sugár szinonimái

főnév
 • fénysugár
 • fény
 • rádiusz (választékos), félátmérő (régies)
 • röntgenkezelés
 • radioterápia, sugárkezelés
 • (régies): küllő
 • (tájnyelvi): sudár, csapó, suhogó (ostoré)

További hasznos szavak a szinonimaszótárból

csillagkép

főnév
 • csillagzat, konstelláció (régies), égi jegy (régies), állatövi jegy, zodiákus (szaknyelvi), zodiákusjegy, a csillagok állása, csillagjegy

könyöradomány

főnév
 • alamizsna (választékos), adomány, segély, juttatás
A szinonimaszótárban megtalálhatóak a sugár szinonimái és még több tízezer, szóban és írásban is használt gyakori, illetve kevésbé használt szó rokon értelmű szavai. Az egyes szavak és szinonimák értelmezésében és megértésében további segítséget nyújt, hogy a szótárban egymástól elválasztva, csoportosítva láthatóak az egyes előfordulási témakörök és szófajok szerinti magyarázatok, jelentések.

silány

melléknév
 • gyenge, fejletlen, satnya, gyatra, gyarló, gyarvány (tájnyelvi), nyápic, nyamvadt, nyámnyila, gyeszora (tájnyelvi)
 • értéktelen, haszontalan, olcsó, hitvány, vacak, gyenge, vásári (pejoratív), ócska, tré, tréfli (bizalmas), krajcáros (régies), gyepász (tájnyelvi), bóvli, csapnivaló, selejtes, eladhatatlan, dibdáb, lepra (durva), szar (durva)
 • alávaló, aljas, jellemtelen, mihaszna, romlott, semmirevaló, semmirekellő, erkölcstelen, gyalázatos, becstelen
 • tartalmatlan
 • szellemtelen, otromba, ildomtalan (tájnyelvi)

rangjelzés

főnév
 • csillag, stráf, disztinkció (régies)

pünkösd

főnév
 • Szentlélek ünnepe

parola

főnév
 • kézfogás, kézszorítás, kezelés
 • (régies): becsületszó, bizonyszó (tájnyelvi)

sötét II.

főnév
 • sötétség, homály
 • éjszaka
 • börtön, zárka, cella, sötétzárka
 • tájékozatlanság, bizonytalanság

szembesít

ige
 • szembeállít, konfrontál (idegen)

ominózus

melléknév
 • (választékos): baljóslatú, baljós, balszerencsés, végzetes, végzetszerű, vészhozó, veszedelmes, vészterhes, fátumszerű, fatális, átkos, kárhozatos, tragikus, szerencsétlen

odakiált

ige
 • (valakinek): rákiált, átkiált, átkiabál
 • üdvözöl
 • (valakit): odahív, odaszólít

literatúra

főnév
 • irodalom, szépirodalom

öltözék

főnév
 • ruházat, gúnya, kosztüm, öltözet, öltöny, ruha, toalett, viselet, szerelés (szleng), cucc (bizalmas)

szennyfolt

főnév
 • pecsét, folt, piszokfolt, makula (idegen), pacni (bizalmas)
 • szégyenfolt
 • szégyen, gyalázat

szöveggyűjtemény

főnév
 • szemelvénygyűjtemény, olvasókönyv, kresztomátia (szaknyelvi), antológia, analekta (szaknyelvi)

gyerekkocsi, gyermek

főnév
 • babakocsi, mélykocsi, sportkocsi, kulikocsi, tolóka (tájnyelvi)

vakáció

főnév
 • szünidő, szünet
 • nyár, szabadság, pihenés, pihenő
 • nyaralás(bizalmas)

tolerál

ige
 • eltűr, elvisel, kibír, kiáll, elszenved, elszível (választékos), enged
 • elnéz, hagy, elfogad, lenyel (valamit) (bizalmas), szemet huny (valami felett)

suhanc

főnév
 • serdülő, siheder, kamasz, süvölvény, srác, cangaló (tájnyelvi), lőcpőc (tájnyelvi), suhancár (tájnyelvi), surbankó (tájnyelvi), suttyó (tájnyelvi)
 • legényke, fiatalember

sérv

főnév
 • hernia (szaknyelvi), sérvés (régies), szakadás (régies)
 • tökösödés (régies)
 • (tájnyelvi): sérülés, seb

száraz I.

melléknév
 • levetlen, vízmentes, kiszáradt, víztelen, szikkadt, kiaszott, aszott, aszalt, elszáradt, kiszárított, aszú (tájnyelvi), aszottas (tájnyelvi)
 • (talaj): kemény, szilárd, merev
 • csapadékmentes, csapadéktalan, esőtlen, aszályos, aszály sújtotta
 • (szem): könnytelen, könnyetlen
 • zsírtalan, sovány, rágós, inas
 • szikár, sovány, vézna, cingár, vékonypénzű, vékonydongájú
 • kedélytelen, humortalan, unalmas, mísz, prózai, élettelen, egyhangú

tiszt

főnév
 • katonatiszt, parancsnok
 • (régies): tisztviselő, hivatalnok
 • (választékos): hatáskör, munkakör, tisztség, feladat, beosztás, reszort (idegen)

szabadságharcos

főnév
 • forradalmár, negyvennyolcas (régies)

realista

melléknév
 • reális, realisztikus (idegen), élethű, valósághű

szegről-végről

határozószó
 • távolról, éppen csak, alig-alig
 • szegről-végre, aprólékosan, töviről hegyire

tódít

ige
 • túloz, nagyot mond, nagyít (tájnyelvi), lódít, megtold, nagyzol, hazudik, hazudozik, füllent, gurít (bizalmas), háryjánoskodik, űz-fűz (tájnyelvi), linkel (szleng)