szutyok szinonimái

főnév
 • piszok, mocsok, kosz, szenny, retek
 • bagólé, pipamocsok

További hasznos szavak a szinonimaszótárból

szörp

főnév
 • ivólé, szirup, limonádé, gyümölcslé

juhászgazda

főnév
 • számadó (régies), bacsó (tájnyelvi)
A szinonimaszótárban megtalálhatóak a szutyok szinonimái és még több tízezer, szóban és írásban is használt gyakori, illetve kevésbé használt szó rokon értelmű szavai. Az egyes szavak és szinonimák értelmezésében és megértésében további segítséget nyújt, hogy a szótárban egymástól elválasztva, csoportosítva láthatóak az egyes előfordulási témakörök és szófajok szerinti magyarázatok, jelentések.

szitok

főnév
 • szitokszó, szitkozódás, szidalom, káromkodás, gyalázkodás, mocskolódás
 • (tájnyelvi): átkozódás
 • átok

stoplámpa

főnév
 • féklámpa, hátsó lámpa

smink

főnév
 • sminkelés, arcfestés, kendőzés (régies)
 • arcfesték, festék, szépítőszer, kendőzőszer (régies)
 • maszk

rendezett

melléknév
 • áttekinthető, érthető, világos, logikus, összefüggő, koherens (szaknyelvi), tiszta, olvasható
 • ápolt, gondozott, jól fésült, nett
 • tisztes, megállapodott, kiegyensúlyozott, konszolidált, stabil
 • fegyelmezett, katonás, engedelmes, összeszedett

szöges

melléknév
 • (régies): szögletes
 • (ellentét): végletes, poláris (szaknyelvi), sarkalatos, szélsőséges, sarkellenes (régies)

tehetetlenség

főnév
 • mozgásképtelenség, bénultság, bénaság
 • impotencia, képtelenség
 • gyengeség, erőtlenség, cselekvőképtelenség
 • alkalmatlanság, ügyefogyottság, ügyetlenség, esetlenség, erélytelenség, határozatlanság, tanácstalanság, hasznavehetetlenség, gyámoltalanság, tompultság

pirítós

főnév
 • cigányrostélyos (tájnyelvi), piritós kenyér, toast

pénzszűke

főnév
 • pénzhiány, szegénység, szükség, ínség

megtámad

ige
 • nekitámad, rátámad, ráront, rátör, megrohamoz, megrohan, megostromol, nekimegy, nekiesik, rajtaüt, kikezd (valakivel), kezet emel (valakire), bántalmaz, inzultál, támadást intéz
 • tönkre tesz, megrongál, roncsol, korrodál
 • vitat, kétségbe von, megkérdőjelez
 • megfellebbez, megpeticionál (régies)

pótszék

főnév
 • pótülés

templomozás

főnév
 • (tájnyelvi): istentisztelet, mise, igehirdetés, áhítat

tőkés

melléknév, főnév
 • tőkepénzes, pénztőkés, pénzember, kapitalista, burzsoá, burzsuj (régies)

holdvilágos

melléknév
 • holdas, holdfényes, hold világította (régies)
 • romantikus, ábrándos, ábrándozó

zöldike

főnév
 • csokrocska, csokrosinda, liliomzöld, compó (tájnyelvi)

ványadt

melléknév
 • satnya, sovány, gyenge, beteges, vézna, nyápic, girhes, sorvadt, csenevész, sápadt, bágyadt, fonnyadt, gánnyadt (tájnyelvi), keszeg (bizalmas), vékonydongájú, csont és bőr, egyszálbélű, elaszott, gyatra, hitvány

szűklátókörűség

főnév
 • korlátoltság, szemellenzősség, kicsinyesség, provincializmus

színművész

főnév
 • színész, aktor (régies), teátrista (régies), színjátszó (régies), előadóművész, Thália papja (választékos)

tárgyilagos

melléknév
 • objektív
 • elfogulatlan, pártatlan, józan, korrekt, részrehajlatlan, előítélet-mentes, semleges

vall

ige
 • állít, mond, tart, kijelent, hisz
 • kiáll (valami mellett), bizonygat, kardoskodik (valami mellett), tanúbizonyságot tesz, igazol, erősítget
 • tanúsít, tanúskodik, vallomást tesz, énekel (szleng), köp (szleng)
 • bevall, beismer, elismer, gyón, beszél (bizalmas), köp (szleng)
 • feltár, felfed, kinyilvánít

takaratlan

melléknév
 • leplezetlen, kendőzetlen, álcázatlan, nyílt, egyenes

süllyed

ige
 • süpped, alább száll, merül, ereszkedik, leszáll
 • lemerül, alámerül
 • apad, alacsonyabb lesz
 • csökken, gyengül, semmivé lesz, fogy, fogyatkozik, megcsappan
 • alábbhagy, csillapodik
 • esik, csúszik, hanyatlik, züllik, romlik, veszít értékéből, lealacsonyodik

tátott

melléknév
 • kitátott, eltátott, nyitott, kitárt

vámnyilatkozat

főnév
 • vámbevallás, vámjegyzék