tenor szinonimái

főnév
 • tenorista
 • hanghordozás, hangvétel, modor, hangnem, tónus
 • célzat, szándék

További hasznos szavak a szinonimaszótárból

gönc

főnév
 • (szleng): hacuka (bizalmas), cucc (bizalmas), szerelés (szleng), szerkó (szleng), ancúg (bizalmas)
 • ócskaság, limlom, hóbelevanc, cula, kacat
 • batyu, csomó

alépítmény

főnév
 • alapzat, aljzat, alapozás, alap
A szinonimaszótárban megtalálhatóak a tenor szinonimái és még több tízezer, szóban és írásban is használt gyakori, illetve kevésbé használt szó rokon értelmű szavai. Az egyes szavak és szinonimák értelmezésében és megértésében további segítséget nyújt, hogy a szótárban egymástól elválasztva, csoportosítva láthatóak az egyes előfordulási témakörök és szófajok szerinti magyarázatok, jelentések.

társul

ige
 • csatlakozik, szegődik, csapódik, verődik
 • járul (valamihez), tartozik, jár (valamihez)
 • kapcsolódik, párosul, asszociálódik, fűződik
 • egyesül, egybeolvad, fuzionál
 • szövetkezik, összefog, összeáll, cimborál, társalkodik (régies)

szennyvíz

főnév
 • csatornavíz

székesfőváros

főnév
 • főváros, székváros

sérelmez

ige
 • kifogásol, panaszol, felpanaszol, fájlal, nehezményez, gravámenez (régies), rosszall, diffikultál (régies)

tekintélyes

melléknév
 • tiszteletre méltó, köztiszteletben álló, megbecsült, elismert, ismert, jeles, nagyhírű, illusztris, híres, érdemes, rangos, jelentős, kiváló, közismert, befolyásos
 • számottevő, tetemes, nagyarányú, nagy, hatalmas, impozáns, nagyszerű, bámulatos, jelentékeny, fontos, nyomós, alapvető, figyelemre méltó
 • súlyos, termetes, terjedelmes, jókora

tömött

melléknév
 • sűrű, dús, busa (szemöldök), buja, burjánzó, kompakt (idegen)
 • tele, telt, teletömött, duzzadt, dagadó, degesz (tájnyelvi), busa (tájnyelvi), busás (tájnyelvi)
 • zsúfolt
 • hízott, hizlalt (liba, kacsa)

rásüt

ige
 • (bélyeget): ráüt, rányom, ráéget
 • ráfog, ráken, ráhazudik (régies), rámond (régies)
 • rávilágít, rátűz, ráragyog

ráérős

melléknév
 • komótos (bizalmas), nyugodt, megfontolt, kiegyensúlyozott, körültekintő, óvatos, kimért
 • szertartásos
 • kényelmes
 • lassú, időigényes, hosszadalmas, körülményes

mór

melléknév, főnév
 • szaracén (régies), szerecsen (régies), berber, arab

rendzavarás

főnév
 • rendbontás, zavargás, kavarodás, forrongás, tumultus (régies), zendülés, lázadás, felkelés, felfordulás, excesszus (idegen)
 • csendháborítás

traktorállomás

főnév
 • gépállomás

utolér

ige
 • elér, beér, befog, behoz, felzárkózik, csatlakozik, megközelít
 • felnő (valakihez)

iparos

főnév
 • mester, mesterember, szakember, szakiparos, kézműves, iparűző (régies), furulyagatyás (tájnyelvi)

visszaélés

főnév
 • túlkapás, kihasználás
 • abúzus (idegen)
 • sikkasztás, hűtlen kezelés, malverzáció (idegen)
 • korrupció

tényező

főnév
 • mozzanat, rész, alkotórész, alkotóelem, összetevő, kellék, faktor, komponens (szaknyelvi)
 • együttható, mutatószám, szorzó, szorzandó

tárgytalan

melléknév
 • érvénytelen, időszerűtlen, lényegtelen, érdektelen, almás (szleng)

tódít

ige
 • túloz, nagyot mond, nagyít (tájnyelvi), lódít, megtold, nagyzol, hazudik, hazudozik, füllent, gurít (bizalmas), háryjánoskodik, űz-fűz (tájnyelvi), linkel (szleng)

villa1

főnév
 • vella (tájnyelvi), gábli (régies)
 • vasvilla
 • (jelzőként): villányi, egy villára való
 • (szaknyelvi): agancs, szarv, címer (régies), ágazat (régies)

termeszt

ige
 • nevel, növeszt, szaporít

szervezet

főnév
 • életműség (régies), organizmus (idegen)
 • fizikum, alkat
 • apparátus, közület, intézmény, egyesülés, társaság, testület, egyesület, cég, organizáció (idegen)
 • gépezet
 • felépítés, rendszer, tagozódás, kötelék

totojázik

ige
 • bíbelődik, piszmog, szöszmötöl, vacakol, tetvészkedik (durva), szarakodik (durva), gatyázik (szleng), lacafacázik (bizalmas)

viszontlátásra

módosítószó
 • viszlát, csaó (bizalmas), agyő (bizalmas), pá, alászolgája