vele, véle szinonimái

határozószó
 • hozzáadva, kiegészítésül, kiegészítésképp
 • társaságában, kíséretében
 • általa, tőle, közvetítésével
 • iránta, hozzá, miatta

További hasznos szavak a szinonimaszótárból

előnyös

melléknév
 • jutányos, jövedelmező, gazdaságos, gyümölcsöző, kifizetődő, nyereséges, kedvező, hasznot hajtó, hasznos, rentábilis (szaknyelvi), termelékeny, produktív, hathatós, célravezető, célszerű
 • kedvező, tetszetős, vonzó, kellemes, hívogató, megnyerő, rokonszenves, szerencsés, üdvös, alkalmas, jótékony hatású, kecsegtető

sötétség

főnév
 • sötét, este, éjszaka, éjjel, éj (választékos)
 • árnyék, árny, homály
 • butaság, tudatlanság, műveletlenség, korlátoltság, tanulatlanság, kulturálatlanság, elmaradottság
 • gonoszság, embertelenség, elvetemültség, aljasság, galádság
 • komorság, levertség, csüggedtség, reménytelenség
A szinonimaszótárban megtalálhatóak a vele, véle szinonimái és még több tízezer, szóban és írásban is használt gyakori, illetve kevésbé használt szó rokon értelmű szavai. Az egyes szavak és szinonimák értelmezésében és megértésében további segítséget nyújt, hogy a szótárban egymástól elválasztva, csoportosítva láthatóak az egyes előfordulási témakörök és szófajok szerinti magyarázatok, jelentések.

vált

ige
 • cserél, váltogat, felvált, átvált, átkapcsol
 • helyettesít
 • (jegyet): vásárol, vesz, szerez, kap
 • (pénzt): felvált
 • bevált, átvált
 • változtat, áttér, elhagy, átáll

törökparadicsom

főnév
 • padlizsán, tojásgyümölcs, kékparadicsom (tájnyelvi), csucsor (régies), törökkobak (régies), salamontöke (tájnyelvi), vineté (tájnyelvi), paradájsz (tájnyelvi)

tolul

ige
 • tódul, özönlik, zúdul, nyomul
 • sodródik
 • (folyadék): ömlik, árad, áramlik, zúdul, dől, hömpölyög

tangó

főnév
 • (szleng): ócskapiac, bolhapiac, zsibvásár

védnökség

főnév
 • oltalom, pártfogás, patronálás
 • védelem, támogatás, patronátus (régies), protektorátus (szaknyelvi)

visszavétel

főnév
 • visszavásárlás, visszaszerzés
 • visszahódítás, visszafoglalás
 • visszavonás, érvénytelenítés, megmásítás, retrakció (idegen), korrekció

szemtanú

főnév
 • tanú, testis (szaknyelvi), jelenlevő, néző, nézelődő, bámészkodó

szegről-végről

határozószó
 • távolról, éppen csak, alig-alig
 • szegről-végre, aprólékosan, töviről hegyire

packázik

ige
 • pimaszkodik, szemtelenkedik, arcátlankodik, kukoricázik (bizalmas), szórakozik (bizalmas)

szid

ige
 • szidalmaz, pirongat, dorgál, fedd, korhol, szapul (bizalmas), kritizál, lehord (bizalmas), csépel, csepül, ostoroz, veszekedik (valakire), megmossa a fejét, becsmérel, ócsárol, pocskondiáz, gyaláz, átkoz, nyüstöl (bizalmas), simfel (bizalmas), rútol (régies), mocskol (tájnyelvi), piszkol (tájnyelvi), lecáfol (tájnyelvi), lekap (bizalmas), lemindenel (tájnyelvi), lecsesz (szleng), lebaltáz (szleng), megmosdat (tájnyelvi), lerudal (tájnyelvi), ledorongol (bizalmas), helyretesz (bizalmas), legorombít (bizalmas), leteremt (bizalmas), leszúr (bizalmas), letol (bizalmas), lebarmol (durva), lebasz (durva) Sz: szidja, mint a bokrot; a nyelvét köszörüli (valakin); lekapja a tíz körméről; helyére teszi; lehordja a sárga földig; leszúrja, mint a pengős malacot

vonít

ige
 • vonyít, nyüszít, szűköl, csahol, jajgat (tájnyelvi)
 • ordít, üvölt
 • süvít, süvölt, dudál, tutul (tájnyelvi)

kisimul

ige
 • kiegyenesedik
 • kirúgja magát

velőtrázó

melléknév
 • éles, átható, erős, fülsértő, fülsiketítő, metsző, ijesztő, szívet tépő, megrendítő

vállalatvezető

főnév
 • igazgató, főnök, vezér, fejes (szleng), góré (szleng), direktor, diri (bizalmas)

villa1

főnév
 • vella (tájnyelvi), gábli (régies)
 • vasvilla
 • (jelzőként): villányi, egy villára való
 • (szaknyelvi): agancs, szarv, címer (régies), ágazat (régies)

versenyző

főnév
 • pályázó, jelentkező, jelölt
 • játékos, induló, résztvevő
 • sportoló, sportember

transzparens I.

melléknév
 • átlátszó, áttetsző

visszaélés

főnév
 • túlkapás, kihasználás
 • abúzus (idegen)
 • sikkasztás, hűtlen kezelés, malverzáció (idegen)
 • korrupció