pórnép szinonimái

főnév
 • (régies): parasztság

További hasznos szavak a szinonimaszótárból

köszön

ige
 • köszönt, üdvözöl, tiszteleg, szalutál, bólint, biccent, int, süvegel (régies)
 • hálálkodik

világítótorony

főnév
 • fárosz (idegen), irányfény, jelzővilágítás
A szinonimaszótárban megtalálhatóak a pórnép szinonimái és még több tízezer, szóban és írásban is használt gyakori, illetve kevésbé használt szó rokon értelmű szavai. Az egyes szavak és szinonimák értelmezésében és megértésében további segítséget nyújt, hogy a szótárban egymástól elválasztva, csoportosítva láthatóak az egyes előfordulási témakörök és szófajok szerinti magyarázatok, jelentések.

periféria

főnév
 • külterület, külváros, kültelek, peremváros
 • peremvidék, határvidék, határterület, határ, szél

osztatlan

melléknév
 • csonkítatlan, csorbítatlan, hiánytalan, egy, egész, egységes, tagolatlan, ép, érintetlen, teljes, tökéletes
 • általános, egyhangú, egynemű

oldalt

határozószó
 • féloldalt, oldalvást, félre

nagyjavítás

főnév
 • nagytatarozás, generáljavítás, generálozás, főjavítás

plébános

főnév
 • lelkész, pap, tisztelendő, nagypap (tájnyelvi), öregpap (tájnyelvi), lelkipásztor

ráterel

ige
 • (állatot): ráhajt
 • (beszédet, forgalmat): ráfordít, ráirányít

megvilágít

ige
 • megvilágosít (régies), bevilágít, kivilágít, fénybe borít (választékos)
 • (szaknyelvi): exponál (idegen)
 • rávilágít, fényt derít (valamire), világot derít (valamire), világosságot derít (valamire), fényt vet (valamire), megértet, tisztáz, megmagyaráz, elmagyaráz, értelmez, kommentál, illusztrál, szemléltet, demonstrál

megszerez

ige
 • elér, elnyer, birtokba vesz, magáévá tesz, megkap, hozzájut (valamihez), magához ragad, megkaparint, elbirtokol, elszipkáz (szleng), felhajt (bizalmas), előkerít, kieszközöl, összeszed, szert tesz, kezébe ragad, kerít, happol (szleng), elmar (szleng), elhappol (bizalmas), elvarnyúz (szleng)
 • megnyer, meghódít, kiérdemel
 • megvásárol, megvesz, előteremt, beszerez
 • (tájnyelvi): megtold, megtetéz

kivonat

főnév
 • összefoglalás, összegzés, tartalom, summázat, tömörítvény, lényeg, rezümé, kompendium (idegen), sillabusz (régies), szinopszis (szaknyelvi), extraktum (szaknyelvi), zanza, vázlat
 • párlat, eszencia, aroma, főzet, extraktum (szaknyelvi)

mérhető

melléknév
 • körülhatárolt, meghatározott, pontos, korlátozott, egzakt, felbecsülhető, numerikus (szaknyelvi), számbeli, menzurábilis (idegen)

relatív

melléknév
 • viszonylagos, viszonyított, függő, feltételes, aránylagos, vonatkozó
 • bizonytalan, ingadozó, megbízhatatlan

sajnál

ige
 • fájlal, bán, szán, restell, átall, szégyell, rühell, bánkódik
 • sajnálkozik (valakin), szánakozik, együtt érez (valakivel), részvétet érez, részvéttel van
 • kímél, óv, félt, őriz
 • (valakitől valamit): irigyel, fukarkodik, megvon

félelmes, félelmetes

melléknév
 • ijesztő, fenyegető, megrázó, ádáz, ördögi, félelemgerjesztő, irtóztató, irtózatos, iszonyú, borzalmas, borzasztó, hátborzongató, rémítő, kísérteties, szörnyű, hajmeresztő, vérfagyasztó, dermesztő

társalog

ige
 • beszélget, beszél, társalkodik, konverzál (régies), diskurál, cseveg, fecseg, tereferél, csacsog, locsog, trécsel (bizalmas), traccsol (bizalmas), dumál (bizalmas), povedál (szleng), dumcsizik (bizalmas)

szemel

ige
 • válogat, kiválogat, osztályoz
 • szitál, rostál
 • szemelget
 • (tájnyelvi): kiválaszt, kiszemel
 • (tájnyelvi): csepereg, szemerkél, permetezik, szitál

portásfülke

főnév
 • porta, kapusfülke

pénztelen

melléknév
 • szegény, nincstelen, pénzszegény, költségtelen (tájnyelvi), szűkölködő, eladósodott, ínségeskedő, nyomorgó, nélkülöző, kispénzű, sóher (bizalmas)

ráérős

melléknév
 • komótos (bizalmas), nyugodt, megfontolt, kiegyensúlyozott, körültekintő, óvatos, kimért
 • szertartásos
 • kényelmes
 • lassú, időigényes, hosszadalmas, körülményes

szegről-végről

határozószó
 • távolról, éppen csak, alig-alig
 • szegről-végre, aprólékosan, töviről hegyire

priccs

főnév
 • faágy, rabágy, deszkaágy, tábori ágy, fekvőpad, fekvőhely, dikó (tájnyelvi)

öltöztet

ige
 • csinosít, dekorál, felcicomáz, pampucol (tájnyelvi), beburkol(tájnyelvi)
 • ruház, ellát, gúnyáz, felruház

rakoncátlan

melléknév
 • csintalan, pajkos, fegyelmezetlen, szertelen, féktelen, duhaj, fékevesztett, zabolátlan, vásott, komisz, huncut, szófogadatlan, engedetlen, mihaszna, gézengúz, rebellis (régies), nyughatatlan, makrancos, vadóc, szilaj, rossz, cselefendi (tájnyelvi)

szélzsák

főnév
 • szélmutató, szélzászló, anemoszkóp (idegen)