párolt szinonimái

melléknév
 • dinsztelt (bizalmas), főtt

További hasznos szavak a szinonimaszótárból

színműíró

főnév
 • színdarabíró, drámaíró

kikísér

ige
 • elkísér, együtt halad, együtt megy (valakivel), kitámogat
 • kivezet, kivisz, eltávolít
A szinonimaszótárban megtalálhatóak a párolt szinonimái és még több tízezer, szóban és írásban is használt gyakori, illetve kevésbé használt szó rokon értelmű szavai. Az egyes szavak és szinonimák értelmezésében és megértésében további segítséget nyújt, hogy a szótárban egymástól elválasztva, csoportosítva láthatóak az egyes előfordulási témakörök és szófajok szerinti magyarázatok, jelentések.

összetűzés

főnév
 • összecsapás, összeütközés, csetepaté (bizalmas), konfliktus, szóváltás, összeszólalkozás, nézeteltérés, incidens (bizalmas), affér (bizalmas), disputa (régies), súrlódás, civakodás, csatározás, haddelhadd (tréfás), zenebona, perpatvar, muri, jelenet, derendócia (tájnyelvi), kocódás (tájnyelvi), veszekedés, verekedés

nyereség

főnév
 • haszon, profit, hozam, bevétel, nyeremény, többlet, gyarapodás, jövedelem, sáp (bizalmas), lucrum (régies)
 • előny

nevel

ige
 • gondoz, ellát, eltart, élelmez, etet, táplál
 • szoptat, dajkál
 • tenyészt, tart, sokasít (régies), szaporít (régies), gyarapít (régies)
 • növeszt, termeszt, fejleszt
 • terem, hajt, kultivál (régies), hoz (termést)
 • tanít, oktat, képez, alakít, formál, művel, iskoláztat, kitanít, csiszol, palléroz (választékos), finomít, nemesít, épít, farag (bizalmas), gyúr (bizalmas), szoktat (valamire)
 • fegyelmez, szabályoz, reguláz
 • idomít, dresszíroz, leckéz (régies), mesterasztaloz (régies)
 • edz, tréningez, gyakoroltat, sulykol
 • (régies): növel, sokszoroz, fokoz

mielőbb

határozószó
 • mihamarabb, minél hamarabb, késedelem nélkül, hamar, nemsokára, csakhamar, gyorsan

papi1

melléknév
 • egyházi, lelkészi, szerzetesi, lelkipásztori

porlad

ige
 • hamvad, mállik, porhad, porrá válik, hamuhodik (régies), himlik (tájnyelvi)
 • revesedik, korhad

meghunyászkodik

ige
 • meghátrál, enged (valakinek), megalázkodik, meghódol, beletörődik, visszahúzódik, megfutamodik, összehúzza magát, elcsügged, behódol (valakinek) (pejoratív), hajbókol (valaki előtt) (pejoratív), kushad (bizalmas), behúzza fülét-farkát, csúszik-mászik, retirál (régies), meghunyorodik (tájnyelvi), elszáll a bátorsága (valamitől) Sz: behúzza a lobogót; behúzza a farkát; meghúzza magát, mint a kutya a vackán(valamivel)(valaminek)

megerjed

ige
 • kiforrja magát
 • megbuggyan (bizalmas), megromlik

kihív

ige
 • kicsal, kicsődít, kiszólít, odaszólít, odakiált
 • felszólít, feleltet, felhív
 • kitapsol, éljenez, vivátoz, zsívióz (idegen), hurráz, evviváz (idegen)
 • provokál, párbajra hív, beleköt (valakibe)
 • (kártyát): kijátszik, lehív

megorront

ige
 • megszimatol, megsejt, megérez, kiszimatol, megszagol, kiszagol (bizalmas), megneszel(valamiről)

prímás1

főnév
 • érsek, hercegprímás (régies)

rekamié

főnév
 • kanapé, fotelágy, dívány, heverő, pamlag, szófa (régies)

eszményi

melléknév
 • ideális, tökéletes, mintaszerű, fenséges, ábrándszerű, gyönyörű, magasztos, páratlan, példás, hasonlíthatatlan, utolérhetetlen, optimális
 • plátói, elérhetetlen, légies, éteri

szorítás

főnév
 • nyomás, préselés, sajtolás, markolás
 • fogás

sugároz

ige
 • kisugároz, kibocsát, áraszt, terjeszt, ont, szór, hint
 • (műsort): közvetít, lead, ad, bejátszik
 • világít, ragyog, sugárzik, fénylik, tündököl, csillámlik
 • tükröz, kifejez, érzékeltet

pártatlan

melléknév
 • elfogulatlan, részrehajlatlan, objektív, tárgyilagos, igazságos, méltányos, korrekt, előítélet-mentes, semleges, indifferens (idegen)
 • közömbös

összesereglik

ige
 • egybesereglik, csoportosul, összegyűlik, összejön, összeszalad, összecsődül, összetódul, gyülekezik, összeverődik

pipa2

melléknév
 • dühös, felháborodott, mérges

specialista

főnév
 • szakember, szakértő, szaktekintély, hozzáértő
 • szakorvos

peckes

melléknév
 • egyenes, feszes, rátarti, öntelt, dölyfös, pöffeszkedő, kevély, hetyke Sz: úgy áll, mintha nyársat nyelt volna

nyomozó II.

főnév
 • detektív, magánnyomozó, magándetektív, rendőrkopó (pejoratív), rendőrnyomozó (szaknyelvi), titkosrendőr, hekus (szleng), zsaru (szleng), kopó (szleng), nyominger (szleng), hé (szleng), szimat (szleng), dekás (szleng), náderer (szleng), dekli (szleng), szem (szleng), farkas (szleng), buktató (szleng), botos (szleng), rendőrkém (régies), inkvizítor (régies)

poéta

főnév
 • költő, versíró, rímfaragó
 • dalnok, lantos, lírikus

strázsa

főnév
 • őr, őrálló (régies), felvigyázó, őrszem, őrző (tájnyelvi), trázsa (tájnyelvi), istrázsa (tájnyelvi)
 • őrség, őrhely, őrállás