ratifikál szinonimái

ige
 • (szaknyelvi): törvénybe iktat, becikkelyez, jóváhagy, megerősít, érvénybe helyez, szentesít, érvényesít, elismer

További hasznos szavak a szinonimaszótárból

szemle

főnév
 • megszemlélés, inspekció (idegen), ellenőrzés, vizsgálat, felülvizsgálat
 • szemügyre vétel, megtekintés, szemrevételezés, megspektálás (régies), áttekintés, számbavétel
 • mustra (régies), mustrálás (régies), felvonulás, parádé, processzió (régies), seregszemle, díszszemle, felsorakozás
 • recenzió (szaknyelvi), ismertetés, referátum (szaknyelvi)

bérlemény

főnév
 • bérlakás
 • haszonbérlet, bérlet, árenda (régies)
A szinonimaszótárban megtalálhatóak a ratifikál szinonimái és még több tízezer, szóban és írásban is használt gyakori, illetve kevésbé használt szó rokon értelmű szavai. Az egyes szavak és szinonimák értelmezésében és megértésében további segítséget nyújt, hogy a szótárban egymástól elválasztva, csoportosítva láthatóak az egyes előfordulási témakörök és szófajok szerinti magyarázatok, jelentések.

pulyka

főnév
 • tengeritik (régies)
 • (szleng): nő, lány

pakolás

főnév
 • csomagolás
 • (szaknyelvi): tömítés, burkolás
 • borogatás
 • arcpakolás, maszk, szépségmaszk

összehasonlít

ige
 • összemér, egybevet, összevet, viszonyít, kollacionál (régies), komparál (idegen), összenéz, párhuzamba állít, párhuzamot von, hasonlít, hozzámér, egyeztet, azonosít, összeegyeztet, szembeállít, összeolvas, ellenőriz

nyolcszög

főnév
 • oktogon (választékos)

rajtaüt

ige
 • megrohan, meglep, rátámad, rátör, letámad, megtámad, nekiront, ráront, megostromol, megrohamoz, lecsap, rajtacsap (régies), megüt (régies), rajtahajt (régies)

rózsa

főnév
 • rózsaszál, rózsabimbó, rózsabokor, rózsafa
 • vadrózsa, csipkerózsa
 • szórófej, zuhanyrózsa, zuhanytárcsa (szaknyelvi)
 • (vkinek a rózsája): szerelmese, kedvese
 • pír, pirosság
 • lázrózsa
 • (jelzőként): rózsás, rózsapiros, piros

monda

főnév
 • elbeszélés, rege, történet, legenda, história, mese

millenáris

főnév
 • ezeréves, ezredévi

köszöntő II.

főnév
 • jókívánság, köszöntés, üdvözlés, üdvözlet

főnév
 • tett, cselekedet, munka
 • kreáció, készítmény, csinálmány
 • műalkotás, alkotás
 • műremek, remekmű, mestermű, gyöngyszem
 • opus (választékos), szerzemény, zenemű, zenedarab, darab, zeneszám, kompozíció, elmeszülemény (pejoratív)
 • gyár, üzem

sakkhúzás

főnév
 • lépés, húzás
 • fogás, mesterfogás, csel

statiszta

főnév
 • segédszínész, mellékszereplő, figuráns (régies)

fényképalbum

főnév
 • fotóalbum

tiktakol

ige
 • ketyeg, jár, perceg, pötyög, ketyetel (tájnyelvi), klattyog (tájnyelvi), pityeg (tájnyelvi), kotyog (tájnyelvi)
 • ver, üt

szórakozás

főnév
 • mulatság, időtöltés, kikapcsolódás, hepaj (szleng), vígság, kedvtelés, passzió (bizalmas)
 • (régies): szórakozottság

ravasz

melléknév
 • ravaszdi, ravaszkás, agyafúrt, furfangos, álnok, fifikus, fineszes (szleng), firkás (szleng), dörzsölt (bizalmas), cseles, fortélyos, csalafinta, ördöngös, körmönfont, kitanult, rafinált, rafinírozott (régies), ármányos, furmányos, hétpróbás, firnyákos (szleng), fúrtagyú (régies), fúrteszű (régies), trükkös (bizalmas), simlis (szleng), sumák (szleng), fondorlatos (választékos), fondor lelkű (választékos), rókalelkű, bogáncseszű (tájnyelvi), tekeres-facsaros (tájnyelvi) Sz: átlépi a szelet; az ördögöt is be tudja meszelni; az oroszlánbőrt rókabőrrel toldja; bérbe szegődött a rókához; cigánykanállal eszik; csavaros az esze; ebhájjal kenték meg az alfelét; elöl-hátul szemfüles; érti a mórest; érti a csíziót; farkát csóválja, mint a róka; fiskális esze van; hat likra jár az esze; jól tudja keverni a kártyát; két lelke van, mint a székelynek; kifog a sánta ördögön is; luteránus eszét vette elő; minden hájjal megkent; ravasz embernek ad enni; ravasz, mint a róka; róka beszél belőle; rókamája lakomája; rókamálat szeret bélésnek; rókát szopott; sok ágra áll az esze, mint a százrétű pacal; srófra jár az esze; tudja, mitől döglik a légy; versenyt fut a rókákkal

prűd

melléknév
 • álszemérmes, szemérmeskedő, szégyenlős, erkölcscsősz

rian

ige
 • rikolt, kiált, harsan, rivall, szól
 • (jég): megreped, meghasad, hasad

szívgyengeség

főnév
 • szívelégtelenség

rekvirál

ige
 • összeszed, behajt, összeharácsol, összeszerez (tájnyelvi)

papírforma

főnév
 • előírás, szabály, rend

rokonság

főnév
 • atyafiság (régies), família, had (régies), nemzetség (régies), vérség, pereputty (bizalmas), retyerutya (tájnyelvi), család, sógorság (régies)
 • hasonlóság, hasonlatosság, affinitás (idegen), közelség, analógia, párhuzam

szomjúság

főnév
 • szomj (választékos)
 • vágyakozás