szűcs szinonimái

főnév
 • bundár (régies), szőcs (tájnyelvi)

További hasznos szavak a szinonimaszótárból

mutatószám

főnév
 • jelzőszám, indexszám, index, mérőszám

megfigyelő I.

melléknév
 • néző, bámészkodó, leselkedő, kukkoló (szleng)
A szinonimaszótárban megtalálhatóak a szűcs szinonimái és még több tízezer, szóban és írásban is használt gyakori, illetve kevésbé használt szó rokon értelmű szavai. Az egyes szavak és szinonimák értelmezésében és megértésében további segítséget nyújt, hogy a szótárban egymástól elválasztva, csoportosítva láthatóak az egyes előfordulási témakörök és szófajok szerinti magyarázatok, jelentések.

szivar

főnév
 • (szleng): cigaretta, koporsószeg (tréfás)
 • kábítószeres cigaretta, dzsoint (szleng)
 • (szleng): férfi, alak, pasas (bizalmas), pacák (szleng), ipse (bizalmas), tag (szleng), krapek (szleng), fickó, fej (bizalmas), muksi (szleng), pofa (szleng), pali (bizalmas)

strand

főnév
 • strandfürdő, fürdő
 • vízpart, szabad strand

sodor

ige
 • visz, hömpölyget, magával ragad, taszít, juttat, kerget
 • fúj, kavar, kever
 • pödör, peder (tájnyelvi), serít (tájnyelvi), sirít (tájnyelvi), fodor (régies), fon, csavar, cseder (tájnyelvi), csadar (tájnyelvi), binderget (tájnyelvi), fontyorít (tájnyelvi), teker
 • (tésztát): nyújt, lapít (tájnyelvi)

rendfokozat

főnév
 • rang, sarzsi (bizalmas)

szökdécsel

ige
 • szökdel, szökdös (tájnyelvi), ugrándozik, ugrál, ugrabugrál, fickándozik

tejbedara

főnév
 • tejbegríz, tejbekása, tejbepapi (bizalmas)

piroslik

ige
 • vöröslik, vereslik, izzik, pirul (régies)

pénztelen

melléknév
 • szegény, nincstelen, pénzszegény, költségtelen (tájnyelvi), szűkölködő, eladósodott, ínségeskedő, nyomorgó, nélkülöző, kispénzű, sóher (bizalmas)

megtanít

ige
 • elsajátíttat, betanít, megismertet, kioktat
 • (valamire): rászoktat, ránevel

potya II.

főnév
 • ingyenlakoma

tendenciózus

melléknév
 • célzatos, szándékolt, meggondolt, kiszámított, előkészített, irányzatos
 • elfogult, részrehajló, rosszindulatú, egyoldalú, propagandisztikus (idegen), intenciózus (régies)

tökmag

főnév
 • vakarcs, csöppség, töpörtyű (bizalmas), kisember, babszem, törpe (bizalmas), seggdugasz (durva), porbafingó (durva), padláb (tájnyelvi), potyszem (tájnyelvi)

holnap II.

főnév
 • következő nap
 • jövő, jövendő

zömök

melléknév
 • keménykötésű, izmos, erőteljes
 • vaskos, tömzsi, mokány, köpcös, piknikus, renkesz (tájnyelvi), zsufa (tájnyelvi)

várakozik

ige
 • vár, áll, parkol, vesztegel, rostokol, ácsorog, álldogál, időz, időt tölt, öli az időt, strázsál, silbakol (régies), dekkol (szleng), szobrozik (szleng), darvadozik (tájnyelvi), kustorog (tájnyelvi), várítkozik (tájnyelvi)
 • pihen, pihenőt tart
 • kivár, kitart, marad, ott marad
 • parkírozik

szükséges

melléknév
 • kellő, kívánatos, indokolt, muszáj, helyénvaló, elengedhetetlen, nélkülözhetetlen, elkerülhetetlen, óhatatlan, elmaradhatatlan, szükségszerű, szükségképpeni
 • fontos, létfontosságú

színpompa

főnév
 • színesség, tarkaság, színgazdagság, színorgia (választékos)
 • gazdagság, változatosság, sokféleség

tárgytalan

melléknév
 • érvénytelen, időszerűtlen, lényegtelen, érdektelen, almás (szleng)

vállalatvezető

főnév
 • igazgató, főnök, vezér, fejes (szleng), góré (szleng), direktor, diri (bizalmas)

takarékpénztár

főnév
 • bank, takarék, sparkassza (régies)

sürgés-forgás

főnév
 • jövés-menés, ide-oda járkálás, mozgalmasság, nyüzsgés, forgatag, tevés-vevés, mozgolódás, igyekezet, buzgalom, sietség, lótás-futás, felhajtás, sürgölődés, fontoskodás, hűhó, hajcihő (bizalmas), sűrítés (tájnyelvi), serítés (tájnyelvi)

tavaszi

melléknév
 • kikeleti
 • (ruha): átmeneti

vámvizsgálat

főnév
 • vámkezelés
 • elvámolás