vagdos szinonimái

ige
 • aprít, vagdal, darabol, kaszabol, metél, szabdal, nyirbál, nyiszál, szeletel, trancsíroz
 • farigcsál

További hasznos szavak a szinonimaszótárból

fullánk

főnév
 • furdalék (régies)
 • méregfog
 • sértés, bántás
 • bántódás, keserűség, sértődöttség, sértődés, méreg, tövis, tüske

szárazföld

főnév
 • föld, száraz, világrész, kontinens (idegen), szárazulat (régies)
A szinonimaszótárban megtalálhatóak a vagdos szinonimái és még több tízezer, szóban és írásban is használt gyakori, illetve kevésbé használt szó rokon értelmű szavai. Az egyes szavak és szinonimák értelmezésében és megértésében további segítséget nyújt, hogy a szótárban egymástól elválasztva, csoportosítva láthatóak az egyes előfordulási témakörök és szófajok szerinti magyarázatok, jelentések.

utánzat

főnév
 • másolat, imitáció, reprodukció, repró, kópia
 • hamisítvány, dublett (szaknyelvi), mása (valaminek)
 • hasonmás, fakszimile

tesped

ige
 • tétlenkedik, henyél, lustálkodik, hever, lesped (tájnyelvi), teng-leng, heverészik, lebzsel, lébecol

teljesség

főnév
 • épség, sértetlenség, csorbítatlanság, összesség, hiánytalanság, totalitás (idegen), tökéletesség

szomjúság

főnév
 • szomj (választékos)
 • vágyakozás

üresség

főnév
 • semmi, vákuum (idegen)
 • űr
 • sivárság, kifejezéstelenség, tartalmatlanság, laposság, banalitás

vérrokonság

főnév
 • atyafiság (régies), vérség (régies), rokonság, pereputty (bizalmas)

szakáll

főnév
 • legénytoll (tréfás), borosta (bizalmas), tokataréj (tréfás), pofaszőr (durva), bárba (tájnyelvi), burnyak (tájnyelvi)
 • (növényé): bajusz, toklász

suhanc

főnév
 • serdülő, siheder, kamasz, süvölvény, srác, cangaló (tájnyelvi), lőcpőc (tájnyelvi), suhancár (tájnyelvi), surbankó (tájnyelvi), suttyó (tájnyelvi)
 • legényke, fiatalember

öltözet

főnév
 • ruházat, ruha, ruhanemű, toalett, viselet, gála, ornátus (idegen), öltözék, mez, ancúg (bizalmas), kosztüm, szerelés (szleng), szerkó (szleng), cucc (bizalmas), bőr (szleng)

százalékos

melléknév
 • percentuális (idegen), száztóli (régies), percentes (tájnyelvi)

vevőközönség

főnév
 • vásárlóközönség, vevőkör

zárkózott

melléknév
 • tartózkodó, visszahúzódó, elhúzódó, magának való, nem barátkozó, emberkerülő, bizalmatlan, megközelíthetetlen, mufurc, aszociális (szaknyelvi), mizantróp, társaságkerülő, introvertált (idegen), elszigetelődő, hallgatag, kimért, bátortalan

kielégít

ige
 • megfelel, eleget tesz, teljesít, begyőz (tájnyelvi)
 • megfizet, kártalanít, kifizet, kiegyenlít
 • kiél
 • kielégülést nyújt, elélveztet (szleng)

vágy

főnév
 • vágyakozás, vágyódás, nosztalgia, törekvés, nisus (idegen), kívánság, kívánalom, szomj (régies), viszketegség (pejoratív)
 • libidó (idegen), kény, óhaj, sóvárgás, áhítozás, epedés
 • elképzelés, ábránd, délibáb, vágyálom

urizál

ige
 • uraskodik, urat játszik, adja az urat, előkelősködik

végez

ige
 • befejez, bevégez, megcsinál, berekeszt, végére ér
 • (valakivel): leszámol, megöl, elintéz, kipusztít, kinyiffant (szleng)
 • leráz, elutasít, szakít (valakivel)
 • (tevékenységet): kifejt, űz, teljesít, csinál, művel, tesz, ellát, gyakorol, folytat, cselekszik(valamivel)
 • határoz, elhatároz, dönt, eldönt
 • elrendel(bizalmas)

valódi

melléknév
 • igazi, őszinte, valós, hiteles, hamisítatlan, eredeti, originális, tősgyökeres, tőrőlmetszett, született, autentikus, virtigli (bizalmas), igazolt, saját kezű, igazándi (tájnyelvi)
 • vérbeli
 • természetes, élethű, egyszerű, keresetlen, mesterkéletlen, közvetlen
 • tényleges, valóságos, effektív

tiktakol

ige
 • ketyeg, jár, perceg, pötyög, ketyetel (tájnyelvi), klattyog (tájnyelvi), pityeg (tájnyelvi), kotyog (tájnyelvi)
 • ver, üt

velőtrázó

melléknév
 • éles, átható, erős, fülsértő, fülsiketítő, metsző, ijesztő, szívet tépő, megrendítő