ráspoly szinonimái

főnév
 • reszelő

További hasznos szavak a szinonimaszótárból

legott

határozószó
 • (régies): legottan (régies), azonnal, azon nyomban, rögtön, rögvest, hamar, tüstént, mindjárt, máris, nyomban, haladéktalanul, menten, egyszerre, íziben (tájnyelvi), azonhamar (régies), azonhelyt (régies), azon hevenyében (régies)

úszónadrág

főnév
 • fürdőruha, úszóruha, fürdőnadrág, fecske, úszógatya (bizalmas)
A szinonimaszótárban megtalálhatóak a ráspoly szinonimái és még több tízezer, szóban és írásban is használt gyakori, illetve kevésbé használt szó rokon értelmű szavai. Az egyes szavak és szinonimák értelmezésében és megértésében további segítséget nyújt, hogy a szótárban egymástól elválasztva, csoportosítva láthatóak az egyes előfordulási témakörök és szófajok szerinti magyarázatok, jelentések.

pucol

ige
 • tisztít, megtisztít, tisztogat, takarít, pucovál (bizalmas), súrol, csutakol
 • hámoz, pikkelyez
 • (szleng): menekül, elinal, iszkol (bizalmas), meglép (bizalmas), sprintel (szleng), teper (szleng), tép (szleng), söpör (szleng)

páciens

főnév
 • beteg, delikvens (tréfás)

összefoglaló II.

főnév
 • összefoglalás, kivonat, áttekintés, szinopszis (idegen), rezümé (választékos)
 • kompendium (idegen)

nyilván

határozószó
 • kétségkívül, bizonyára, nyilvánvalóan, szemlátomást, természetesen, láthatólag, valószínűleg
 • (régies): nyíltan, őszintén

ráhajol

ige
 • ráhajlik, föléhajol, föléhajlik, fölémagasodik, ráborul

rosszhiszemű

melléknév
 • rosszindulatú, rosszakaratú, rossz szándékú, rosszmájú, komisz, gonosz, kaján, álnok, perfid (idegen)
 • maliciózus

módszeres

melléknév
 • rendszeres, szisztematikus, tervszerű, rendezett, szabályos, átgondolt, következetes, didaktikus, metodikus (szaknyelvi)(bizalmas)

mielőbb

határozószó
 • mihamarabb, minél hamarabb, késedelem nélkül, hamar, nemsokára, csakhamar, gyorsan

körüljár

ige
 • körülkerül, megkerül, körülsétál, körülmegy, körbemegy, körbejár, körülandalog (tájnyelvi)
 • ellenőriz, szemügyre vesz
 • felvázol, kitapogat, kipuhatol, kutat, vizsgál, átgondol, végiggondol, megfontol, megvilágít, körülfundál (tájnyelvi)
 • közkézen forog, forgalomban van

muskétás

főnév
 • lövész, puskás, fegyveres, testőr, muskatéros (régies)

sáfár

főnév
 • ispán, gazdatiszt, tiszttartó (régies), jószágigazgató, intéző, inspektor (régies), majoros (régies), kasznár (régies)

sportcsarnok

főnév
 • stadion, sportpálya
 • tornaterem

fennkölt

melléknév
 • emelkedett, fenséges, magasztos, magasröptű, méltóságteljes, szublimis (választékos), szárnyaló, fennszárnyaló (régies), patetikus, felemelő, választékos, ünnepélyes
 • (régies): öntudatos, büszke

tettes

főnév
 • elkövető, delikvens (régies), bűnös, vétkes, bűntettes (régies), bűnfentes (tájnyelvi)

szólít

ige
 • magához kér, magához kéret
 • szólongat
 • hív, nevez, titulál, címez, tisztel
 • (régies): szól

rászorít

ige
 • rátapaszt, odaszorít, hozzászorít
 • ráerősít
 • rákényszerít, rávesz, rábír

propagandista

főnév
 • terjesztő, reklámember, propagátor (régies), PR-menedzser, PR-os

réz

főnév
 • vörösréz
 • sárgaréz
 • rézkarc, rézmetszet, eau-forte (választékos), radierung (idegen)

szittya

melléknév, főnév
 • szkíta

rejteget

ige
 • dugdos, rejt, dugdal (régies), zsugorgat, bújtat, duggat (tájnyelvi), regget (tájnyelvi)
 • eltitkol, takargat, palástol, kendőz, álcáz, leplez, fedez
 • elhallgat(bizalmas)

pancser

melléknév, főnév
 • ügyetlen, kétbalkezes, amatőr, műkedvelő, dilettáns, kontár, fakezű, teszetosza (bizalmas), fuser (szleng)

rogy

ige
 • roskad, dől, esik, csuklik, omlik
 • rogyad (régies)

szólam

főnév
 • frázis, bombaszt (választékos), fordulat, kitétel, szóvirág, klisé, közhely
 • (régies): szólás, szólásmondás