szoprán szinonimái

főnév
 • diszkant (szaknyelvi), koloratúrszoprán (szaknyelvi)

További hasznos szavak a szinonimaszótárból

költekezik

ige
 • pazarol, pocsékol, elveri a pénzt, kiköltekezik (szleng), mélyen a zsebébe nyúl, ürül a tárcája, nyakára hág a pénznek, nagyúri módon él, nagy lábon él, szórja a pénzt, éli világát, költségekbe veri magát, kiadásokba veri magát, megnyitja erszényét, elharácsol (régies), költségeskedik (tájnyelvi) Sz: az ablakon szórja ki a pénzt; lapáttal kellene neki merni a pénzt, akkor se volna elég

szervál2

főnév
 • bozótmacska, tigrismacska
A szinonimaszótárban megtalálhatóak a szoprán szinonimái és még több tízezer, szóban és írásban is használt gyakori, illetve kevésbé használt szó rokon értelmű szavai. Az egyes szavak és szinonimák értelmezésében és megértésében további segítséget nyújt, hogy a szótárban egymástól elválasztva, csoportosítva láthatóak az egyes előfordulási témakörök és szófajok szerinti magyarázatok, jelentések.

szétfoszlik

ige
 • szétmegy, szétmállik, elrongyolódik, szétrongyolódik, elkopik
 • semmivé lesz, szertefoszlik, megsemmisül, eltűnik

sokan

határozószó
 • számosan, többen, nagy számmal, nagy számban, tömegesen, tömegével, százával, ezrével

semmiházi II.

főnév
 • senkiházi, jöttment, sehonnai, naplopó, mihaszna, semmirekellő, léhűtő, ingyenélő, széltoló (bizalmas)
 • csirkefogó, bitang

ratifikál

ige
 • (szaknyelvi): törvénybe iktat, becikkelyez, jóváhagy, megerősít, érvénybe helyez, szentesít, érvényesít, elismer

szivarfa

főnév
 • bigebecő (tájnyelvi), trombitafa

tarlórépa

főnév
 • takarmányrépa, fehérrépa (tájnyelvi), kerekrépa (tájnyelvi)

pénzösszeg

főnév
 • pénz, summa (bizalmas), nyalókapénz (szleng)
 • tét

partner

főnév
 • társ, barát, pár, kedves, szerető, élettárs, vágytárs (régies)
 • üzlettárs, kolléga
 • szövetséges
 • táncpartner
 • (szaknyelvi): ellenfél, küzdőfél, küzdőtárs

megparancsol

ige
 • elrendel, meghagy, parancsba ad, parancsot ad, rendelkezik, utasít, kiad (parancsot), megszab, felhív, felszólít, lelkére köt, meghagyakol (tájnyelvi)

plébánia

főnév
 • paplak, papház, parókia, plébániahivatal
 • egyházközség, eklézsia

teafőző

főnév
 • szamovár
 • teáskanna

titokzatos

melléknév
 • rejtélyes, rejtelmes, talányos, kiismerhetetlen, kifürkészhetetlen, megfejthetetlen, megmagyarázhatatlan, okkult, enigmatikus (idegen), misztikus, kabalisztikus (idegen), ezoterikus (szaknyelvi)

himbál

ige
 • lóbál, lenget, hintáztat, csinbáz (régies), ringat, lógáz, lógingál (tájnyelvi), lótyikál (tájnyelvi), hajcál (tájnyelvi), hőcögtet (tájnyelvi), inogtat (tájnyelvi)

völgy

főnév
 • völgység, mélyedés, barázda
 • szakadék, hasadék, szoros, hegyszoros, szurdok, kanyon, aszó (szaknyelvi), hajlat, dolina (idegen)

váj

ige
 • ás, fúr, kotor, kapar
 • bányászik
 • mélyít, mélyent (tájnyelvi)
 • piszkál, turkál, vájkál

szorgalom

főnév
 • igyekezet, szorgosság, szorgalmatosság, iparkodás, igyekvés, buzgalom, buzgóság, serénység, ipar (tájnyelvi), hangyaszorgalom, vasszorgalom

szervetlen

melléknév
 • élettelen
 • anorganikus (idegen)(idegen)
 • összefüggéstelen

tallér

főnév
 • máriás, ezüstpénz
 • koronaarany

ütőkártya

főnév
 • ász, adu, tromf (régies), sláger (bizalmas)
 • érv, bizonyíték

szpíker

főnév
 • rádióbemondó, bemondó

sötétlik

ige
 • feketéllik

tanújel

főnév
 • bizonyíték, bizonyság, nyom, dokumentum, igazolás

vagdos

ige
 • aprít, vagdal, darabol, kaszabol, metél, szabdal, nyirbál, nyiszál, szeletel, trancsíroz
 • farigcsál