajú, lenszőke, keseszőke, lenhajú, hirtelenszőke, tejfelszőke, tejfelhajú, platinaszőke, platinahajú, cserhajú (tájnyelvi)
 • (választékos): sárga, sárgás, aranyszínű

szőke II. szinonimái

főnév
 • szöszi, szöszke, szőkeség

További hasznos szavak a szinonimaszótárból

nyomul

ige
 • halad, hatol, ér, megy, jut
 • érvényesül
 • ömlik, özönlik, tódul, hömpölyög
 • tolakodik, toszul (tájnyelvi), tolakszik, tülekedik, nyomakszik, préselődik, könyököl
 • (szleng): küzd, hajt, törtet (pejoratív)
 • tért hódít, divatossá válik

lenéző

melléknév
 • lekicsinylő, lefitymáló, fölényes, fölényeskedő, fensőbbséges, leereszkedő, vállveregető, lekezelő, megvető, lebecsülő, lesajnáló (szleng)
 • kevély
A szinonimaszótárban megtalálhatóak a szőke szinonimái és még több tízezer, szóban és írásban is használt gyakori, illetve kevésbé használt szó rokon értelmű szavai. Az egyes szavak és szinonimák értelmezésében és megértésében további segítséget nyújt, hogy a szótárban egymástól elválasztva, csoportosítva láthatóak az egyes előfordulási témakörök és szófajok szerinti magyarázatok, jelentések.

szignál1

ige
 • jelez, jelt ad
 • aláír, láttamoz, kézjegyével ellát, ellenjegyez, hitelesít

sóska

főnév
 • cséve (tájnyelvi)

sérv

főnév
 • hernia (szaknyelvi), sérvés (régies), szakadás (régies)
 • tökösödés (régies)
 • (tájnyelvi): sérülés, seb

reform

főnév
 • átalakítás, változtatás, újítás, megújítás, nováció (idegen)
 • átalakulás, változás, megújulás, megújhodás (választékos)

szófogadó

melléknév
 • engedelmes, fegyelmezett, jól nevelt, jó, illedelmes, szórahajló (tájnyelvi), kezelhető, kezes, tisztelettudó

tartóztat

ige
 • marasztal, visszatart, visszafog
 • akadályoz, gátol, fékez, korlátoz, mérsékel, késleltet, hátráltat

pernye

főnév
 • hamu, hamv (választékos), pernye, zsarát (régies)

patologikus

melléknév
 • patológiás (szaknyelvi), beteges, kóros, rendellenes

megrostál

ige
 • szitál, megszitál, átrostál, átszűr, megszűr, megtisztít
 • kiválogat, kiválaszt, válogat, osztályoz, szortíroz (bizalmas), átvizsgál, megvizsgál, ellenőriz

polgárháború

főnév
 • belháború, belharc, belviszály, belvillongás, testvérháború

tejföl, tejfel

főnév
 • téfel (tájnyelvi)

tolong

ige
 • hemzseg, nyüzsög, sürr-forr (régies), sűrít (tájnyelvi), rajzik
 • tolakodik, tülekedik, nyomakodik, furakodik, lökdösődik, nyomul, gyurakodik (tájnyelvi), tomakodik (tájnyelvi), turakodik (tájnyelvi)

hiszen, hisz I.

kötőszó
 • mert, mivel, ugyanis, minthogy, mivelhogy, végtére

zár1

ige
 • bezár, csuk, betesz, berekeszt
 • reteszel, rigliz, kulcsol, lakatol
 • befejez, bevégez
 • záródik, csukódik
 • (magába zár): befogad

válaszfal

főnév
 • közfal, választófal, válasz (régies), rabicfal, rekeszfal
 • akadály, gát
 • diafragma (szaknyelvi)

szőlőlugas

főnév
 • boráglugas (régies)

szétoszlat

ige
 • szétkerget, széjjelkerget, feloszlat, szétugraszt, széjjelugraszt, szétver, szétzavar, széjjelzavar, szétrobbant

táncos I.

melléknév
 • élénk, eleven, fürge
 • ágaskodó, ficánkolós

vádló

főnév
 • ügyész
 • panaszos, felperes, aktor (régies), vádtevő (régies)
 • bepanaszló, hibáztató, okoló

szűk

melléknév
 • szoros, keskeny, vékony, kicsi
 • testhez álló, feszes, passzentos (bizalmas)
 • rövid, kurta
 • szűkös, kevés, ínséges, szegényes, nyomorúságos, nehéz
 • közeli, közelálló, közvetlen, bensőséges, bizalmas, meghitt, intim
 • zártkörű, korlátozott, korlátolt
 • (idő): rövid, rövidre szabott

stabil

melléknév
 • szilárd, biztos, fix, rögzített, álló, állékony (régies)(idegen)
 • állandó, változatlan, maradandó, tartós, végleges
 • biztos, biztonságos, erős, megbízható

tarack1

főnév
 • mozsárágyú, ágyú

valahány

névmás
 • ahány
 • néhány, valamennyi
 • mindegyik, mind, összes