távollét szinonimái

főnév
 • hiányzás, mulasztás, elmaradás
 • távolmaradás, abszencia (régies)

További hasznos szavak a szinonimaszótárból

tulajdonjog

főnév
 • fennhatóság, uralom, felügyelet, ellenőrzés, bírás

magányosság

főnév
 • magány, egyedüllét, társtalanság, elhagyatottság, egyedülvalóság (régies), árvaság
 • elvonultság, visszavonultság, elzárkózás, emberkerülés
A szinonimaszótárban megtalálhatóak a távollét szinonimái és még több tízezer, szóban és írásban is használt gyakori, illetve kevésbé használt szó rokon értelmű szavai. Az egyes szavak és szinonimák értelmezésében és megértésében további segítséget nyújt, hogy a szótárban egymástól elválasztva, csoportosítva láthatóak az egyes előfordulási témakörök és szófajok szerinti magyarázatok, jelentések.

talpal

ige
 • jár-kel, fáradozik, lót-fut, kutyagol, gyalogol, baktat, ballag, utánajár, lábal (tájnyelvi)

szégyenfolt

főnév
 • szégyenbélyeg, szégyenfolt, szeplő, makula (idegen), stigma, szennyfolt, mocsok, pecsét, bélyeg
 • szégyen, gyalázat

szalon

főnév
 • fogadószoba, társalgó, terem, díszterem, nagyterem
 • műtárlat, kiállítóterem
 • divatáruüzlet

sajtár

főnév
 • fejőedény, fejősajtár, dézsa, csöbör (tájnyelvi), cseber (tájnyelvi), rocska (tájnyelvi)

tarkabarka

melléknév
 • színes, sokszínű, többszínű, színdús, színpompás, változatos
 • feltűnő, rikító, virító, kirívó, harsány, csiricsáré, bikavadító, kiáltó, ordító, csicsás (tájnyelvi), cifrakatás (tájnyelvi), tiritarka (tájnyelvi)

titulus

főnév
 • cím, címzés, rang, fokozat, méltóság, megnevezés, megszólítás
 • jogcím, jogalap, ürügy, indok

rábír

ige
 • rábeszél, rávesz, meggyőz, megnyer, rászorít (választékos), megpuhít (bizalmas), megdolgoz (bizalmas), meggyúr (bizalmas), megfőz (bizalmas), megdumál (szleng), elkésztet (tájnyelvi), fölkésztet (régies), kényszerít, felbujt

próbaidő

főnév
 • tanulóidő, próbaszolgálat, gyakorlati idő, gyakorlóév
 • noviciátus (szaknyelvi)
 • felfüggesztés

mígnem

kötőszó
 • amíg, végül

rátámaszkodik

ige
 • nekitámaszkodik, ránehezedik, ránehezül (régies), rádől, nekidől, ráborul, rátehénkedik (bizalmas)

totyakos

melléknév
 • nehézkes, trottyos (bizalmas), trotli (bizalmas), lomha, elaggott, totya (tájnyelvi)

ugyanakkor

határozószó
 • egyidejűleg, egy időben, szintakkor (régies)
 • egyszerre, azalatt
 • (bizalmas): egyszersmind, egyben, egyúttal

iktatószám

főnév
 • ügyszám, ügyiratszám

vezéreszme

főnév
 • vezérelv, vezérgondolat, idea, sarkcsillag (bizalmas), vezércsillag, főgondolat, irányelv, alapgondolat

tea

főnév
 • csája (bizalmas)
 • teadélután, uzsonna

tákol

ige
 • (pejoratív): eszkábál, összeró, ró, illeszt, összeüt, bütyköl, fabrikál
 • barmol
 • foldoz, összetold

terrorizál

ige
 • megfélemlít, félelemben tart, rettegésben tart, megijeszt, megrémít, kényszerít, erőszakoskodik, elnyom, hatalmaskodik, basáskodik, zsarnokoskodik

vértezet

főnév
 • vért, páncélzat, páncélruha

telefonszámla

főnév
 • távbeszélőszámla, számla

szembesít

ige
 • szembeállít, konfrontál (idegen)

tikkasztó

melléknév
 • rekkenő, fülledt, perzselő, bágyasztó, lankasztó, forró, hév, izzó, égető, lángoló, fullasztó, fojtó, fojtogató, vakmeleg (tájnyelvi)

vetkezik

ige
 • (tájnyelvi): vetkőzik
 • vedlik, hámlik, szőrt hány, szőrét hullatja, bőrt vált