tisztség szinonimái

főnév
 • beosztás, munkakör, foglalkozás, feladatkör, funkció, tiszt, szék (régies), hatáskör, pozíció, rang, poszt, polc (bizalmas), hivatal, offícium (idegen)
 • megbízatás, feladat
 • szerep, kötelesség, kötelezettség

További hasznos szavak a szinonimaszótárból

már

határozószó
 • immár (választékos), immáron (tájnyelvi)
 • valamikor, régebben, egykor
 • tudniillik, mármint, azaz, vagyis

egyezik

ige
 • összeillik, összehangzik, egybevág, egybeesik, fedi egymást, egálban van, azonos, hasonlít (valamihez), megy (valamihez), passzol (bizalmas), klappol (idegen), kvadrál (régies), korrespondeál (régies), harmonizál(valamitől)
 • (tájnyelvi): egyetért, megfér (valakivel), összefér (valakivel), jóban van (valakivel), kijön (valakivel)
 • (régies): egyezkedik, alkudozik, tárgyal
A szinonimaszótárban megtalálhatóak a tisztség szinonimái és még több tízezer, szóban és írásban is használt gyakori, illetve kevésbé használt szó rokon értelmű szavai. Az egyes szavak és szinonimák értelmezésében és megértésében további segítséget nyújt, hogy a szótárban egymástól elválasztva, csoportosítva láthatóak az egyes előfordulási témakörök és szófajok szerinti magyarázatok, jelentések.

ténykedés

főnév
 • cselekvés, eljárás, ügyködés, cselekedet, tevékenység, működés, munkálkodás, intézkedés, ügyintézés

szivattyú

főnév
 • pumpa, szivárvány (tájnyelvi)
 • légszivattyú

szeszély

főnév
 • hóbort, bolondéria, rigolya, fakszni (bizalmas), rapli (bizalmas), bogár, tücsök (régies), dili, passzió (bizalmas), habók (tájnyelvi), hepp (szleng)
 • vesszőparipa
 • csapongás, ingatagság, kedélyhullámzás

srác

főnév
 • fiú, kölyök, fickó, siheder, kiskrapek (szleng), klambó (szleng)
 • gyerek, gyermek, gyerkőc (bizalmas), csemete (bizalmas), lurkó, nebuló, taknyos (bizalmas), skac (szleng), nyikhaj (pejoratív), süvölvény

tétova I.

határozószó
 • (régies): ide-oda, erre-arra
 • tétován, tétovázva, bizonytalanul, habozva, határozatlanul

turpisság

főnév
 • ravaszság, csalárdság, csalafintaság, huncutság, kópéság
 • megtévesztés, félrevezetés, mesterkedés

részvényes

főnév
 • részvénytulajdonos, akcionárius (régies), résztulajdonos

rekonstruál

ige
 • helyreállít, helyrehoz, újjáalkot, újjáépít
 • restaurál
 • kikerekít, kiegészít

nagyfokú

melléknév
 • nagyarányú, nagymérvű (választékos), nagymértékű, kiterjedt, fokozott, felfokozott, intenzív, súlyos, nagy, magas fokú, erős, kirívó
 • túlságos, feltűnő, határtalan, kimondhatatlan, szertelen
 • hathatós, mélyreható, beható, mély

rosszcsont

főnév
 • csibész, gézengúz, pernahajder, ördögadta, himpellér, lókötő, semmirekellő, rosszaság

ugyan I.

határozószó
 • (régies): nagyon, ugyancsak, felettébb, fölöttébb, erősen, jól, alaposan, derekasan
 • (bizalmas): valóban, igazán, éppen, éppenséggel
 • aztán, bizony

valahára

határozószó
 • végre, sokára, csakhogy, elvégre (régies), nagy sokára
 • majd, valamikor, egykor

jegyes1

főnév
 • mátka, jövendőbeli
 • szíve választottja
 • ara, menyasszony
 • vőlegény

zárolt

melléknév
 • befagyasztott, hozzáférhetetlen, lefoglalt

titok

főnév
 • rejtély, rejtelem, homály, misztérium, talány, enigma (idegen), rejtegetnivaló
 • zsákbamacska
 • hittitok

templomozás

főnév
 • (tájnyelvi): istentisztelet, mise, igehirdetés, áhítat

trágya

főnév
 • istállótrágya, ganéj (tájnyelvi), ganaj (tájnyelvi), szerves trágya
 • műtrágya, talajjavító, tápsó, komposzt (szaknyelvi), poszmet, aszag (tájnyelvi)
 • (régies): fűszer, ízesítő

vonat2

főnév
 • szerelvény (szaknyelvi), vasparipa (tájnyelvi), trén (régies), bársonycsikó (tájnyelvi), masina (régies)
 • vasút

toronyiránt

határozószó
 • egyenesen, egyenest, előre, általskeresztül (tájnyelvi)

szolidaritás

főnév
 • összetartás, bajtársiasság, testvériség, kollegialitás (idegen), közösségvállalás

tudományos

melléknév
 • tudós
 • tervszerű, szabályszerű, módszeres, rendszeres, szakszerű, szakavatott, oknyomozó, pragmatikus
 • kritikai (kiadás)

zápor

főnév
 • záporeső, zuhé, zuháré (tájnyelvi), futó eső, felhőszakadás
 • eső, csapadék