tárcsáz szinonimái

ige
 • hív, telefonál, felcsörög (bizalmas), odacsörög (bizalmas)
 • (talajt): porhanyít, feltör

További hasznos szavak a szinonimaszótárból

ortodox

melléknév
 • görögkeleti
 • igazhitű, óhitű
 • konvencionális, hagyományos, maradi, vaskalapos

fehérfagyöngy

főnév
 • enyvbogyó, madárlép (tájnyelvi)
A szinonimaszótárban megtalálhatóak a tárcsáz szinonimái és még több tízezer, szóban és írásban is használt gyakori, illetve kevésbé használt szó rokon értelmű szavai. Az egyes szavak és szinonimák értelmezésében és megértésében további segítséget nyújt, hogy a szótárban egymástól elválasztva, csoportosítva láthatóak az egyes előfordulási témakörök és szófajok szerinti magyarázatok, jelentések.

szűnik

ige
 • csökken, alábbhagy, csillapodik, enyhül, múlik, csendesedik, csendesül, halkul, csitul, mérséklődik, múlófélben van
 • oszlik, tisztul
 • abbamarad, elmúlik, leáll

számvetés

főnév
 • számítás, kalkuláció, számolás, komputáció
 • elszámolás, számadás, számtartás (régies)
 • mérlegelés, tervezés
 • leszámolás, felelősségre vonás, számonkérés
 • (régies): számtan, számolás

szabadon

határozószó
 • függetlenül, akadálytalanul, kötetlenül, önállóan, korlátlanul, korlátozásmentesen, önként, önszántából, tartózkodás nélkül, fakultatívan
 • szabadlábon
 • nyíltan, kereken, fesztelenül, leplezetlenül, őszintén, nyilvánosan

rosszaság

főnév
 • használhatatlanság, helytelenség
 • rosszindulat, komiszság, gonoszság, latorság (régies), rosszhiszeműség, romlottság, elvetemültség
 • rosszalkodás, pajkosság, pajkoskodás, csintalankodás, csintalanság, rendetlenkedés, helytelenkedés (tájnyelvi), ördögség (tájnyelvi)
 • csíny, csínytevés, gazság
 • csibész, rosszcsont, imposztor

tanácskozás

főnév
 • értekezlet, értekezés, megbeszélés, összejövetel, ülés, gyűlés, eszmecsere, tárgyalás, ankét, paláver (bizalmas), konferencia, kongresszus, konzílium (szaknyelvi), konzultáció, konzultálás, szeminárium (régies), kollokvium, szimpózium (idegen)
 • szinódus (idegen), zsinat
 • konklávé (idegen)

tetemes

melléknév
 • nagy, nagyarányú, jókora, számottevő, meglehetős (tájnyelvi), csinos (összeg), szép, komoly, jelentős, jelentékeny, tekintélyes, roppant, hatalmas, óriási

progresszív

melléknév
 • haladó, élenjáró
 • emelkedő, növekvő
 • fokozatos
 • (szaknyelvi): előreható (hasonulás)

porít

ige
 • porrá tör, morzsol, elporlaszt, porlaszt, pulverizál (szaknyelvi), őröl, aprít, szétzúz, elmállaszt

merészség

főnév
 • bátorság, vakmerőség, elszántság, mersz, kurázsi (bizalmas), vitézség, hősiesség, halálmegvetés, legénykedés, hősködés
 • arcátlanság, szemtelenség, pimaszság, elbizakodottság, pofátlanság, impertinencia (idegen)
 • szemérmetlenség, kihívóság, bujaság

ragtapasz

főnév
 • tapasz, sebtapasz, leukoplaszt, flastrom (régies)

tisztség

főnév
 • beosztás, munkakör, foglalkozás, feladatkör, funkció, tiszt, szék (régies), hatáskör, pozíció, rang, poszt, polc (bizalmas), hivatal, offícium (idegen)
 • megbízatás, feladat
 • szerep, kötelesség, kötelezettség

turcsi

melléknév
 • (bizalmas): pisze, fitos
 • tömpe

idején

határozószó
 • jókor, idejében, idejekorán, időben, a kellő időben, időnek idejében (tájnyelvi)
 • előre

verő I.

melléknév
 • dobogó, lüktető, pulzáló

tárgyilagosság

főnév
 • objektivitás
 • elfogulatlanság, pártatlanság, előítélet-mentesség, semlegesség, józanság

szutyok

főnév
 • piszok, mocsok, kosz, szenny, retek
 • bagólé, pipamocsok

tengerszem

főnév
 • tavacska, hegyi tó, krátertó

vékonya, véknya

főnév
 • (valakinek, valaminek): lágyék, oldal, szügy

távbeszélőkészülék

főnév
 • telefon, telefonkészülék, telefonállomás, távrecsegő (tréfás)

szavazás

főnév
 • választás, voksolás
 • döntés

terméketlen

melléknév
 • eredménytelen, terméketlen, sikertelen, elégtelen, hiábavaló, hatástalan, haszontalan, hasztalan, kárba veszett, ineffektív (idegen), improduktív
 • (föld): sovány, rossz, kopár, sivár, puszta, kietlen, parlag, ugar, megműveletlen
 • meddő, magtalan, nemzésképtelen, fogamzásképtelen, ivartalanított, csírátlanított, steril

veretes

melléknév
 • patinás, antik, értékes