völgy szinonimái

főnév
 • völgység, mélyedés, barázda
 • szakadék, hasadék, szoros, hegyszoros, szurdok, kanyon, aszó (szaknyelvi), hajlat, dolina (idegen)

További hasznos szavak a szinonimaszótárból

szuszog

ige
 • lélegzik, liheg, piheg, fújtat, lehel, zihál Sz: harangoz az orrával
 • piszmog, pepecsel, babrál, szöszmötöl
 • (valakire): neheztel, haragszik, fúj

megkíván

ige
 • kíván, vágyik, vágyódik, kívánkozik, áhít, áhítozik (választékos), sóvárog, eped, epedez (választékos), eseng (választékos), epedezik, bazsil (tájnyelvi), megáhítozik (tájnyelvi), bukik (valakire) (szleng), fáj a foga (valamire) (szleng)
 • megkövetel, elvár, előír, igényel, óhajt, kér, kiköt, kötelez, kényszerít, kierőszakol, pretendál (régies), szükségel (régies)
 • előfeltétele (valaminek), feltételez
A szinonimaszótárban megtalálhatóak a völgy szinonimái és még több tízezer, szóban és írásban is használt gyakori, illetve kevésbé használt szó rokon értelmű szavai. Az egyes szavak és szinonimák értelmezésében és megértésében további segítséget nyújt, hogy a szótárban egymástól elválasztva, csoportosítva láthatóak az egyes előfordulási témakörök és szófajok szerinti magyarázatok, jelentések.

virágének

főnév
 • szerelmes vers

ügykezelés

főnév
 • ügyintézés, adminisztráció, adminisztrálás, irodai munka

unos-untalan

határozószó
 • egyre, egyre csak, újra meg újra, örökösen, szüntelen, minduntalan, folyton, folyton-folyvást, szakadatlanul, állandóan, furtonfurt (régies)

tiktakol

ige
 • ketyeg, jár, perceg, pötyög, ketyetel (tájnyelvi), klattyog (tájnyelvi), pityeg (tájnyelvi), kotyog (tájnyelvi)
 • ver, üt

vitéz II.

főnév
 • katona, dalia, levente (régies), lovag, bajnok, harcos, csatár (régies)

szüneteltet

ige
 • leállít, felfüggeszt, félbeszakít, megszakít, abbahagy

szótöbbség

főnév
 • szavazattöbbség, véleménytöbbség

pofon

főnév
 • pofoncsapás, pofonütés, arculcsapás, arculütés, ütés, legyintés, csárdás (bizalmas), füles (bizalmas), nyakleves (bizalmas), tasli (bizalmas), flemm (szleng), poflé (régies), pofleves (régies), macsali (tájnyelvi), frász (bizalmas), sima (szleng), plecsni (szleng), koki (szleng), átszálló (szleng), maflás (szleng)
 • megszégyenítés, megalázás, megaláztatás

tanterem

főnév
 • osztályterem, osztály, terem
 • előadóterem, auditórium (régies), cétus (régies), tanverem (szleng), kórterem (szleng), vesztőhely (szleng)

könyvespolc

főnév
 • könyvállvány, könyvtartó, téka (idegen)

vulgáris

melléknév
 • hétköznapi, ismert, közismert, közérthető
 • népies, népszerű
 • közönséges, szabados, alantas, pórias, útszéli, parlagias, goromba, durva, otromba, trágár, obszcén, ordenáré, ocsmány, megbotránkoztató
 • szakszerűtlen, tudománytalan, leegyszerűsített

világszemlélet

főnév
 • világnézet, világfelfogás, világkép, életfelfogás, látásmód, eszmerendszer, ideológia, filozófia

pikírt

melléknév
 • sértő, csípős, éles

zenedarab

főnév
 • zenemű, zeneszám, kompozíció, szerzemény
 • darab

ütődött

melléknév
 • (bizalmas): hülye, fogyatékos, hibbant, gyagyás, agyalágyult, esztelen, gyengeelméjű, lüke (bizalmas), dilis, dilinyós (bizalmas)
 • hóbortos, bolondos, lökött (szleng), kótyagos, féleszű, tökéletlen, egon (szleng), ubul (szleng)
 • (gyümölcs): törődött, sérült, hullott, potyolódott (tájnyelvi)