tanít szinonimái

ige
 • oktat, okít, okosít, kiképez, képez, csiszol, palléroz (választékos), kiművel, iskoláz, instruál Sz: tudományt tölt a fejébe; belécsepegteti a tudományt
 • előad, ismertet
 • átad
 • nevel
 • idomít, szoktat (valamire), treníroz
 • hirdet, ismertet, papol, prédikál
 • int, figyelmeztet, sugalmaz

További hasznos szavak a szinonimaszótárból

szervező II.

főnév
 • rendező, organizátor (idegen)

ténykedik

ige
 • tevékenykedik, cselekszik, működik, ügyködik, tisztet betölt, funkcionál, teendőket végez, eljár, intézkedik, rendelkezik, közreműködik, ellátja hivatalát(bizalmas)
A szinonimaszótárban megtalálhatóak a tanít szinonimái és még több tízezer, szóban és írásban is használt gyakori, illetve kevésbé használt szó rokon értelmű szavai. Az egyes szavak és szinonimák értelmezésében és megértésében további segítséget nyújt, hogy a szótárban egymástól elválasztva, csoportosítva láthatóak az egyes előfordulási témakörök és szófajok szerinti magyarázatok, jelentések.

sztereó

melléknév
 • térhatású

szaladgál

ige
 • futkos, lót-fut, futkározik, koslat, szaladoz, cikázik, rohangál
 • fáradozik, töri magát, utánajár

súlyosbít

ige
 • ront, súlyosít, súlyosabbá tesz, növel, nehezít, szigorít, túloz, felnagyít, fokoz, tetéz, felfúj, elmérgesít, kiterjeszt, komplikál

rogy

ige
 • roskad, dől, esik, csuklik, omlik
 • rogyad (régies)

takarítónő

főnév
 • takarítóasszony, bejárónő, házirézi (szleng), maris (szleng)

termelékeny

melléknév
 • eredményes, produktív, jövedelmező, rentábilis (szaknyelvi), hasznot hajtó, megtérülő, gyümölcsöző
 • eredménytelen, improduktív

pöffeszkedik

ige
 • páváskodik, hivalkodik, henceg, kevélykedik, kidülleszti a mellét, feszít, fontoskodik, döngeti a mellét, nagyzol, kérkedik, dölyfösködik, adja a nagyot (bizalmas), proccol (bizalmas), dikheckedik (tájnyelvi), fúvászkodik (tájnyelvi), hámfárolódik (tájnyelvi), fújja a pofáját (tájnyelvi)

poéta

főnév
 • költő, versíró, rímfaragó
 • dalnok, lantos, lírikus

memorandum

főnév
 • beadvány, feljegyzés, előterjesztés, diplomáciai jegyzék, emlékeztető, fölirat (régies)

rábeszél

ige
 • rávesz, rábír, meggyőz, szívére beszél, kapacitál, unszol, megfőz (bizalmas), megagitál, megdolgoz (bizalmas), fölkésztet (régies), rádisputál (tájnyelvi), ráösztökél, bepusál (tájnyelvi), diklanyol (tájnyelvi), rádumál (szleng), megfűz (bizalmas), megsóderol (szleng)
 • rátukmál, rásóz (bizalmas), ráerőltet, rávarr (bizalmas), a nyakába sóz, a nyakába varr

tevékeny

melléknév
 • aktív, tevékenykedő, serény, buzgó, agilis, dinamikus, energikus, életerős, lendületes, tetterős, munkás (tájnyelvi), dolgos, szorgalmas

tudakozódik

ige
 • érdeklődik, kérdezősködik, vizsgálódik, tudomást szerez, utánajár, tájékozódik, híreket szerez, informálódik, nyomoz, tudakol, tapogatózik, szétnéz, kutakodik, puhatolózik, szimatol, kémlelődik, káderez (régies)

huzamos

melléknév
 • tartós, hosszan tartó, sokáig tartó, permanens

véleményez

ige
 • minősít, értékel, lektorál, megítél, vélelmez (régies)
 • bírál, kritizál
 • helyesel, támogat

tankötelezettség

főnév
 • iskolakötelezettség

szörnyszülött

főnév
 • torzszülött, korcs, szörnyszülemény

telefonszám

főnév
 • kapcsolási szám (szaknyelvi), hívószám (szaknyelvi), a távbeszélő száma

véges

melléknév
 • mulandó, múló, halandó
 • korlátozott, körülhatárolt, megszorított, szűkre szabott, meghatározott

tárna

főnév
 • táró, vágat, folyosó, járat
 • akna

száműzetés

főnév
 • számkivetés, kitoloncolás, kitiltás, kiutasítás
 • deportálás (idegen), törvényen kívül helyezés, emigráció, számkivetettség, bujdosás, hontalanság

tényállás

főnév
 • tény, tényálladék (szaknyelvi), ténykörülmény (szaknyelvi), valóság, igazság, konkrétum, szituáció, helyzet, ábra (szleng)

vegytan

főnév
 • kémia, vegyészet, elemtan (régies)