váj szinonimái

ige
 • ás, fúr, kotor, kapar
 • bányászik
 • mélyít, mélyent (tájnyelvi)
 • piszkál, turkál, vájkál

További hasznos szavak a szinonimaszótárból

internacionalizmus

főnév
 • nemzetköziség

felsőbbrendű

melléknév
 • magasabb rendű, fejlettebb, tökéletesebb, különb, értékesebb
 • természetfölötti
A szinonimaszótárban megtalálhatóak a váj szinonimái és még több tízezer, szóban és írásban is használt gyakori, illetve kevésbé használt szó rokon értelmű szavai. Az egyes szavak és szinonimák értelmezésében és megértésében további segítséget nyújt, hogy a szótárban egymástól elválasztva, csoportosítva láthatóak az egyes előfordulási témakörök és szófajok szerinti magyarázatok, jelentések.

utcaseprő

főnév
 • úttisztító, köztisztasági alkalmazott

testőrség

főnév
 • testőrcsapat, gárda (régies), kíséret

templomozás

főnév
 • (tájnyelvi): istentisztelet, mise, igehirdetés, áhítat

szórakozás

főnév
 • mulatság, időtöltés, kikapcsolódás, hepaj (szleng), vígság, kedvtelés, passzió (bizalmas)
 • (régies): szórakozottság

üstöllést

főnév
 • (tájnyelvi): azonnal, rögtön, tüstént, íziben (tájnyelvi), most

versíró

főnév
 • költő, poéta, dalnok, versszerző (régies), verscsináló, versfaragó, fűzfapoéta

szaklap

főnév
 • szakfolyóirat, folyóirat

summás

főnév
 • cseléd, szolgáló, (mezőgazdasági) idénymunkás, vándormunkás, zsellér

önbecsülés

főnév
 • önérzet, öntudat, büszkeség

szédítő

melléknév
 • kábító, bódító, mákonyos (régies)
 • szédületes, kápráztató, elvakító, rendkívüli, elképesztő, lenyűgöző, mámorosító

vézna

melléknév
 • nyápic, nyiszlett (bizalmas), girhes, sovány, csenevész, cingár, keszeg (bizalmas), hitvány, vékonypénzű, vékonydongájú, zörgő csontú, csont és bőr, nyamvadt, ványadt, beteges, erőtlen, satnya, nyüszüge, vilizna (tájnyelvi), girbics (tájnyelvi), vakarcs, gernya (tájnyelvi)

zászlós I.

melléknév
 • lobogós, fellobogózott

kiereszt

ige
 • kienged, kibocsát, csapol, kifolyat, megcsapol
 • útnak ereszt, elbocsát, elenged, kiszabadít, felszabadít
 • kihoz (bizalmas), megléptet (szleng)
 • szabadon enged, szabadlábra helyez
 • szabadjára enged
 • (ruhát): bővít, tágít, kienged

vakáció

főnév
 • szünidő, szünet
 • nyár, szabadság, pihenés, pihenő
 • nyaralás(bizalmas)

utál

ige
 • undorodik, irtózik, iszonyodik, idegenkedik, borzad, visszaborzad Sz: kiveri a hideg tőle; borsódzik a háta tőle; hideglelést kap tőle; elhányja magát tőle; ki lehet vele kergetni a világból; se teste, se lelke nem kívánja
 • ellenszenvet érez (valaki iránt), ki nem állhat, nem szenvedhet, megvet, gyűlöl, rühell (bizalmas) Sz: a háta közepére se kívánja; akkor lássam, mikor a hátam közepét; diót törne a homlokán, úgy szereti; ha eléri, szemét kikörmöli; ki lehetne kergetni a világból (valamivel); megfojtaná egy kanál vízben; örülnek neki, mint a büdösféregnek; szereti, mint a tiszahátiak az árvizet; szereti, mint a macska a sarat; szereti, mint a vak a gödröt; szereti, mint a fogfájást; szereti, mint eb a macskát; szereti, mint ördög a tömjént; úgy szereti, mint a seggében a tövist; úgy szereti, mint a hideglelést; utálja, mint a bűnt

végigtapogat

ige
 • megtapogat, megérint, megfogdos

válságos

melléknév
 • súlyos, kritikus, nehéz, viszontagságos, fenyegető, szorongató
 • sorsdöntő, viharos, veszélyes

tipeg

ige
 • totyog, tipereg (tájnyelvi), tipeg-topog
 • jár

vendégszerető

melléknév
 • vendégmarasztaló, szíves, barátságos, jótékony, vendéglátó, társaságkedvelő, nyájas